مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ... - پایان نامه مدیریت 105 موضوع

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 11:33

تعداد صفحات ۱۳۹

قیمت ۲۶۸۰۰ تومان

پایان نامه مدیریت مقایسه تاثیر سیستم های اداری برای تصمیم گیری بهتر مدیران در حوزه مدیریت

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

۲-۱   تبیین موضوع تحقیق

۳-۱   اهمیت و ضرورت تحقیق

۴-۱ اهداف تحقیق

۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق

۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق

۵-۱ سوالات تحقیق

۱-۵-۱سوالات اصلی

۲-۵-۱سوالات فرعی

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق

۷-۱ متغیر های تحقیق

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها

خلاصه فصل

 فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

۱-۲تصمیم گیری در سازمانها

۲-۲   مدیریت در قرن ۲۱

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات

۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی

۵-۲ چرخه حیات سیستم

۶-۲ اطلاعات

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

۸-۲ سیستم های اطلاعاتی

۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی

۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی

۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی

۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت

۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی

۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم

۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات

۲۵-۲ هوش مصنوعی

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی

۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد

۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان

۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

۳۴-۲اتوماسیون اداری

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری

۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری

۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین

۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری

۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری

۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار

۴۴-۲ خود کار سازی

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی

۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

خلاصه فصل

 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 ۱-۳ مقدمه

۲-۳ روش تحقیق

۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق

۴-۳ نمونه و نمونه گیری

۵-۳ برآورد حجم نمونه

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

      ۱-۶-۳ مصاحبه

     ۲-۶-۳ پرسشنامه

۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه

۸-۳ خلاصه فصل

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

 ۱-۴ مقدمه

۲-۴ داده

۳-۴ اطلاعات

۴-۴ سیستم های پردازش

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها

۶-۴ جامعه آماری تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه

۲-۵ نتایج تحقیق

۳-۵ پیشنهادات

محدودیت ها

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده:

مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 11:27

تعداد صفحات ۱۱۸

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

پایان نامه حسابداری بررسی موانع و چالشهای نگهداری نیروهای متخصص

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف وبیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

قلمرو تحقیق

موانع و محدودیتهای تحقیق

تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول: مباحث نظری تحقیق

مقدمه ۹

تعریف مدیریت منابع انسانی

ابعاد مدیریت منابع انسانی

چرخه مدیریت منابع انسانی

فرآیند جذب (کارمند یابی )

هدف و اهمیت فرآیند جذب

شیوه های موثر جذب و کارمند یابی نیروی متخصص

آژانس های عمومی استخدام

معرفی توسط کارکنان

جذب نیرو از طریق اینترنت

انجمن های تخصصی و تجاری

استخدام منسویین

نقش تکنولوژی اطلاعات در فرایند کارمند یابی و انتخاب

نظریه های عوامل موثر بر جذب و کارمند یابی

فرآیند بهسازی (آموزش) منابع انسانی

مزایای بهسازی

 فرآیند نگهداری منابع انسانی

هزینه های مستقیم

هزینه های غیر مستقیم

راهبردهایی برای حفظ منابع انسانی شایسته

شاخص های نگهداری منابع انسانی

مدل ترک خدمت داوطلبانه یا بقاء لی و میشل

عملکرد شغلی و ترک خدمت

شیوه ها ی موثر وعوامل عمده نگهداری نیروهای متخصص

هدف گزاری

بررسی شرایط و چگونگی حفظ نیروهای متخصص

ویژگی های متخصصین

روش های موثر ایجاد انگیزه و نگهداری کارکنان

انجام کار بصورت دور کاری

گسترش

پر مایه سازی شغل

استفاده از شیوه فن آوری اطلاعات در جذب و نگهداری نیروها

نقش ایمنی و سلامت در نگهداری نیروهای متخصص

امنیت شغلی در آینده

تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت.. و ایمنی محیط کار

قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار

عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار

ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه

انواع برنامه‌های ایمنی

برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق

نظرات جاری در ایمنی و سلامت

عوامل تهدید کننده نگهداری منابع انسانی

عملکرد شغلی

فرصت های شغلی جایگزینی

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

انواع پاداش

مبنای اعطای پاداش

ارتباط ماندگاری و حقوق و دستمزد

مدیریت منابع انسانی و سازمان های خدماتی

عامل روابط انسانی در خدمات

تعهد مدیریت در سازمان های خدماتی

پیشینه تحقیق در داخل

پیشینه تحقیق در خارج

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتایج تحقیق

پیشنهادات

پیشنهادات برای محققین آینده

منابع  و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 11:12

تعداد صفحات ۱۹۵

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

مقدمه
فرضیه های تحقیق
فصل اول : وضعیت اقتصادی ایران و عوامل موثر در پیشرفت و رشد یا عقب ماندگی آن
متدلوژی و اصول مطابق سازی بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با شرایط سازمان جهانی تجارت
جایگاه ایران در تجارت جهانی
وضعیتاقتصادیایرانازنگاهبانکجهانی
عوامل تاثیر گذار بر افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور
مقایسه وضعیتاقتصادیکشورهایاروپایی با ایران
آمارهای صادرات و واردات کشور
آمار کل صادارات ج.ا.ایران در سال ۱۳۸۷
صادرات غیر نفتی و موانع پیش رو
رشد جهشوار بخش صنعت در ۸ سال گذشته
بررسی وضعیت اقتصادی از طریق ۲۱ شاخص مهم اقتصادی
جهش صادراتی در بخش صنعت و بررسی مسائل و مشکلات صادرات
برنامه‌هایاجرایی
فصل دوم :  مسئولیتهای ایران در زمان پذیرش و ورود به سازمان تجارت جهانی و تحلیل اثرات پیوستن به این سازمان
سازمان تجارت جهانی (WTO)
تشکیل سازمان جهانی تجارت
اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت
مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت
اهداف سازمان جهانی تجارت
ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی در یک نگاه
ایران و WTO
الزامات پیوستن به سازمان جهانی تجارت
اثرات اقتصادی عضویت ایران درسازمان جهانی تجارت
فصل سوم : صنایع غذایی در راه ورود به تجارت جهانی
صنایع غذائی درراه ورود به تجارت جهانی
جهانی شدن وجهانی‌سازی
رونداقتصادجهانی
WTO و معضلات صادرات صنعتی ایران
ساختارفرسوده تولید
سؤالاتی دربارهٔ نوسازی صنایع(تولیداتداخلی)
ضرورت پیوستن ایران به WTO
سهم ایران از بازار میلیاردی صنایع غذایی
تعامل دولت و تشکل‌های اقتصادی
بازارهای جدید صادراتی
استانداردهای مواد غذایی
بزرگترین مشکل صنایع غذایی کشور بازاریابی است
بازاریابی، تنها راه جهانی شدن صنایع غذایی ایران
شاخص‌های موفقیت صنایع غذایی در بازاریابی
رقبا چه می‌کنند؟
دیپلماسی و فرهنگ
تنوع بخشیدن به مواد غذایی و نوشیدنی‌ها
تاریخ مصرف، کالری و ویتامین‌ها
سهم۱/۱میلیارددلاری محصولات غذایی نانو دربازارجهانی
تاثیر توجه و بها دادن به وضعیت فعلی صنایع غذایی در توسعه صادرات غیر نفتی
مشکلات تولید و صادرات محصولات صنایع غذایی
همایش ملی صادرات
آمار ۱۰ ساله صنایع غذایی
طرح حمایت ازصنایع تبدیلی غذایی
مشکلات تولید و صادرات محصولات صنایع غذایی
۱۳۸۰
۱۳۸۲
فصل چهارم : راهکارها و پیشنهادات و نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری
پییشنهادها
پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
پیشنهادات و راهکارها
منابع

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 8:57

تعداد صفحات ۵۷

قیمت۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :
عنوان :                                                               صفحه :
مقدمه           ۱
تعریف مدیریت       ۱
نظریه نقش های مدیریتی        ۲
خلاقیت مدیران      ۳
چه کسی خلاقیت و نو آوری می کند       ۳
مدیریت موفق و مؤثر      ۴
چگونه می توان مدیر موفق و مؤثری بود      ۴
برنامه ریزی    ۵
تعریف برنامه ریزی     ۵
فلسفه و ضرورت برنامه ریزی      ۵
سازماندهی      ۵
تعریف سازماندهی     ۶
انواع مختلف سازماندهی      ۶
تعریف سازمان رسمی      ۶
تعریف سازمان غیر رسمی      ۷
وظایف مدیریت       ۷
روند تکامل مدیریت       ۱۰
رویکردهای کلاسیک    ۱۱
اصل مدیریتی فایول بدین شرح اند      ۱۳
رویکردهای نوین      ۱۵
مدیریت کنترل کیفیت جامع      ۱۷
تعریف گروهها ی کنترل کیفیت      ۱۸
کیفیت     ۲۲
اصل چهارده گانه دمینگ      ۲۶
جوزف جوران      ۲۸
فیلیپ کرازبی       ۳۱
نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی       ۳۳
اهتمام به مدیریت انسانی      ۳۶
مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن      ۳۷
مدیریت رحمانی یا رحیمانه      ۳۹
نظام مدیریتی خداوند      ۴۱
پردازش مدیریت رحمانی      ۴۱
ویژگیهای قواعد اداری مدیریت رحمانی      ۴۵
منابع       ۵۷

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ساعت: 13:18
تعداد صفحات ۱۵۰

قیمت ۳۰۰۰۰تومان

فهرست

1-   تعاریف

2-   در باب راهبردها

3-   مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

 فرهنگ ایمنی

 تعهد به فرهنگ ایمنی

حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

هدف فرهنگ ایمنی

 تعهد و تدبیر (خط مشی)

3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

 کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

 کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

کمیته ایمنی در برابر تشعشع

 کمیته زیست ایمنی

 گزده واکنش سریع

 کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

 مفهوم

 شرح محقه استاندارد استرالیا

موقعیت کنونی CSU

شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

 مدیریت بحران

7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

مراجعت زود هنگام به کار

مدیرت غرامت به کارگران

خط مشی

 مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

      Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

      مدیریت و صنعت

      وظایف مناسب

      کشمکش مطالبات

      حق بیمه و توزیع آن

8-3- مدیریت کمکهای اولیه

      (تدارک) تامین کمکهای اولیه

      مدیریت کمکهای اولیه

      گزارش حادثه

      گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام

         وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

   کارمند غیر اجرایی

      کارمند ناظر

      مدیران

      کارمند اجرایی

      معانیات پزشکی پیش از استخدام

      بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

10-3- مدیریت ریسک (خطر)

         مدیریت ریسک OHS

         استانداردها

         اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

         سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

         زمینه ریسک

         شناسایی ریسک

         تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

         اصول

         مدیریت عملکرد

         احکام و قراردادها

         شاخص های عملکرد

         شاخص های عملکرد منفی

         گزارشات جراحت و بیماری

         هزینه های غرامت وبه کارگران

         شاخص های عملکرد مثبت

         شاخص های عملکرد مدیریت

         شاخص های عملیاتی عملکرد

13-3- بایگانی کردن

         اصول

اسناد تحت نظارت

         اطلاعات نسد

         بررسی سند

         شماره گزاری نسخه

         تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

         اصلاحات

         اصلاحات در خط مشی

         اصلاحات اجرایی

14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

         درون سازمانی

         بیرون سازمانی

         گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

         1-4- مقدمه

         2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

         3-4- مسئولیت

         4-4- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

            وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

 •             بیانیه مشاوره OHS
 •               هدف ازبیانیه مشاوره OHS
 •               مشورت با کارکنان
 •                  کمیته OHS محوطه دانشگاه
 •                  بیانیه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه های OHS

6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

7-4- مسئولیت و پاسخگویی

8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه ای عملکرد

10-4- استخدام

11-4- مدیریت ریسک

12-4- فرایندهای استاندارد عامل

13-4- پیمانکاران

14-4- کار در خارج از ساختمان

            صورت کلی

            کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی

16-4- مدیریت حادثه

17-4- مدیریت پس از حادثه

18-4- مدیریت آسیب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن

 گزارشات بخش ها

  گزارشات حادثه برای کارکنان

                    گزارشات حادثه برای دانشجویان

            گزارش اجباری حوادث

            بازرسی های محل

            طرح های فعالیت OHS

21-4- سیکل پیشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعیین نیازها

3-5- طراحی وتعیین استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

6-5- بررسی و اصلاح

7-5- عملکرد منسجم

6- لیست نمودارها

7- فهرست بازبینی

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدردانی


 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ ساعت: 11:21
تعداد صفحات :۲۰۰

قیمت:۳۰۰۰۰هزار تومان

فهرست مطالب :

بخش اول

مقدمه

نوع تحقيق: روش كتابخانه اي

انواع سند

ابزار گردآوري اطلاعات درروش كتابخانه اي

فيش

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

ضرورت تحقيق و تجزيه و تحليل

ويژگي‌هاي مديران آموزشي

جنبه نوآوري تحقيق

نتيجه گيري و پيشنهاد

بخش دوم

فصل اول : تعاريف مديريت

تعاريف مديريت

فصل دوم: روش‌هاي تحقيق

روش‌هاي تحقيق

تحقيقات علمي‌بر اساس هدف

1. تحقيق بنيادي

2. تحقيق كاربردي

3. تحقيقات عملي

تحقيقات علمي‌بر اساس ماهيت و روش پژوهش تاريخي

تحقيق توصيفي

پژوهش زمينه يابي

پژوهش تحليل محتوا

پژوهش موردي

پژوهش قوم نگاري

پژوهش آزمايشي (تجربي)

پژوهش شبه آزمايشي

تحقيقات همبستگي ياهمخواني

تحقيقات علي (پس رويدادي)

تحقيق برآوردي، ارزشيابي

روش‌هاي گرد آوري اطلاعات :

روش‌هاي كتابخانه اي

روش‌هاي ميداني

فصل سوم : تئوري‌هاي مديريت

نظريه مديريت علمي

نظريه مديريت اداري

نظريه بوروكراسي

نظريه روابط انساني

نظريه سيستم

تعريف سيستم

سيستم باز و بسته

كاربرد نظريه سيستم در مديريت

نظريه تركيبي

علاقه براي محصول يا هدف

علاقه براي پرسنل

تئوري اقتضاء

مديريت كيفيت جامع

تعريف مديريت كيفيت جامع در صنعت

تعريف مديريت كيفيت جامع در تعليم و تربيت

مديريت مبتني بر TOSIDPAR

TOSIDPAR و دلالت‌هاي آن

تئوري «Z»

فصل چهارم : سازمان‌هاي يادگيرند

ايجاد يك سازمان يادگيرنده

سازمان ياد گيرنده

ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده

1. شناخت هدف

2. وجود رهبران انديشمند

الف: تدوين استراتژي

ب: طرح ريزي مجدد ساختار سازماني

3. وجود كاركنان يادگيرنده و خلاق

4. تفويض اختيار به كاركنان و آموزش آن ها

5. مشاركت كامل در اطلاعات

6. برخورداري از يك الگوي پوينده

7. به كارگيري علم و تجربه

نتيجه گيري

سازمان يادگيرنده و تعريف آن

ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده از نظر دكتر الواني

مدرسه يادگيرنده

مباني اساسي

1. نگريستن به مدرسه به مثابه يك نظام اجتماعي

2. رويكرد آموزشي و بهسازي «كل سازمان»

3. انديشه هايي كه ارتباط بين بهسازي منابع انساني و يادگيري سازماني و مديريت راهبردي و موفقيت سازماني

تعريف و توصيف مدرسه يادگيرنده

ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده

استقرار مدرسه يادگيرنده

اقدامات كليدي براي تسهيل مدرسه يادگيرنده

فصل پنجم : مديريت كيفيت فراگير

«مديريت كيفيت فراگير»

ادواردز دمينگ كيست و پيشنهادش براي تعليم و تربيت چيست؟

اصول مديريتي دكتر دمينگ

كاربرد فلسفة مديريت دمينگ در مدارس

بينش، مالكيت و تعهد: ابتداي مديريت كيفي فراگير در مدرسه

سه كاركرد بينش

تعهد- چالش راستين بينش

مالكيت به منزله نداي تعهد

تعريف مديريت كيفي فراگير در بافت آموزش و پرورش

اجراي مديريت كيفي و فراگير

سه كيفيت نرم افزاري در مديريت كيفي فراگير

فصل ششم : مطالعات موردي

«مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي»

خواهر خواندگي مدرسه اي

هم دلي محصول هم فكري است

فعاليت‌هاي تعاملي براي هم افزايي بيشتر

فصل هفتم : مديريت دانش

مقدمه

مديريت دانش در مدارس

اصول مديريت دانش

نظام مديريت مدرسه محور ساختاري اثر بخش براي مديريت دانش

مطالعه موردي

نقش ارزش‌ها در مديريت دانش

پيش زمينه‌هاي دانش افريني

فصل هشتم : كاركردهاي مديريت

كاركرد‌هاي مديريت

برنامه ريزي

مراحل برنامه ريزي

برنامه ريزي آموزشي

سازماندهي

الف ) تقسيم كار

ب) اختيار و مسئوليت

ج) روابط منطقي

كارگزيني

رهبري

هماهنگي

اصول هماهنگي

ارتباطات

تعريف ارتباطات و اهميت آن

انواع ارتباطات

بودجه

اصول بودجه

تهيه و تنظيم بودرجه

فصل نهم : مديران و خلاقيت

«نقش مديران در خلاقيت و نوآوري در آموزشگاهها»

فرآيند تفكر خلاق

اثرات آموزشي و پرورشي

ترجمه مقاله انگليسي

مركز EPPI

اولين بازنگري

چالش‌هاي موجود در پروسه بازنگري

منابع و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ ساعت: 11:15
تعداد صفحات ۸۵

قیمت :۱۵۰۰۰ هزار تومان

 

فهرست مطالب
فصل اول :( كليات تحقيق )
1-1- مقدمه    2
1-2- بيان مسأله    4
1-3- اهميت موضوع     6
1-4- اهداف تحقيق    7
1-4-1- هدف اصلي     7
1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش     7
1-5-1- سوال اصلي پژوهش     7
1-5-2- فرضيات فرعي     7
1-6- مدل تحقيق     8
1-7- تعاريف نظري و عملياتي     8
1-7-1- تعريف نظري    8
1-7-2- تعريف عملياتي    9

فصل دوم :( مباني نظري و پيشينه تحقيق )
2-1- مباني نظري     11
2-1- 1- مباني نظري رفتار شهروندي     11
2-1-2- مباني نظري تعهدسازماني     29
2-2- پيشينه تحقيق    44
2-2- 1- پيشينه خارج از كشور    44
2-2-2- پيشينه داخل كشور    46

فصل سوم : ( روش تحقيق )
3-1- مقدمه     58
3-2- روش تحقيق     58
3-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري :    59
3-4- روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):    59
3-5- ابزار اندازه گيري:    59
1- پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني     59
2- پرسشنامه تعهد سازماني        59
3-6- شيوه اجراي پژوهش     60
3-7- روش تجزيه وتحليل اطلاعات:    60

فصل چهارم : ( تجزيه و تحليل داده ها )
4- 1 – مقدمه    62
4-2 ) آمار توصيفي     63
4-3) آمار استنباطي    66

فصل پنجم :( نتيجه‌گيري و پيشنهادها )
5-1- مقدمه     69
5-2- نتيجه گيري و پيشنهاد     69
5-3- محدوديتها     73
فهرست منابع و مآخذ     74
الف – فارسي    74
ب- لاتين

چكيده
هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز است . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جمعيت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسي پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :
الف : به منظور سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني
ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندي
و براي تحليل نتايج آماري توصيفي و آمار استنباطي (روش آماري تحليل رگرسيون ) به كار بسته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :
بين تعهد سازماني كاركنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر ميزان تعهد سازماني كاركنان افزايش يابد، تأثير بيشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي مي شود كه در مجموع باعث افزايش اثربخشي وكارايي فعاليتهاي سازمان مي شود.نيروي انساني وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهاي سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر ، فعاليت كند ،مي تواند عامل مهمي در اثر بخشي سازمان باشد .وجود چنين نيرويي در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملكرد و پايين آمدن ميزان غيبت ، تأخير و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمينه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم مي كند.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 11:42
 

موضوع:مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی 

تعداد صفحات:40

Word   نوع فایل:

قیمت  ۲۰۰۰۰ هزار تومان

مشاهده فهرست

مقدمه

در دنیای امروز میزان بهره‏گیرى مطلوب و بهینه از منابع و امكانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یكى از معیارهایى است كه درجه توسعه‏یافتگى جوامع را نمایان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جایگاه ویژه‏اى پیدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروه‏هاى مختلفى كه در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزه‏هاى رشد و ترقى را در فكر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.

 بهره‏ورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و كل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود كه تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده كارآیى و عملكرد مثبت یك واحد تولیدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى كه تحت تأثیر شدید قیمت‏هاى كالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعكاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهمیت بهره‏ورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیش‏تر بر اثر بهبود در میزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آید، تا به كارگیرى كار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهره‏ورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشاركت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.

در میان دستورالعمل‏هاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مى‏كنیم كه تا حد زیادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یكدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احكام مربوط به زمین‏هاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یك مسلمان،  نهى از كفران نعمت،  اهمیت رشد و توسعه.

در كشور ما از سال 1363 قانون بانكدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترین سؤالى كه پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود این است كه آیا پس از این تغییر، كارایى و بهره‏ورى بانكدارى افزایش یافته است یا خیر؟

 در این مطالعه سعى كرده‏ایم با تمركز بر یكى از بانك‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانكدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم كه آیا بانكدارى اسلامى در ایران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حركت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رویكردهاى متفاوتى كه نسبت به مفهوم بانكدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‏ورى در بانكدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مى‏باشند یا خیر

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 11:28
 

موضوع:نقش فرهنگ سازمانی در افزایش كارآئی كاركنان بانك كشاورزی 

تعداد صفحات:44

Word   نوع فایل:

قیمت  ۲۰۰۰۰ هزارتومان

مشاهده فهرست

مقدمه

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی و

پیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است.  باورها براین است كه انسانهایی كه دریك چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد، كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریك كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است

تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی  كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یك نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 11:19
 

موضوع:عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران 

تعداد صفحات:101

Word   نوع فایل:

قیمت  ۲۰۰۰۰ هزار تومان

مشاعده فهرست:

 

فصل اول : تاریخچه ی جهانگردی، گردشگری 
1-1 : تاریخچه
1-2 : جاذبه های گردشگری در کل ایران
1-3 : برگزیده ای از جاذبه های چند استان 
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ایلام
 
       جغرافیای تاریخی استان ایلام 
       بناها و یادمان های تاریخی استان ایلام
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان چهار محال و بختیاری
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان چهار محال و بختیاری
       بناها و یادمان های تاریخی استان چهار محال و بختیاری
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان گیلان
       جغرافیای تاریخی استان گیلان
       بناها و یادمان های تاریخی استان گیلان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان یزد
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان یزد 
       جغرافیای تاریخی استان یزد
       بناها و یادمان های تاریخی استان یزد
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان خراسان رضوی
       جغرافیای تاریخی استان خراسان رضوی
       بناها و یادمان های تاریخی استان خراسان رضوی
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان
       بناها و یادمان های تاریخی استان اصفهان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان کرمان
       جغرافیای تاریخی استان کرمان
       بناها و یادمان های تاریخی استان کرمان
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان تهران
       جغرافیای تاریخی استان تهران
       بناها و یادمان های تاریخی استان تهران
       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس
       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان فارس
       جغرافیای تاریخی استان فارس
       بناها و یادمان های تاریخی استان فارس

فصل دوم : گردشگری
2-1 : انواع گردشگری
2-2 : اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری
2-3 : امتیازات سرمایه گذاری باید به دنیا معرفی شود
2-4 : گردشگران خارجی در ایران آری یا خیر؟

فصل سوم : عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران
3-1 : نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران
3-2 : مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم
3-3 : عوامل رشد گردشگری
3-4 : پیشنهادات و راهکارها

فصل چهارم : جهانگردی
4-1 : جهانگردی مجازی
4-2 : جهانگردی و امنیت اجتماعی 
4-3 : جهانگردی و میراث فرهنگی
4-4 : مشکلات جهانگردی

فصل پنجم : جهانگردی، گردشگری و اقتصاد
5-1 : جهانگردی و اقتصاد در ایران
5-2 : جاذبه های توریستی بسیار، درآمد اندک
5-3 : ضریب تکاری جهانگردی در اقتصاد
5-4 : گردشگری و سرمایه گذاری

5-5: تاثیر گردشگری الکترونیکی بر صنعت توریسم
5-6 : پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال 
5-7: ارزش و اهمیت صنعت گردشگری
5-8 : تنگناهای صنعت گردشگری در ایران
 5-9 : پیشنهاد ها و راهکارها

منابع و ماخذ
پیوست
پرسشنامه

فهرست تصویرها
تصویر شماره 1-1 : قلعه والی
تصویر شماره 1-2 : شهر شیروان و چرداول
تصویر شماره 1-3 : قلعه دزک
تصویر شماره 1-4 : تالاب جغاخور
تصویر شماره 1-5 : قلعه رودخان * فومن
تصویر شماره 1-6 : مسجد شاه ولی
تصویر شماره 1-7 : قدمگاه مرتضی علی
تصویر شماره 1-8 : دهکده چوبین
تصویر شماره 1-9 : آرامگاه فردوسی
تصویر شماره 1-10 : آرامگاه صائب تبریزی
تصویر شماره 1-11 : باغ پرندگان
تصویر شماره 1-12 : نمایی از شهر تاریخی راین
تصویر شماره 1-13 : ارگ بم
تصویر شماره 1-14 : کتیبه قاجاری در شهر ری
تصویر شماره 1-15 : بوستان جمشیدیه: تهران
تصویر شماره 1-16 : باغ زیبای جهان نما: شیراز
تصویر شماره 1-17 : آرامگاه سعدی

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 11:7

موضوع:كاربرد علوم رفتاری و ارتباطات رضایت مندی مشتری 

تعداد صفحات:160

Word   نوع فایل:

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

مشاهده فهرست:

پیشگفتار 10
مقدمه 11

فصل اول 13
رفتار انسان ، شخصیت ، نگرش ، ادراك 13
مفهوم رفتار 13
شخصیت 14
تئوری روانكاوی 15
نظریه روانكاوی و راهبرد تبلیغاتی 15
نظریه خصیصه 15
شخصیت جذاب و طریقه ساختن آن 16
شناخت نگرش به مثابه كلیدی برای كنترل رفتار 18
نگرش: 19
بررسی صفات عمده نگرش ها و ماهیت آنها 20
كاركردهای نگرش مشتریان 21
ادراك 23
عوامل موثر بر ادراك 25
عوامل بیرونی 26
عوامل بیرونی 27
عوامل درونی 27

فصل دوم 29
شكل گیری تغییر باور ، نگرش و رفتار 29
چگونگی شكل گیری باورها ، نگرش ها و رفتارها 30
شكل گیری مستقیم باورها ، نگرش ها و رفتارها 30
شكل دهی مستقیم باورها 30
شكل دهی مستقیم نگرش ها 31
دیدگاه تأثیر رفتاری 32
فرایند دیدگاه های تصمیم گیری 35
تكنیك های تأثیر رفتاری برای تغییر رفتار 36
تكنیك خودشیرینی 36
تكنیك پا لای درب 36
تكنیك در توی صورت 37
تكنیك یك تومان هم یك تومان است 38

فصل سوم 39
طراحی استراتژی ارتباطات اقناعی 39
ارتباطات اقناعی 39
طراحی استراتژی ارتباطی 39
گام های اساسی در طراحی استراتژی ارتباط عبارتند از : 40
تعیین هدفها : گام اول 41
برای تعیین اهداف دو وظیفه ضروری است : 41
1- بررسی مشكل مشتری 41
2- تصمیم گیری و توافق بر سر اهداف ارتباط 42
تجزیه و تحلیل مخاطب یا گام دوم 43
طرح مسئله : گام سوم 45
جنبه هایی از طراحی استراتژی 45
مهارت های مصاحبه كردن و گوش دادن 45
ارزشیابی استراتژی ارتباطی 47

فصل چهارم 49
طرح های پایه ای اقناع مشتریان 49
طرح محرك – پاسخ 52
بعضی از كاربردهای طرح محرك – پاسخ 53

فصل پنجم 55
ارزش آفرینی برای مشتریان 55
استراتژی مربوط به ارزش آفرینی 57
توسعه سازمانی 59

فصل ششم 61
تحلیل رفتار مشتری 61
آثار طول مدت رخداد 62
آثار دلیل تراشی 63
اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری 64
اصل اول : 64
اصل دوم : 65
اصل سوم : شادی را بخش كنید و رنج را در آن بگنجانید 66
اصل چهارم : 67
اصل پنجم : 67

فصل هفتم 69
نگرش و رفتار فروشندگان كالا و خدمات 69
نگرش و رفتار فروشنده 69
كالبد شكافی فروش 71
درك نیازهای مشتری 71
انگیزه لازم برای نگه داشتن مشتریان 71
انتظارات مشتری از فروشنده 72
ایجاد انگیزه در مشتری 73
مواردی كه فروشنده باید از آن پرهیز كند : 73
چگونه فكر خریدار را بخوانیم 74
ویژگی های یك فروشنده 74
توصیف بعضی از ویژگی های یك فروشنده 75
نكته هایی در مورد نیاز مشتریان 76
اهمیت ارتباط بین فروشنده و خریدار 77
چگونه نیازهای مشتری را درك كنیم 77
نیازهای مادی و معنوی 78
مراحل برقراری تماس 79
برقراری تماس غیر حضوری 80

فصل هشتم 85
مشتری در مقام شریك 85
راهی برای جذب اعتماد مشتری : 87
ویژگی های مشاركت : 88
نكاتی درباره نگرش مشاركت محوری مشتری : 89
عواملی كه موجب تقویت مشاركت با مشتری می شود : 89
ارتباط پرشور : 92
تشویق مشتری به داشتن صراحت و صداقت : 93
رهبران در نقش مربی 96

فصل نهم 98
طراحی استراتژی خدمات 98
نیازهای مشتریان 98
عوامل تأثیر گذار بر احساس مشتریان 99
عوامل روانی 99
وجهه شركت 100
نیازها و ادراكات 100
مدیریت ادراكات و انتظارات 101
دسته بندی مشتریان 101
دستیابی به سطح كیفیت ایده آل 102
چگونگی پرسش در مواجهه با مشتری : 103
انواع سؤالات : 104
كاربر این سه نوع سؤال عبارتند از : 104
ارائه خدمات به مشتری در عمل 105
ایرادات و اعتراضات مشتریان و مدیریت آن 105
ضرورت بررسی شكایت مشتریان : 107
پاسخ به یك شعار 107
پاسخ به اعتراضات مشتریان 108
قواعد طلایی مدیریت بر اعتراضات و ایرادات مشتری 109

فصل دهم 112
اندازه گیری رضایت مشتری (مصرف كننده) 112
ابزارهای ارزیابی 113
جدول 114
طراحی پرسشنامه های رضایت مشتری و كاربرد آن : 115
تعیین خواسته های مشتری : 115
شناسایی ابعاد كیفیت : 116
روش رخداد بحرانی 119
رخدادهای بحرانی 120
طبقه بندی رخدادهای بحرانی : 121
صنعت بانكداری 121
رخدادهای بحرانی ، سرفصل های مربوط 122
بر اساس جدول رخدادهای مذكور نمونه 124
نمونه ای از طرح پاسخنامه به روش لیكرت 126
امتیازات انحراف و مجذور امتیازهای انحراف 128
شناسایی خواست های مهم مشتری : 128

فصل یازدهم 129
ارتبااطت و روابط انسانی 129
ارتباط با خود : 129
خویشتن و ارتباط با دیگران : 131
چرخه حیاتی یك رابطه : 131
به سوی پیوند : 132
در جهت جدایی: 134
پنجره جوهاری : 135
مجموع 137
خودگشودگی یا خود افشایی : 139
اهمیت خودگشودگی یا خود افشایی : 139
لذا خودگشودگی یا خودافشایی موجب می شود : 140
راهنمایی های برای «خودگشودگی» : 142
اصول ارتباط 144
اثربخشی ارتباطات : 145
ویژگیهای اثربخشی : 146
ارتباط اثربخش با دیگران : 146
حمایتگری: 148
مثبت گرایی : 149
تساوی : 149

فصل دوازدهم 150
چگونه ارتباط سازنده برقرار كنیم 150
موانع ارتباط مؤثر 155
تكنیك های ابراز وجود 157
نیروی شگفت انگیز كلمات : 158
منابع مورد استفاده 160

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 10:59
 

موضوع:پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی  در ایران 

تعداد صفحات:240

Word   نوع فایل:

قیمت:۵۰۰۰۰ تومان

مشاهده فهرست :

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

  1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

  2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

  3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

  1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

  2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

  3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

  1ـ4ـ2ـ مقدمه

  2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

  3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

  4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

  5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

  6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

  7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

  1ـ5ـ2ـ مقدمه

  2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

  3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

  6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ كارت‌های بانكی

  1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

  2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

  3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

  4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

  5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

  6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

  7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

7ـ2ـ پول الكترونیكی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

  2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

  3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

  4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

  5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

  1ـ8ـ2ـ مقدمه

  2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

  3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

  4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

  5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

  1ـ9ـ2ـ مقدمه

  2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

  3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

  4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

پیشگفتار

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت  و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند, كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

 

فهرست منابع فارسی

1ـ اباذری, فرشید, ”پول الكترونیكی و سیستم‌های پرداخت‌كننده اینترنتی“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

2ـ ابراهیمی, صفر و بختیاری, محمد, ”دولت الكترونیكی“, مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الكترونیكی و اینترنتی, كیش, 13ـ11 اردیبهشت ماه 1380.

3ـ ابلنسكی, نیك, مترجم: شریفی, منصور, ”مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمانها“, نشر آروین, تهران 1374.

4ـ احتشامی اكبری, كاملیا, ”تجارت الكترونیكی“ صنعت و مطبوعات, دی و بهمن 1376,

ص 25ـ23.

5ـ اذعانی, فاطمه, ”برقراری امنیت در سیستم‌های انتقال الكترونیكی پول“, اولین همایش بانكداری الكترونیكی, انتشارات بانك توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 196ـ167.

6ـ اشعمی, محمدصادق و شیخانی, سعید, ”كارت‌های بانكی و چگونگی كاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران“, مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی, سال 1377.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 10:8
 

موضوع:سبكهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 

تعداد صفحات:100

Word   نوع فایل

مشاهده فهرست

سبكهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

در مطالعات‌ مدیریتی از بررسی‌ وجود و چگونگی‌ تاثیرگذاری‌ تفاوتها بر انتخابهای‌ سازمانی‌ غفلت‌ شده‌ است. تعریف‌ ماهیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ منوط‌ به‌ شناسایی‌ كاركردهای‌ آن‌ است.

تحقیق‌ و توسعه‌ به‌طور سنتی، مجموعه‌ای‌ از مراحل‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ منعكس‌كننده‌ پیشرفت‌ یك‌ برنامه‌ فناورانه‌ مشخص‌ هستند. طرح‌ غالب، علمی‌ و فناوری‌ پیشرفته‌ سه‌ نوع‌ فرایند زیربنایی‌ تحقیق‌ و توسعه‌ است.

در صنایعی‌ كه‌ از الگوی‌ طرح‌ غالب‌ استفاده‌ می‌كنند، فناوری‌ از طریق‌ انفصالهای‌ افزاینده‌ قابلیت‌ رقابت‌ با بهبود كارایی‌ محصول‌ و گسترش‌ دانشی‌ تحول‌ می‌یابد كه‌ از قبل‌ وجود داشته‌ است. هر فرایند تحقیق‌ و توسعه‌ از یك‌ مرحله‌ كاوشی‌ و یك‌ مرحله‌ بهره‌برداری‌ تشكیل‌ می‌شود. فرایندهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ را احتمال‌ خطرهای‌ متفاوت‌ به‌ویژه‌ در مرحله‌ بهره‌برداری‌ مشخص‌ می‌سازند. موفقیت‌ یك‌ رقابت‌ به‌ عواملی‌ نظیر شناخت‌ بازار، چگونگی‌ زمان‌بندی‌ نوآوری‌ و پایین‌ بودن‌ هزینه‌های‌ تولید بستگی‌ دارد.

مقدمه‌

 ‌هدف‌ از این‌ مقاله‌ فهم‌ این‌ مطلب‌ است‌ كه‌ آیا در سازماندهی‌ و مدیریت‌ فعالیتهای‌ "تحقیق‌ و توسعه" شیوه‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد؟ هم‌ از منظر علم‌ مدیریت‌ (راسل‌ و دیگران، 1991) و هم‌ از دیدگاه‌ سازمانی‌ (توئیس‌ 1987) این‌ موضوع‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است.

 ‌اما این‌ مطالعات‌ "تحقیق‌ و توسعه" را همچون‌ نوعی‌ "جعبة‌ سیاه" تلقی‌ كرده‌اند، یعنی‌ تمركز این‌ مطالعات‌ بر آن‌ دسته‌ از فعالیتهای‌ سازمانها و شركتها قرار داشته‌ است‌ كه‌ به‌ توسعة‌ فناوریها و محصولات‌ جدید اختصاص‌ یافته‌اند.‌ ‌موارد دیگری‌ از مطالعات‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ سهم‌ و نقش‌ مخارج‌ كل‌ «تحقیق‌ و توسعه» كلان‌ در رشد اقتصادی‌ كشورها پرداخته‌اند. گل‌ورم‌ در یك‌ مطالعة‌ بین‌المللی‌ نمونه‌ای‌ متشكل‌ از 52 كشور در حال‌ توسعه‌ و 18 كشور توسعه‌یافته‌ را برگزیده‌اند و نقش‌ بارز مخارج‌ "تحقیق‌ و توسعه" بر رشد اقتصادی‌ را به‌ تأیید رسانیده‌اند. مطالعة‌ آنها مؤ‌ید این‌ امر است‌ كه‌ مخارج‌ تحقیقات‌ تأثیر بیشتری‌ در رشد اقتصادی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ داشته‌ و دارند.

 ‌آخرین‌ بررسیهای‌ علمی‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ در سطح‌ سازمانی، فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ باید از فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ تفكیك‌ شوند و این‌ تجربه‌ای‌ است‌ كه‌ در سطح‌ صنایع‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ است.

 ‌نقش‌ تحقیق‌ در حوزة‌ سازمانهای‌ گوناگون‌ به‌ طرز متفاوتی‌ تعریف‌ می‌شود. مثلاً‌ جنرال‌ الكتریك‌ در هر یك‌ از سه‌ حوزة‌ اصلی‌ كار خود یعنی‌ موتور هواپیما، تأمین‌ روشنایی‌ و موتورها، نقشهای‌ گوناگونی‌ را به‌ بخش‌ تحقیقات‌ خود واگذار كرده‌ است.

 ‌از این‌ گذشته، شركتها بیش‌ از پیش‌ ناگزیر می‌شوند "تحقیق‌ و توسعه" خود را بر مبنایی‌ جهانی‌ طراحی‌ كنند تا بتوانند به‌ منابع‌ خارجی‌ دانش‌ دست‌ یابند. (1996/(CHIESA.

 ‌از این‌ حیث‌ نیز، سازمانهای‌ "تحقیق‌ و توسعه" ماهیتی‌ متفاوت‌ دارند به‌ ویژه‌ هنگامی‌ كه‌ "فعالیتهای‌ تحقیق‌گرا" را به‌ جای‌ "فعالیتهای‌ توسعه‌گرا" مورد توجه‌ قرار می‌دهند.

 ‌این‌ مثالها ملاحظاتی‌ را مطرح‌ می‌كنند:

O فعالیتهای‌ تحقیقی‌ و فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ در یك‌ سازمان‌ در واحدهای‌ مختلف‌ انجام‌ می‌شود. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد كه‌ فعالیتهای‌ تحقیقی‌ و فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ ماهیتاً‌ متفاوت‌اند.

O به‌ نظر می‌رسد فرآیندهای‌ تحقیقی‌ و توسعه‌ای‌ از سازمانی‌ به‌ سازمان‌ دیگر و از صنعتی‌ به‌ صنعت‌ دیگر متفاوت‌اند. به‌ ویژه‌ ماهیت‌ فرآیند نوآوریهای‌ فناورانه‌ از صنعتی‌ به‌ صنعت‌ دیگر شدیداً‌ متفاوت‌ است. (1995KODAMA, ؛1991،1990 /PAVITT) مطالعات‌ مدیریتی از بررسی‌ وجود و چگونگی‌ تأثیرگذاری‌ تفاوتهای‌ میان‌ صنعتی‌ بر تصمیمات‌ و انتخابها سازمانی‌ و مدیریتی غفلت‌ كرده‌اند. چنین‌ ملاحظاتی‌ ضرورت‌ مطالعه‌ اینكه‌ آیا یك‌ سبك خاص‌ مدیریتی / سازمانی‌ با نوع‌ ویژه‌ای‌ از فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌ و با ماهیت‌ متفاوت‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ ارتباطی‌ دارد یا خیر و در صورت‌ وجود این‌ رابطه‌ چگونه‌ است، مطرح‌ می‌كند.

فرایند فعالیت‌های‌ تحقیق‌ و توسعه‌

 ‌در این‌ بخش، ادبیات‌ اصلی‌ موجود در زمینه‌ تحقیق‌ و توسعه‌ مورد بازنگری‌ قرار می‌گیرد تا مشخص‌ شود كه‌ اولاً‌ آیا در محدودة‌ تحقیق‌ و توسعه‌ فعالیتهایی‌ وجود دارند كه‌ ماهیتاً‌ متفاوت‌ باشند و ثانیاً‌ آیا گونه‌های‌ مختلفی‌ از فرآیندهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ وجود دارد یا خیر.

ماهیت‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه: تعریف‌ ماهیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ منوط‌ به‌ شناسایی‌ كاركردهای‌ آن‌ است. به‌ طور سنتی، تحقیق‌ و توسعه‌ مجموعه‌ای‌ از مراحل‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ منعكس‌كنندة‌ پیشرفت‌ یك‌ برنامة‌ فناورانه‌ مشخص‌ (تحقیق، توسعه، مهندسی‌ و غیره) هستند. كارهای‌ تحقیقاتی‌ و حوزه‌های‌ مختلف‌ مطالعه، كمك‌ می‌كنند كه‌ این‌ حوزه‌ها را از منظر متفاوتی‌ ببینیم.

 ‌اخیراً‌ كوسب‌ 1996 اظهار داشته‌ است‌ كه‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ دو صورت‌ بروز می‌یابد: یكی‌ در شیوة‌ سرمایه‌گذاری‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ هماهنگ‌ با توسعة‌ توانمندیهای‌ فناورانه‌ شركت‌ یا سازمان‌ شكل‌ می‌گیرند و دیگری‌ در شیوة‌ استحصال‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ كاركرد تحقیق‌ و توسعه‌ با دیگر كاركردهای‌ مبتنی‌ بر بازار در شركتها به‌ خصوص‌ به‌ منظور ارائة‌ محصولات‌ و خدمات‌ ویژه‌ به‌ مشتریان‌ تركیب‌ می‌شود. او همچنین‌ تأكید می‌كند كه‌ خصوصیات‌ فناوری‌ مرتبط‌ با این‌ دو روش‌ به‌ كارگیری‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ متغیرند. در حالی‌ كه‌ محصول‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در زمینة‌ شیوة‌ سرمایه‌گذاری‌ فناوری‌ است‌ كه‌ "دانش‌ و مهارت" تلقی‌ می‌شود (ارائة‌ رسمی‌ چكیدة‌ فناوری‌ به‌ شكل‌ رمزبندی‌شده، توانمندی‌ به‌كارگیری‌ و دانش‌ تاكتیكی‌ مرتبط‌ با آن)، نتیجة‌ فعالیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در شیوة‌ استحصال‌ از لحاظ‌ عملی، ارائة‌ دستورالعملهای‌ فناورانه‌ است.

انتخاب‌ تركیبات‌ خاص‌ از فناوریها، طراحی‌ اعمال، تعیین‌ شكل‌ سیستم‌های‌ فرعی، توانایی‌ تأمین‌ حوزة‌ خاصی‌ از خدمات‌ و كارائیها

  نوع‌ فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌

 ‌تا جایی‌ كه‌ به‌ انواع فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌ مربوط‌ می‌شود، یكی‌ از اولین‌ الگوها را كارهای‌ تحقیقاتی‌ پاویت‌PAVITT)، 1984، 1990، 1991) ارائه‌ كرد. او الگوهای‌ مختلف‌ تغییرات‌ فناوری‌ و انواع منابع‌ نوآوری‌ مرتبط‌ با آنها را شناسایی‌ كرد.

طبقه‌بندی‌ وی‌ مشخص‌ می‌كند كه‌ فعالیتهای‌ داخلی‌ تحقیق‌ و توسعه، در صنایع‌ و سازمانهای‌ مختلف‌ نقشهای‌ مختلفی‌ ایفا می‌كنند و در برخی‌ صنایع، منبع‌ مهم‌ نوآوری‌ فناورانه‌ نیست. هنگامی‌ كه‌ تحقیق‌ و توسعه‌ یك‌ منبع‌ اصلی‌ نوآوری‌ فناورانه‌ باشد، این‌ طبقه‌بندی‌ چیز زیادی‌ راجع‌ به‌ تفاوتهابیان‌ نمی‌كند.

____________________________________________

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 10:5
 

موضوع:تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی 

تعداد صفحات:246

Word   نوع فایل:

مشاهده فهرست

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق

هدف اصلی تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

منابع گرد آوری اطلاعات

سوابق مربوط

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

منابع تحقیق

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

     تعهد عاطفی                                       

     تعهد مستمر

     تعهد هنجاری

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

     عوامل موثر بر تعهد عاطفی

     عوامل موثر بر تعهد مستمر

     عوامل موثر بر تعهد هنجاری

انواع تعهد

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی

     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

     الگوهای چند بعدی

     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی

     مفهوم تعهد حرفه ای

     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی

     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی

فرایند ایجاد تعهد سازمانی

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی

     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

     تعهد سازمانی و ماهیت شغل

     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان

     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان

     تعهد سازمانی و ترک خدمت

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت

     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان

     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی

شکلهای تعهد

     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری

     تعهد عاطفی و ابزاری

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد

توسعه تعهد سازمانی منتج شده

دلایل نظری وعملی مدل

استنتاج عملی

ویژگی های شغلی:

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی

     مدل خصوصیات ویژه شغل

     تئوری ویژگی های شغل

     نظریه ویژگی های ضروری شغل

     الگوی ویژگی های شغلی

طراحی مجدد مشخصه های شغل

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی

     با معنی تلقی نمودن کار

      احساس مسئولیت

     آگاهی از نتایج انجام کار

توان انگیزشی شغل یا  MPS

عوامل و عناصر تعدیل کننده

     دانش و مهارت

     شدت نیاز به رشد

     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل

نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل

     اثر بخشی کار

     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی

ترکیب وظایف

     تشکیل واحد های طبیعی کار

     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری

     گسترش عمودی مشاغل

     باز نمودن کانالهای بازخورد

منابع تحقیق

 

 فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

معرفی سازمان

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

اندازه نمونه و روش نمونه گیری

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری تحقیق

روایی و پایایی

آزمون پایایی تحقیق

منابع تحقیق

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بررسی توصیفی اطلاعات

بررسی استنباطی اطلاعات

   فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

   فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد

   فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد

   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

       بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد

بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی

بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی

رگرسیون و مدل سازی خطی

تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

بررسی صحت معادله رگرسیون

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه                                                

نتیجه گیری :

نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی

پیشنهادات

 پیشنهاداتی به مدیران سازمان

پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران

 

پیوستها:

پرسشنامه تحقیق

تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

 

فهرست جداول

فصل دوم: ادبیات موضوع

جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد

جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی

جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی

جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد

فصل سوم: روش تحقیق

جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس

جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات

جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی

جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی

جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه

جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی

جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت

جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی

جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد

جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی

جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه

جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی

جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت

جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی

جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد

جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی

جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه

جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی

جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت

جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی

جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد

جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون

جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی

جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس

جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی

جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس

جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در  مدل رگرسیون چندگانه

جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی

جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس

جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی

جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی

جدول 4-32: نتایج آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل

جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل

 

فهرست نمودارها

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس

نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات

نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال

نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان

نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها

 

فهرست اشکال

فصل دوم: ادبیات موضوع

شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی

شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها

شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام

شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد

شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان

شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد

شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد

شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام

شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی

شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 10:2
وضوع:انتقال الكترونیكی وجوه (پایان نامه كارشناسی)

تعداد صفحات:239

Word   نوع فایل

مشاهده فهرست

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی

            1ـ1ـ مقدمه

            2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

            3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

            4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

            5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

            6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

            7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

            8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

            9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

            10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

            11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

            12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

            13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

            1ـ2ـ مقدمه

            2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                        1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

                        2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

                        3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

                        1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

                        2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

                        3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

            4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

                        1ـ4ـ2ـ مقدمه

                        2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

                        3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

                        4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

                        5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

                        6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

                        7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

            5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                        1ـ5ـ2ـ مقدمه

                        2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

                        3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

            5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

                        6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

            6ـ2ـ كارت‌های بانكی

                        1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

                        2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

                        3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

                        4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

                        5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

                        6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

                        7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

            7ـ2ـ پول الكترونیكی

            1ـ7ـ2ـ مقدمه

                        2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

                        3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

                        4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

                        5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

            8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

                        1ـ8ـ2ـ مقدمه

                        2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

                        3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

                        4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

                        5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

            9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

                        1ـ9ـ2ـ مقدمه

                        2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

                        3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

                        4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

            1ـ3ـ مقدمه

            2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

            3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

            1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی

            2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

            3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

            6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

            1ـ4ـ مقدمه

            2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

            3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

            4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت: 9:56

موضوع:بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

 • موضوع : تحقیق ،مدیریت
 • تعداد صفحات:150

  Word   نوع فایل:

 • مشاهده فهرست
 •  فهرست

  فصل اول 1    
  مقدمه 2
  تعریف موضوع 4
  اهمیت موضوع 7
  اهداف تحقیق 10
  فرضیات تحقیق 11
  قلمرو تحقیق 12
  تعاریف اصطلات 13

  فصل دوم 15
  پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق  16

  فصل سوم 24
  سیر تحول مدیریت 25
  نظریه كلاسیك مدیریت 25
  نظریه مدیریت علمی 26
  نظریه مدیریت اداری 27
  نظریه بوروکراسی 27
  مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت  28
  مکتب روابط انسانی 28
  تئوری علم مدیریت  29
  نگرش سیستمی  29
  مدیریت اقتضائی 30
  تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی 31
  تعاریف مدیریت 35
  ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت 37
  مهارت مورد نیاز مدیران 39
  عوامل موثر در موفقیت مدیران 44
  ارزشیابی اثر بخشی و كارآمدی مدیران 45
  عوامل موثر در اثر بخشی سازمان  49
  وظایف مدیران 51
  برنامه ریزی  53
  انواع برنامه ریزی 54
  مراحل عمده برنامه ریزی 55
  برنامه ریزی موثر 56
  سازماندهی-تامین بكارگیری نیروی انسانی 59-57
  نظارت و كنترل 60
  هدایت و رهبری 61
  سلسله مراتب نیازها 63
  انگیزش و رفتار 64
  بهداشت روانی 65
  تئوری x و y  66
  نظریه گروهای انسانی 67
  مطالعات در مورد نظریه رهبری 68
  سیستم مدیریت لیكرت 71
  رهبری اقتضایی 72
  رهبری موفق 73
  همگانی و رهبری 74
  رهبری مبتنی بر عشق و محبت 76
  مدیریت مشاركتی  79
  شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشاركت 81
  مزایای مشاركت 82
  برنامه ریزی و اجرای تغییر 84
  فرآیند ایجاد تغییر 86
  خلاقیت و نوآوری 87
  فرآیند خلاقیت 88
  ویژگی افراد خلاق 89
  موانع خلاقیت 90
  استراتژی نوآوری 91
  روابط انسانی 92
  روابط انسانی در مدرسه 93
  شاخص روابط انسانی مطلوب 95
  عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان 96

  فصل چهارم
  روش تحقیق 101
  جامعه آماری 102
  ابزار جمع آوری اطلاعات 103
  نحوه جمع آوری اطلاعات 104
  روشهای آماری تحقیق 105

  فصل پنجم  106
  جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یك 107
  نمودار فرضیه 1 108
  جدول شماره 2 فرضیه 1 109
  جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو 111
  نمودار فرضیه 2 112
  جدول شماره 2 فرضیه 2 113
  جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه 115
  نمودار فرضیه 3 116
  جدول شماره 2 فرضیه 3 117
  جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار 119
  نمودار فرضیه 4 120
  جدول شماره 2 فرضیه 4 121
  جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج 123
  نمودار فرضیه 5 124
  جدول شماره 2 فرضیه 5 125
  خلاصه تحقیق و نتیجه  128
  پیشنهادات  131
  محدودیتها و تنگناهای تحقیق 133
  پیوستها 
  منابع و ماخذ
  پرسشنامه 
  حدود انتظارات مدیران
  شیوه نامه انتصاب مدیران

دوستان
ابزارک هاي وبلاگ