مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ... - علوم تربیتی و روان شناسی

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت: 8:40

پایان نامه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

رشته روانشناسیعلوم تربیتی
تعداد صفحات ۵۷

قیمت ۲۵۰۰۰

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 5
1-1: مقدمه 6
2-1 بيان مسئله 8
3-1: هدف تحقيق 9
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق 10
5-1: روش تحقيق 10
6-1: جامعه آماري 10
7-1: نمونه و نحوه گزينش 11
8-1: ابزار جمع‌آوري اطلاعات 11
9-1: روش آماري 12
10-1: اهميت و ضرورت تحقيق 13
11-1: محدوديتها 15
12-1: تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 16
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق 17
درونگرايي – برونگرايي: 18
با ثبات هيجاني – بي‌ثبات هيجاني: 18
موفقيت در آزمون استعدادهاي درخشان: 18
تيزهوش موفق (پيش آموز): 18
تيزهوش ناموفق (كم آموز): 19
تيزهوشان سر آمد: 19
نابغه: 20
تيز هوش و با استعداد: 21
پراكندگي جنسي: 33
تعريف هوش: 33
نظريه رشد شناختي پياژه 37
نظريه شناختي كرول درباره هوش: 38
در زير نمونه‌هايي از تكاليف شناختي ابتداي مطرح شده‌اند: 40
بهره هوشي: 41
مقايسه شغلي تيزهوشان و افرادي عادي: 46
اين مقايسه يافته‌هاي زير ارائه مي دهد: 46
نقش تيز هوش در جامعه: 46
1- نقش تيز هوش در فعاليت‌هاي اجتماعي 46
2- نقش تيز هوش در توسعه اقتصادي: 47
3- نقش تيزهوش در رهبر و سياست گذاري مملكتي 47
4- نقش تيز هوش در امنيت ثابت و بقاي اجتماعي: 48
5- نقش تيزهوش در تعالي فرهنگي: 48
6- نقش تيزهوشان در حيثيت جهاني ممالك: 49
پيامدهاي اجتماعي و عدم توجه به تيزهوش: 50
1- آسيب رواني تيزهوش: 50
2- بزهكاري اجتماعي تيزهوش: 50
3- استبداد سياسي: 51
4- استثمار بشري: 51
5- آسيب‌هاي ارزش: 51
6- بحران اطلاعات: 52
7- تكنولوژي زيان بار: 53
بررسي نظام انگيزشي تيزهوشان: 54
1- شناخت: 54
2- پيشرفت علمي: 55
3- سرگرمي‌هاي اقتصادي: 55
4- قوام فردي: 55
5- تعاون 56
7- نظم: 56
8- امنيت: 57
مسائل انگيزشي: 57

1: مقدمه 

شتاب دنياي فرا صنعتي امروز هر لحظه افزايش مي‌يابد، انسان هر روز راه و روش‌هاي (تكنولوژي) پيشرفته‌اي براي انجام اغلب كارهاي خود مي‌يابد و آنها را با صرف انرژي و سرمايه كمتري به انجام مي‌رساند و به اين ترتيب سطح رفاه مادي زندگي خويش را بهبود ميبخشد – با استفاده از روش‌هاي علمي كاري كه قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت كارشان ده‌ها مغز انسان بود، اكنون توسط يكي دو نفر در زماني بسيار كوتاه به انجام مي‌رسد. امروزه با استفاده از تكنولوژي جديد يك انساني از يك هكتار زمين مقدار محصولي را به دست مي آورد، كه در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هكتار به دست مي آورند. همين است. اوضاع در عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه‌هاي زندگي بشر در دنيا پيچيده امروز كه شاهد رقابت‌هاي بسيار فشرده جوامع مختلف در دستيابي به تكنولوژي برتر به مثابه منبع اصلي قدرت هستيم، و اگر، از گرانبهاترين سرمايه‌هاي هر جامعه و ملتي هستند، اينك جامعه‌ها پيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم پيچيده‌تر مي‌شود، نيازمند به شناسايي و پرورش ذهن‌هاي خلاق و آفريننده بيشتر و تحقيقات مربوط به تيزهوشي و خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روان شناسي آموزشگاهي بوده است. 
با توجه به اينكه دنيا روز به روز پيچيده تر مي‌شود و تكنولوژي با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهاي رباتيك پاي به عرصه حيات بشري مي‌گذارند و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي هم به شيوه‌هاي بي‌سابقه فراگير شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تيزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگي فرهنگي خواهد شد، پس بايد بچه‌ها را به نوعي تربيت كنيم كه از حداكثر ظرفيت هوش خويش بهره‌مند شوند تا در آينده قادر باشند خود و جامعه صنعتي شان را اداره كنند.  دنياي امروز به اين نتيجه رسيده است كه اگر چه تيزهوشان  از اهميت بسيار برخوردارند و درست است كه انسان‌ها براي ادامه حيات مطلوب خود نيازمند بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت هوش خويش هستند، اما در آينده كشورهاي قدرتمند و جوامع پيشرو، جوامعي هستند كه به منابع قدرت بيشتري دسترسي داشته باشند و منبع اصلي قدرت يعني تكنولوژي جديد و برتر به بيان ديگر در دهه اول سال 2000 كشوري كه بتواند به تكنولوژي برتر مسلح شود، غني‌تر و قوي‌تر خواهد بود. بنابراين، شايسته است كه از ميان افراد تيز هوش جامعه، نوجوانان و جواناني را انتخاب و تربيت كنيم . كه داراي قابليت‌هاي آموزشي، آفرينش علمي و هنري هستند. همچنين ، زمينه تفكر و اگر براي آنان فراهم كنيم تا با اختراعات و نوآوري هايشان جامعه آموزش‌هاي ويژه  براي دانش‌آموزاني است كه داراي توانايي‌هايي و استعدادهاي برتري هستند. 
اولين تحقيق منظم و جدي در زمينه كودكان تيزهوش توسط ترمن انجام گرفت كه وي بر ين باور نادرست كه كودك تيزهوش داراي شخصيت بيمار و رنجور است و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. ترمن با بررسي طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داده كه كودكان تيزهوش داراي ويژگي‌هاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. تر من با بري طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داد كه كودكان تيزهوش داراي ويژگيهاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ مشكلات رواني در وضعيت مطلوبي قرار دارند.  
در حال حاضر مطرح مي شود كه كودكان تيزهوش داراي رشد اجتماعي بالاتري مي‌باشند و در محور برون گرايي از مقادير بالاتري برخوردارند.  
از اين رو، در تحقيق فوق به مقايسه نيمرخ شخصيتي كودكان تيزهوش و عادي مي پردازيم و ميزان درونگرايي – برونگرايي و همچنين محور با ثبات- بي‌ثبات هيجاني را در افراد تيزهوش و عادي مورد مقايسه قرار مي دهيم. 
2-1 بيان مسئله 
ابهامات گوناگوني در زمينه عوامل تشكيل دهنده، هوش وجود دارد. اين وضعيت به جنبه‌هاي شخصيتي نيز اشاره مي نمايد كه ما هنوز نيز در شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر هوش بهر با محدوديت روبرو مي‌باشيم ضعف در خلا نظر فوق مي‌تواند احساس مساله تحقيق را بارز كند كه اين خلا نظري در عوامل شخصيتي موثر بر هوش / هوشبهر/ جاي دارد ولي با بررسي دقيق‌تر مساله تحقيق بايد آن را محدود كرده و آنگاه فقط به عوامل شخصيتي موثر به هوشبهر جاي دارد ولي با بررسي موثر بر هوش تاكيد كنيم. از اين رو مسئله تحقيق اينگونه عنوان مي‌شود كه آيا بين عوام شخصيتي و هوش بهر ارتباط معني داري وجود دارد يا خير ؟ بنا بر اين سوالات پژوهش زير به شرح زير عنوان مي‌شوند: 
- آيا نيمرخ رواني با هوش بهر در ارتباط مي‌باشد يا خير؟ 
- آيا افراد تيزهوش در مقايسه با افراد با هوش معمولي از نيمرخ رواني متفاوتي برخوردارند؟
- آيا افراد تيز هوش در مقايسه با ديگران از ميزان برونگرايي- روانگرايي متفاوتي برخوردارند؟
- آيا افراد تيزهوش در مقايسه با ديگران از ميزان ثبات- بي‌ثبات هيجاني متفاوتي برخوردارند؟ 
3-1: هدف تحقيق 
هدف اين تحقيق در حيطه تحقيقات بنيادي يا ناب جاي مي‌گيرد. 
زيرا كه به شناسايي روابط بين متغيرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرايي پديده‌هاي پاسخ دهد. از آنجايي كه در اين تحقيق فرضيه به صورت قياسي عنوان شده‌اند و هدف اين تحقيق كسب نظريه در زمينه روابط بين هوش و ويژگي‌هاي شخصيتي مي باشد، مي‌توان  هدف تحقيق را در حيطه تحقيقات بنيادي قرار داد. بنابراين، هدف اين تحقيق به توصيف رابطه جزيي بين نيمرخ رواني افراد تيزهوش مي‌پردازد و از اين طريق به شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر تيزهوشي پي برد. تا بتوانيم ارتباط  بين تيزهوشي و برونگرايي- درونگرايي و همچنين با ثبات هيجاني- بي‌ثبات هيجاني را توصيف، تبيين، كنترل و پيش بيني نماييم. 
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي اين تحقيق كه به صورت فرض خلاق يا مقابل بدون جهت تدوين شده‌اند به شرح زير مي باشند: 
- ميزان درونگرايي- برونگرايي افراد هوش دي عادي متفاوت است. 
- ميزان بي‌ثبات هيجاني- با ثبات هيجاني افراد تيزهوش با افراد عادي متفاوت  است.
5-1: روش تحقيق
روش اين تحقيق در حيطه تحقيقات توصيفي جاي مي‌گيرد. در زماني كه دستكاري مستقيم متغير مستقل صورت نميگيرد، با تحقيقات آزمايشي سرو كار نداريم، بلكه مفروضات تحقيقات توصيفي يا اكتشافي مطرح مي‌شود.  در تحقيقات توصيفي روش‌هايي از قبيل زمينه‌يابي يا پيمايشي، تاريخي، قوم شناسي و علي مقايسه‌اي قرار مي گيرد. 
اما عده‌اي اعتقاد دارند كه روش تحقيق علي- مقايسه‌اي نيز زير مجموع از تحقيقات پيمايشي را در بردارد. در اين تحقيق روش علي – مقايسه‌‌اي را به كار برده‌ايم زيرا با مقايسه مقادير متغير مستقل سعي شده است تا به رابطه علي دست يابيم و توان دستكاري مستقيم متغير مستقل را نداريم. ابزار تحقيقات علي- مقايسه‌اي در اكثر اوقات پرسشنامه است. 
6-1: جامعه آماري 
تمامي نوجوانان 14 تا 18 ساله، ذكر ساكن شهر تهران كه در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 81-1380 ثبت نام كرده‌اند. لازم به ذكر است كه جامعه تحقيق فقط شامل افراد مذكر مي‌باشند. 
7-1: نمونه و نحوه گزينش 
نمونه اين تحقيق به دو گروه كودكان عادي و تيز هوش تقسيم مي‌شود. كودكان تيز هوش كودكاني هستند كه در مدارس استعدادهاي درخشان و آموزش كودكان استثنايي ثبت نام كرده‌اند و در حال حاضر مشغول تحصيل مي‌باشند. با توجه به فهرست مدارس استعدادها درخشان در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه استعدادهاي درخشان انتخاب شدند و از هر مدرسه حجم نمونه‌هاي 50 نفر گزينش گرديد. بنابراين، 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان كودكان تيز هوش از مدارس فوق گزينش شدند و اين وضعيت در زمينه مدارس عادي نيز مصداق ميكرد و از بين مدارس روزانه پسرانه نظام قديم شهر تهران نيز دو مدرسه و از هر مدرسه 50 نفر به حكم قرعه انتخاب گرديد كه در مجموع 200 نفر را در بر مي‌گرفت. 
8-1: ابزار جمع‌آوري اطلاعات 
پيترهانس يورگنا، آيزنگ، وسيله ابزاري معتبر را براي شناسايي نيمرخ شخصيتي ابداع نموده است. وي يك امتحان 72 سوالي را تدوين كرده است كه داراي سه محور مي‌باشد. محور اول، شناسايي ميزان دروغ گويي تاكيد مي‌كند. محور دوم به شناسايي متغير درونگرايي – برونگرايي...
نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت: 16:54

پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی روانشناسی

تعداد صفحات ۱۰۲

قیمت ۲۰۴۰۰  تومان

 نظر میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی و افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟ تجربیات و تحقیقات نشان داده است که عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی زمینه بروز بسیاری از مشکلات از جمله آسیب های روانی را در رابطه با بیماریها فراهم می کند توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در همه ابعاد انسانی ضرورت پرداختن به اینگونه مسائل را دو چندان کرده است و این در حالی است که بیشتر برنامه ریزان بهداشتی از میزان شیوع و عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی این اختلافات آگاهی چندانی ندارند از آنجا که وجود نقص بدنی و بیماری های همچون کم کاری کلیه و معیوب بودن کلیه ها در آسیب روانی بی تأثیر نیست عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات روانی را در فرد در دراز مدت به وجود آورد برای جامعه و خانواده مشکلاتی را ایجاد کند با مهار و درمان اینگونه بیماری های می توان احساس شرمندگی و کنترل را برای اینگونه افراد افزایش داد تا آنها از طریق مختلف آموزشی بر علم و آگاهی خود از میزان شیوع اختلالات روانی بیافزایند و بتواند با اتخاذ تصمیم مناسب از این قبیل مشکلات جلوگیری به عمل آورند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهانی حدود ۰۱/۰ از مردم جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلالات روانی شدید و ۱۰ درصد از بیماریهای خفیف روانی رنج می برند و وقتی آمار مربوط به اختلالات روانی ناشی از بیماری های جسمانی و روانی همچون اعتیاد به ارقام فوق افزوده می شود معلوم می شود چه بار سنگینی بر دوش خانواده ها و جوامع است.

چکیده

فصل اول : موضوع تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سئوال های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

فصل دوم : پیشنیه تحقیق

مفهوم اختلالات روانی

دیدگاه های نظری در اختلالات روانی

ابعاد پرسشنامه

افسردگی

خصومت ( پرخاشگری )

ابراز وجود

روان پریشی

ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها

پارانوئید

اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن

اضطراب

فوبی

خود بیمار انگاری ( هیپوکندریا)

وسواس

انواع رفتارهای اجباری

انواع روش های درمانی بیماران دیالیزی

درمان روانی بیماران دیالیزی

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فرضیه آزمایی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ساعت: 18:10

پایان نامه :مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در شرایط عادی رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۹۰

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده
هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.
جامعه‌ی آماری در این پژوهش، شامل ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و ۳۰ کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.
وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد. این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی نمونه‌ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون ۹۳% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.
برای گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بین مادران ۳۰ کودک نوپا در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند توزیع کردیم و از آنها خواستیم با دیدن هر موقعیت، گزینه‌ی پاسخ را که به صورت تصویری طراحی شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بین مربیان ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی توزیع و اطلاعات لازم گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی دسته‌بندی و خلاصه شد و میانگین و انحراف استاندارد آنها محاسبه گردید و در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان از تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و کودکان نوپا در شرایط عادی از لحاظ سر مؤلفه‌ی خلق و خوی منفی، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن با هم تفاوت معنا‌داری دارند ولی از لحاظ کندی سازگاری با تغییرات تفاوت معناداری بدست نیامد. در خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در مقایسه با گروه همسالانشان خلق و خوی منفی بیشتری داشتند. در زمینه‌ی شدت ابراز احساسات نیز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرایط عادی احساساتشان و با شدت بیشتری ابراز می‌کردند ولی در متغیر غریبگی کردن نتایج نشان داد که کودکان نوپا در شرایط عادی نسبت به گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

عنوان صفحه
فصل اول : چارچوب پژوهش
۱٫ ۱-چکیده
۱٫ ۲-مقدمه
۱٫ ۳-بیان مسأله
۱٫ ۴-اهمیت موضوع
۱٫ ۵-هدف پژوهش
۱٫ ۶-فرضیه‌های پژوهش
۱٫ ۷-تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق
۲٫ ۱-مقدمه
۲٫ ۲-تعریف خلق و خوی
۲٫ ۳-پیشینه‌ی نظری
۲٫ ۴-مؤلفه‌های خلق و خوی
۲٫ ۵-انواع خلق و خو
۲٫ ۶-ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۷-عوامل مؤثر در خلق و خو
۲٫ ۷٫ ۱-عوامل ژنتیکی
۲٫ ۷٫ ۲-عوامل محیطی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۱-خانواده
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۲-مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۳-انواع دلبستگی
۲٫ ۷٫ ۳-شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۳٫ ۱-انواع شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۴-اصول انضباطی
۲٫ ۸-اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۹-محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی
فصل سوم : روش تحقیق
۳٫ ۱-مقدمه
۳٫ ۲-جامعه‌ی آماری
۳٫ ۳-نمونه و روش نمونه‌گیری
۳٫ ۴-ابزار پژوهش
۳٫ ۵-روش گردآوری داده‌ها
۳٫ ۶-نوع پژوهش
۳٫ ۷-روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴٫ ۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش
۵٫ ۷-محدودیت‌‌های پژوهش
۵٫ ۸-پیشنهاد‌های پژوهشی
۵٫ ۹-پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ساعت: 9:48

پایان نامه تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران شان رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۱۳۱

قیمت ۳۹۳۰۰ تومان

پایان نامه  حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دختران شان است. جامعه آماری شامل ۶۰ نفر، که ۳۰ نفر مادران و ۳۰ نفر دختران شان را شامل ‌می باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده. تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زناشویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته می شود. رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسان ها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلا باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلا میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد.

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

بیان فرضیه

اهداف تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : پیشینه پژوهش

متغیرهای تحقیق

تعریف رضایت مندی ازدواج

تاریخچه ازدواج

ازدواج در غرب

ازدواج در ایران

انواع ازدواج

ازدواج از نظر برخی از اندیشمندان

ازدواج از نظر مکاتب مختلف

ازدواج در اسلام

دیدگاه قرآن در مورد ازدواج

ازدواج از نظر روان شناسان

فلسفه ازدواج

تعریف عزت نفس

عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث و دانشمندان اسلامی

منابع عزت نفس

عوامل موثر بر عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس تصور جسمانی

عزت نفس کلی

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

روایی و اعتبار پرسشنامه

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه

آزمون عزت نفس آیزنک

طرح و شیوه اجرای تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات

پیشنهادات

خلاصه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ساعت: 9:47

عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن رشته علوم تربیتی

تعداد صفحات ۳۶

قیمت ۱۰۵۰۰

چكيده:

آنچه كه در اين مقاله خواهيد خواند ابتدا مقدمه‌اي كوتاه در رابطه با اهميت رياضي و آموزش رياضي در كشور که داراي ضعف‌هاي است پرداخته شه در ادامه در مورد اهداف آموزش رياضي به طور كلي بحث‌شده که شامل: هدف پرورشي، آموزشي، فرهنگي، عاطفي و اهداف آموزش رياضي از نظر پوليا و افلاطون بيان گرديده‌است.

سپس مقاله به پنج قسمت از عوامل ضعف آموزش درس رياضي پرداخته است كه هر قسمت نيز به مجموعه‌هاي از عوامل ضعف پرداخته است.

الف) عوامل و مشكلات ضعف آموزش درس رياضي كه مربوط به محتواي كتاب‌هاي درسي مي‌باشد كه در چهار قسمت توضيح داده شده.

ب) عوامل ضعف آموزش درس رياضي مربوط به خود دانش‌آموز كه شامل 2 بخش است.

ج) عوامل ضعف آموزش درس رياضي ابتدايي مربوط به روش‌هاي آموزش كه اين عوامل به صورت مختصر توضيح داده شده.

د) عوامل ضعف آموزش درس رياضي ابتدايي مربوط به معلمان كه مقدمه‌اي كوتاه بيان شده و سپس 8 مورد از اين عوامل تيتروار بيان شده.

هـ) در اين قسمت به چندين عامل ديگر به صورت مختصر اشاره شده است كه شامل نقش فضا و مكان، نقش خانواده، نقش كلاس‌هاي خصوصي، كمبود يافته‌هاي علمي درس رياضي، كمبود وسايل آموزشي رياضي، عدم توجه به طرح وارده در تدريس پس از بيان عوامل ضعف آموزش درس رياضي در دوره ابتدايي نتيجه‌گيري و جمع‌بندي از مطالب بيان شده كه همه عوامل در ضعف آموزش رياضي مؤثر هستند و تنها يك عامل را نمي‌توان مقصر اصلي شناخت در پايان مقاله راه‌كارها و پيشنهادهايي باتوحه به حوزه‌هاي عوامل ضعف و آموزش درس رياضي بيان گرديد كه در حدود 35 راه‌كار براي رفع نواقص و مشكلات مي‌باشد.نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:6

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت سوم 

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۲۴۰۰ تومان

انسجام خانواده را دلبستگي (عاطفه) متشرك ، كمك و پشتيباني و حمايت ، مسئوليت و توجه افراد خانواده تعريف مي كنند. (Barber & Buehler, 1996: 433/Barber, 1992: 73) انسجام گروهي عناصري چون حفاظت، پشتيباني مشترك، رابطه دوستي و نيت و منظور مشترك و هنجارهاي مشترك را شامل مي شود. در گروه منسجم شبكه روابط دوستي يك مكانيزم اصلي براي توسعه و تحقق استراتژي ها و اهداف جمعي است. (Hodson & Welsh & Rieble,… 1993: 399) 
نوشته هاي مينوشين (1974)، استرلين و اولسون نشان مي دهد كه انسجام خانواده، يعني «پيوند عاطفي ميان افراد خانواده». 
در مدل مك مستر از «كاركرد خانواده» اپستين و ديگران يك مفهوم جديد با نام رابطه يا درگيري عاطفي را كه شبيه به تعريف مفهوم «انسجام» اولسون (1983) مي باشد، اضافه كردند. طبق تعريف اپستين «درگيري عاطفي» يعني، «حدي كه خانواده علاقه را بروز مي دهد و فعاليتهاي شخصي و علايق فردي اعضاء خانواده را ارزش مي‌نهد». 
شش سطح اين رابطه مشخص شدند عبارتنداز: فقدان رابطه ، رابطه فاقد احساسات ، رابطه خود شيفتگي ، رابطه همدلي ، رابطه بيش از حد و رابطه همزيستي ، رابطه همدلي براي سلامتي، مطلوب شناخته شده است. 
موس انسجام را با اين عنوان به كار برده است «ميزاني كه افراد خانواده در خانواده درگير و متعهد بوده و با هم مشاركت دارند و براي يكديگر مفيد و پشتيبان هستند». از نظر موس انسجام، حد پايين و بالا دارد كه سطوح بالايي آن در سلامتي موثرترند. 
طبق نظريه معاصر در مورد بالندگي نوجواني، رشد مطلوب زماني فراهم مي‌شود كه جوان خود را به ا فراد خانواده نزديك حس كند و با اين وجود آزادي عقيده و احساسي را درك نمايد. (Barber & Buehler, 1996: 433-434) 

تحقيق باربر و بوهلر نشان داد كه انسجام به طور معناداري روي بزهكاري نوجوانان تأثير منفي دارد. پايه تحصيلي و جنسيت نيز با تخلف و بزهكاري ارتباط دارد. طبقه گزارش، پسرها رفتار بزهكارانه و تخلفي نسبت به دخترها داشتند. (Barber & Buehler, 1996: 437) در محبث نظم و كنترل اجتماعي، موضوع عواطف اهميت خود را بيشتر باز مي نمايد. كمپر در تحليل جامعه شناختي خود به پنج احساس منفي يعني تقصير، خجالت، اضطراب، افسردگي و عصبانيت كه مي توانند مولود روابط اجتماعي باشند، توجه مي كند. او دو بعد براي روابط اجتماعي در نظر مي گيرد بعد قدرت و بعد منزلت (ميزان روابط اجتماعي مثبت). بعد رابطه قدرت حاوي زور گفتن و اجبار و تهديد و تنبيه كردن و سلطه يابي و غيره است. بعد رابطه منزلتي حاوي ايثار، حمايت عاطفي، دوستي و تمجيد و غيره است. 
بيشتر مطالعات در زمينه تصميم گيري خانوادگي به اين نتيجه رسيده اند كه زوجهاي خوشبخت بدليل تصميم گيري مشترك، گفتگوي مفيد، توافق متقابل و مشترك بعنوان نمونه، مشخص و معرفي مي شدند. سلطه يك همسر يا اختلافات گسترده بر سر قدرت داراي ارتباط با طلاق و نارضايتي زناشويي است. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:0

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت  دوم

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

هرگاه جامعه اي سخت يكپارچه باشد، آن جامعه اعضايش را تحت نظارت خود دارد، در نتيجه خودكشي كمتر است. دوركيم دوعامل مهم را به عنوان واقعيات اجتماعي مسئول نرخ خودكشي در جامعه دانسته است. اين دو عامل عبارتنداز: انسجام اجتماعي و تنظيم اجتماعي 
دوركيم استدلال مي كرد كه فراواني اقتصادي كه اميال بشري را بر مي‌انگيزد، با خود خطر وقوع بي هنجاري را نيز به همراه مي آورد. زيرا اين فراواني ما را مي فريبد تا باور كنيم كه تنها به خودمان وابسته ايم. حال آن كه «فقر ما را در برابر خودكشي محافظت مي كند زيرا به خودي خود يك عامل بازدارنده است». «هر چه شخص كمتر داشته باشد كمتر نيز وسوسه مي شود كه دامنه نيازهايش را به گونه اي نامحدود گسترش دهد». 
ماهيت واقعيت هاي اجتماعي و دگرگوني هاي آن موجب تفاوت در نرخ خودكشي مي شود، براي مثال جنگ با ركود اقتصادي حالتي از افسردگي جمعي را ايجاد مي كند كه همين به نوبه خود منجر به افزايش نرخ خودكشي مي‌شود. 
عامل علي خود شرايط مادي نيست بلكه عدم ثباتي است كه اين اوضاع در زندگي اجتماعي بوجود مي آورد. مفهوم آنومي دوركيم شكل گيري مبنايي براي تفاسير جامعه شناختي از انحراف مي باشد. براي دوركيم آنومي، معاني مشابه اي دارد: شكست در دروني كردن هنجارهاي جامعه، عدم توانايي در سازگاري با هنجارهاي در حال تغيير يا حتي تنش حاصل از تضاد در هنجارها. 
از نظر دوركيم گرايشات اجتماعي جديد در جوامع شهري- صنعتي نتيجه تغيير هنجارها، اختلال و دست كم گرفتن كنترل اجتماعي افراد است. افزايش جمعيت، ايجاد شيوه هاي جديد زندگي و احتمالاً آزادي بيشتري به افراد داده مي‌شود، اما همچنين احتمال رفتار منحرف هم بيشتر مي شود. (Stewart & Glynn, 1988: 129-130)
دوركيم به سه ملاك اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌كند:
1- ارائه قواعد و اعتقادات اخلاقي به فرد از طريق فرايند جامعه پذيري (دوركيم دين را يكي از نيروهايي مي دانست كه در درون افراد احساس الزام اخلاقي به هواداري از درخواست هاي جامعه را ايجاد مي كند). اهميت حفظ اخلاق جمعي و نظم اجتماعي از نظر دوركيم در جلوگيري از وقوع بي هنجاري و خودكشي در جامعه است كه عموماً از پي تقسيم كار (و جريان تفكيك اجتماعي) بوجود مي آيد. 
دوركيم در طرح جامعه شناسي اخلاق سه عنصر اساسي براي اخلاق قايل مي‌شود كه عبارتنداز: الف) پيوند عاطفي و احساس صميميت نسبت به جامعه ب) نظم و ترتيب (انتظام يا منظم بودن و خود تنظيمي)، ج) خودمختاري و آگاهي و احساس استقلال.
2- ايجاد امكانات لازم جهت تحقق اهداف گوناگون افراد و جامعه.
3- برقراري نظام كنترلي خارج از فرد جهت نظارت بركنش ها و هدايت آن به سوي منافع گروه يا جمع. 
به همين جهت دوركيم معتقد است پديده آسيب شناختي نابساماني اجتماعي به علت كاهش اخلاق جمعي، فقدان نظام قانوني و نظارت بر افراد به وجود مي‌‌آيد. 
دوركيم (1933) تئوري بنياد نهاد كه تقسيم كار بر مبناي جنس كه وابستگي به يكديگر (همبستگي) را تشويق مي كند، در يك نظام خانوادگي ثابت و استوار امري ناگزير است. (Brinkerhoff & White, 1978: 259-260) تقسيم كار الزاماً به معناي پراكندگي و بي انسجامي نيست، بلكه برعكس، وظايف اگر به حد كافي با هم در ارتباط باشند به خودي خود به تعادل و انتظام مي گرايند. تقسيم كار يكي از بنيان هاي اساسي نظم اجتماعي است. (دوركيم، 1369: 50، 10) نتايج حاصل از تقسيم كار عبارت است از برقراري نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخلاقي. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:56

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت اول

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

-مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد.
در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد.
اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است.
به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود.
آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند.
بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند.
خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:25

لیست پایان نامه های اماده رشته علوم تربیتی

پایان نامه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن ۱۰۰برگ

پایان نامه ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط بین درونگرایی ـ برونگرایی و انتخاب رنگ رشته معماری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با کمرویی دختران (مرتب شود) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد ۷۰برگ

پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ۹۸برگ

پایان نامه بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سئوالهای شماره ۳ تا ۴۵ (از مقیاس اطمینان اجتماعی) در میان دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس ۱۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن ۹۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر موسیقی و نواختن آن بر اضطراب و دلهره ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تائید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار غیر ورزشکار ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز(سان سیت) ۳۸ برگ

پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار ۷۵برگ

پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه ازاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی وجهت های مذهبی در بین دانشجویان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود ۲۰ تا ۲۲ ساله ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر ابهر و روستای عمیدآباد و سنبل آباد ۱۲۶برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزندپروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیت در بین دانشجویان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع ابتدایی ۱۲۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر غیرمنطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته تربیت بدنی و صنایع ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت ۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی بین نوجوانان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی و تربیت تولد ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانش جویان دختر دانشگاه آزاد ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تفکر غیرمنطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان ۱۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستان های دخترانه با میزان موفقیت ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی عمومی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی) مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۱۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم ۱۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ابهر و مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی در شرکت های خدمات مسافری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی شیوه های تربیتی در گرایش به مد در بین دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی ۹۵برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله به اعتیاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای ۹۵برگ

پایان نامه بررسی عملکرد در الگوهای ترسیمی در کودکان عادی و عقب مانده ذهنی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، ال اس دی ، اکستاسی و .. در بین دانشجویان ۹۰برگ

پایان نامه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع ۱۱۰ برگ

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند ۷۰برگ

پایان نامه بررسی مقدماتی شخصیتی کرنل برای سئوال ۳۶ و ۳۷ بر روی دانشجویان ۱۳۵برگ

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آن در پروژه های شش سیگما (ایران خودرو) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۵۵برگ

پایان نامه بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی ، علوم تجربی و انسانی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم ۸۵برگ

پایان نامه بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی ۴۰برگ

پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این مشکل ۴۸

پایان نامه بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت ۲۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مشاهده عملکرد کودکان عادی و عقب مانده ذهی در اجام الگوهای ترسیمی بر اساس آزمونهای گودایناف و شکل A بندر – گشتالت ۱۴۰برگ

پایان نامه چت رم و روابط بین افراد وجوانان ۱۳۰برگ

پایان نامه جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول ۱۷۰برگ

پایان نامه جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان ۱۵۵برگ

پایان نامه تولید شربت گلوکز ۱۲۶برگ

پایان نامه تصحیح و تحشیه کتاب تاریخ انقلاب ایران (بی نا) از دوره ناصرالدین شاه تا حاکمیت مجلس علیه محمد علی شاه ۳۳۰برگ

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه ۱۱۰برگ

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی ۱۳۰برگ

پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان ۷ تا ۹ ساله ۸۵برگ

پایان نامه تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه تأثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی با توجه به وضعیت اقتصادی آنها ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰برگ

پایان نامه پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت ۲۲۰برگ

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی حدود ۲۰-۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه برق قدرت، کابلها و عیب یابی کابلها ۱۴۰برگ

پایان نامه برق قدرت ، بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC 90برگ

پایان نامه برق ، تعمیرات شبکه های برقدار ۲۰ کیلوولت ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی ومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر ۹۰برگ

پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر ۲۵۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی بین نوازندگان موسیقی وافراد عادی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه زنان عادی و ویژه ۸۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی ۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی و مقاله بین خودپنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنی ۷ سال ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری ۸۵برگ

نهضت سواد آموزی ۶۰برگ

نساجی (شرکت پارس نخ) ۸۰برگ

نحوه گذران اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن ۳۵برگ

کارورزی مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نمانور ۱۵۰برگ

روش تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی (شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی) در بین دانشجویان دختر و پسر ۴۴ برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکان پژوهشکده جهاد کشاورزی ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

حضور دام در تخریب جنگل ۲۴برگ

جرم زدایی ۲۲برگ

پروژه فنون و فروش (تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای) ۳۵برگ

پروژه طراحی صعتی ۶۰برگ

پروژه صنعت خودروسازی ۷۷برگ

پروژه شیشه گری ۷۹برگ

پروژه ریخته گری (متالوژی) ۷۰برگ

پرس ها ۶۸برگ

پایاننامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی ۷۰برگ

پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر ۱۱۰ برگ

پایان نامه ویروس های آنفلونزا (در مرغداری) ۱۰۹برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با مواع مل محیطی ۴۰ برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی ۵۰برگ

پایان نامه نقش دینامیکهای بار بر روی میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستم قدرت ۱۰۰برگ

پایان نامه مهندسی مواد، سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت ۱۳۰برگ

پایان نامه مهارت شغلی مدیر آموزشگاه ۱۲۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی وکاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی ۷۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد ۵۴ برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ساله ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا در بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل ۶۷برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی ۲۰-۳۰ سال ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش در دبیرستان ۱۲۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر ۵۵برگ

پایان نامه مقایسه و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد ۴۵برگ

پایان نامه مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه ۴۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار ۱۸ تا ۲۵ سال ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی ۳۵ ساله ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد ۷۳برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ۲۲ سال ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص ۸۵برگ

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و ماداران دارای فرزند عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه افسردگی در بین جوانان ۱۸ ساله ورزشکار و غیر ورزشکار ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی ۴-۵ ساله در مهد کودک ۹۰برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.i 100برگ

پایان نامه معماری مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه ۱۶۵برگ

پایان نامه معماری طراحی رصدخانه ۸۵برگ

پایان نامه معماری دهکده توریستی ۱۵۰برگ

پایان نامه معماری تالار شهر و شورای شهر ۱۱۰برگ

پایان نامه معماری ، مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰برگ

پایان نامه محل یابی خطا در شبکه های توزیع ۸۷ برگ

پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آنها ۹۰برگ

پایان نامه گیلان در دوره صفویه ۲۲۰برگ

پایان نامه کشاورزی ، راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی ۱۵۰برگ

پایان نامه کاشی و سرامیک ۸۹برگ

پایان نامه قارچ ۷۰برگ

پایان نامه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار ۱۱۰برگ

پایان نامه عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ۵۰برگ

پایان نامه علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی ۶۰برگ

پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی ۱۰۰برگ

پایان نامه طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی ۱۶۵برگ

پایان نامه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری ۵۰برگ

پایان نامه طراحی تأسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای Ductsaze و Carrier به همراه محاسبات دستی (فصل نه در پایان نامه موجود نیست) ۷۰برگ

پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ ۷۵برگ

پایان نامه صنعت نساجی(صنعت پوشاک) ۵۵برگ

پایان نامه صنعت پارچه ۶۰برگ

پایان نامه شیمی ، بهینه سازی کانورتور آمونیاک شماره ۲ پتروشیمی رازی ۸۵برگ

پایان نامه رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین ۸۰برگ

پایان نامه رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران ۸۰برگ

پایان نامه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه ۵۰ برگ

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل ۹۰برگ

پایان نامه رابطه بین سخت روئی و نا امیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی (دختر و پسر) ۸۵برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان ۹۵ برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق ۱۱۰برگ

پایان نامه رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

ادامه پایان نامه های رشته علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی – پروژه

لیست مقالات این بخش:

روش تحقیق بررسی تأثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی

پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزشی

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم در شهر کرمان

پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

روش تحقیق بررسی و شناخت میزان حساسیت زنان شهر کرمان در مورد انواع جرائم و انحرافات اجتماعی

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

پایان نامه آموزش مفاهیم دینی به کودکان (۱۳-۶) سال با تاکید بر نماز ، دعا و قرآن

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگیهای خانواده

پایان نامه بررسی هوش موسیقیایی در یادگیری دانش آموزان

روش تحقیق بررسی نقش کانالهای ماهواره ای در بزه کاری جوانان مشهدی

پایان نامه عوامل موثر بر ترک اعتیاد

پایان نامه بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه مقایسه میزان بهره هوشی دختران و پسران ابتدایی از طریق آزمون آدمک گودینام

روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

روش تحقیق استرس شغلی

روش تحقیق مشکلات بکارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

پایان نامه دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن بر بهداشت زندگی زناشویی

پایان نامه بررسی علل اقدام به خودکشی جوانان سنین ۱۵-۱۸ سال ساکن شهر مشهد

پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق بررسی وضعیت کیفی کتابخانه های دبیرستانی شهر اصفهان از لحاظ مدیریت ، نیروی انسانی، بودجه ، منابع و فضا و جایگاه این کتابخانه ها در بدنه آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۵

پایان نامه رابطه استعداد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی با رشته تحصیلی انتخاب شده

پایان نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

پایان نامه بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

پایان نامه بررسی مداخله با متادون بر تغییر رفتار و کاهش میزان رفتارهای پرخطر معتادان خودمعرف به مراکز بهزیستی

پایان نامه بررسی راهکارهایی در باب آموزش هنر و شکوفائی خلاقیت از طریق آموزش پیش از دبستان

پایان نامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی مشهد

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

پایان نامه مقایسه جو سازمانی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادرات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

پایان نامه بررسی و مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پائین

پایان نامه اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه مشهد

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

روش تحقیق بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

روش تقحیق بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل

روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی و مقایسه میزان اضطاب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز شهرستان مینودشت

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

پایان نامه آمار – مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی

بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

روش تحقیق بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

پایان نامه بررسی منبع کنترل درونی – برونی با عزت نفس

پایان نامه بررسی میزان تفاوت سلامت روانی کلیه افرادی که در دو دانشگاه هنر و پیام نور مشغول به فعالیت می باشند

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه سنجشمیزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل

پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر

روش تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمایی

بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی و نتها

بررسی خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش دانشگاهی

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی تجارت زنان

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روانی افراد

بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان

روش تحقیق شناخت نیازهای آموزشی کارکنان اطلاعات سازمان …

بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی

بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

بررسی میزان وقوع اسفاده از اینترنت توسط دانشجویان

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل دانشگاه

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی و شکستن مقاومت در کودکان خیابانی

بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه و همچنین مقایسه بین متولدین سالهای ۶۳ و ۶۱ و ۶۰ و ۵۹

روش تحقیق بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران دبیرستانی

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان شناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان در سال۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی

روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

روش تحقیق مقایسه خواب و مرگ

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیر انتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال ۸۶-۸۵

روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

بررسی مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

پاورپوینت روان شناسی یادگیری

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

بررسی رابطه بین تحقیق و پژوهش دانشجویان با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق اثربخشی درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باروهای غیرمنطقی زنان متأهل

بررسی ارتباط بین انجام فعالیتهای نظارتی مدیران و عملکرد آموزشی مدارس

بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدرسه

طرح مطالعاتی چگونه می توانیم دانش آموزان آموزشگاه را در مقطع ابتدائی به خواندن نماز علاقه مند نمائیم

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد واجتماع

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روشهای موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

بررسی و تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:58
 این نظریه که، شخصیت و رفتار انسان نتیجه مجموعه‌ای از صفات مختلف است، از قدیم بوده است، لیکن در زمان معاصر دو گروه بر آن اهمیت قایل شده و آن را توسعه داده‌اند. یک گروه آن‌هایی هستند که با روش و بینش کلینیکی به نظریه‌پردازی درباره صفت پرداخته‌اند و گروه دیگر آن‌هایی که روش‌های آزمایشی و به خصوص آماری، مانند روش تحلیل عوامل(فاکتور آنالیز) را اساس دستیابی به تئوری صفات دانسته‌اند.
نظریه گوردون آلپورت، که یکی از روان‌شناسان قدیمی، پرتجربه و معروف است، به گروه اول تعلق دارد.
تعریف شخصیت
  آلپورت، شخصیت را این گونه تعریف می‌کند: «شخصیت، سازمان با تحرک(زنده) دستگاه بدنی و روانی فرد آدمی است که چگونگی سازگاری اختصاصی آن فرد را با محیط تعیین می‌کند.» مقصود آلپورت از "سازمان با تحرک" این است که شخصیت، با این که همه عناصر تشکیل دهنده‌اش با هم ارتباط و پیوستگی و همکاری دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول است؛ ضمنا فعالیت‌های بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را درست نمی‌کنند، بلکه با هم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل می‌دهند. معنای قسمت آخر تعریف آلپورت این است که، این شخصیت در هر فردی او را به وجهی خاص برای سازگاری با محیط به حرکت درمی‌آورد، یعنی رفتار او را تعیین می‌کند. درباره این یکتایی و بی‌همتایی افراد، یعنی اصل فردیت، آلپورت تاکید فراوان دارد و به همین جهت روان‌شناسی او را "روان‌شناسی فرد" هم خوانده‌اند.[2]
  به نظر می‌رسد آلپورت، بیش از آن که به دلیل ارایه نظریه خاص در شخصیت معروف شده باشد، به دلیل موضوعات و اصولی که مطرح کرده، مورد توجه است. او در طول زندگی حرفه‌ای و پربار خود، به جنبه‌های انسانی، سالم و سازمان‌یافته رفتار انسان توجه کرد. این طرز تفکر در مقابل دیدگاهی است که انسان را موجودی زیستی، روان‌رنجور و دارای رفتار ماشینی تلقی می‌کند.[3]
 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 12:59

تعداد صفحات ۳۰

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

ویژگی های اختلالات یادگیری  رشتع علوم تربیتی وبرنامه ریزی اموزشی

 

اصطلاح ناتوا نی های یادگیری بر ناتوانی آن گروه از خردسالان و دانش آموزانی دلالت دارد که با وجود برخوردار بودن از هوش  طبیعی یا حتی بالاتر از طبیعی و اندامهای بینایی ، شنوایی و حرکتی سالم و نیز محیطی بهنجار از نظر عاطفی ، فرهنگی و اقتصادی در یک یا چند فرایند روان شناختی پایه ، که مربوط به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی است ، اختلال دارند . اختلال افراد  دچار ناتوانی های یادگیری ممکن است به صورت ناتوانی در گوش دادن ، فکر کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن یا محاسبات ریاضی نمایان شود .                

    برخی از دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری ممکن است در یادگیری خواندن با مشکل بزرگی مواجه شوند ، اما در قلمروهای  دیگری نظیر ریاضیات ، موسیقی ، ورزش یا هنر تواناییهای چشمگیری داشته باشند . عده ای آن قدر استعدادهای درخشان از خود  نشان میدهند که به کودکان تیز هوش و مستعد معروف می شوند . این افراد ممکن است سرعت انتقال ، کنجکاوی ، قدرت تجسم  و شور و ذوق بی حد و مرزی داشته باشند ، اما نتوانند مثلا محاسبات ریاضی انجام دهند .

  کودکان و جوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در هر کلاس درس یافت می شوند . معمولا این دانش آموزان چاره ای جز ترک  تحصیل ندارند ، مگر آنکه مشکلات آنان به موقع  تشخیص داده و درمان شود . ناتوانی های یادگیری عارضه ای گیج کننده است ،  زیرا هر فرد مجموعه استعدادها و ویژگیهای منحصر به فردی دارد . دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری نابینا نیستند ، اما  نمی توانند بسیاری از چیزها را مانند همالان خود ببینند ، ناشنوا نیستند ، اما در بسیاری از موارد نمی توانند مانند افراد طبیعی  گوش کنند یا صداها را بشنوند ، از نظر رشد شناختی عقب ماندگی ندارند ، ولی با روش متفاوتی یاد می گیرند . افزون بر این ،  آنان با بسیاری از رفتارهایشان باعث به هم ریختن کلاس درس و ایجاد ناراحتی در خانه می شوند .

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 12:54
مدیریت رفتار با دانش آموز درکلاس درس ، معلم مهربان یا خشن؟!

اساس و بنیان مدیریت رفتار موثر، داشتن روابط مثبت با دانش آموزان است. ارتباط مثبت پیوند محکمی بین شما و دانش آموزانتان بر قرار می کندبدون این پیوند ، توان شما برای تحت تاثیر قرار دادن و هدایت کردن آنها ضعیف خواهد بود .
با رعایت نکات زیر می توانید روابط تان را با دانش آموزان تقویت کنید:
• وقتی دانش آموزان وارد کلاس می شوند با آنها احوالپرسی کنید.
• برای تک تک آنها اهمیت قائل باشید و به تک تک آنها توجه کنید.
• به نظر هایشان با دقت گوش بدهید.
• به آنها مسئولیت بدهید.
• حتی موقعی که دارید رفتار نامناسبشان را تصحیح می کنید به شأن و شخصیت آنها احترام بگذارید.
• و دست آخر اینکه: «همانقدر که فکر میکنید سزاوارید دانش آموزان به شما احترام بگذارند به آنها احترام بگذارید»..
«موفقیت شما در شغل معلمی آنقدر که به روابط مثبت ، مهربانانه و اعتماد آمیز با دانش آموزان وابسته است به هیچ مهارت ، ایده ،ابزار یا دستور العملی بستگی ندارد». ( پروفسور اریک جنسن)
معلمان کارآمد:
معلمانی که می توانند به خوبی بر رفتار دانش آموزان مدیریت کنند همگی این خصوصیات را دارند:
• از مهارتها و ابزارهای گسترده ای استفاده می کنند.
• افکار واقع گرانه دارند .
• بر احساسات خود مسلطند .احساسات متعادل داشتن به معنی بی تفاوت بودن نیست. شور و شوق داشتن وبا انرژی و علاقه کار کردن از ضروریات معلمی است. اما نباید در ابراز آنها زیاده روی کنید.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:15

تعداد صفحات ۷۰

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

پایان نامه :بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تائيد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

فصل اول
مقدمه6
بيان مسئله8
اهداف تحقيق9
فصل دوم
انگيزه هاى فيزيولوژيائي در سطح تحقق نفس14
تفاوت عز نفس با خود پنداره21
ريشه ها و ابعاد عزت نفس 22
عزت نفس بالا و پايين 26
شيوه پرورش 28
بدرفتاري جسماني يا جنسي 29
ظاهر جسماني 30
تغييرات در خود پنداره 33
تغييرات در عزت نفس 35
راههايي بسوي هويت 37
عواملي كه بر رشد هويت تأثير مي گذارند 40
فصل سوم
جامعه تحقيق 44
روش نمونه گيرى 45
اعتبار و رواني ابزار تحقيق 46
روش آمارى 47
فصل چهارم
جداول پرسشنامه 50
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 51
يافته ها و تجزيه و تحليل آنها 55
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيرى 58
پيشنهادات 60
پرسشنامه عزت نفس 61
مقياس تأييد خويشتن راتوس 65
منابع 71


 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:53

تعداد صفحات ۱۰۶

قیمت ۲۵۵۰۰ تومان

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی رشتۀ مدیریت آموزشی موضوع :بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی 

فصل اول

مقدمه

نگرش : 1) ارزیابی ذهنی از امری و طرز تفکر نسبت به آن 2) نگاه ، نظر 3) ملاحظه ،

رعایت 4) دقت ، توجه .

دین : آیین ، کیش ، مذهب ، اعتقاد ، ایمان ، راه ، روش ، پاداش ، فرمانبرداری ، خضوع ،

پیروی ، اطاعت ، تسلیم و جزا .

 نگرش دینی : نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد ،  به هر نوع ایمانی که هر کس 

نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و

اعتبار می بخشد ، بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن 

دین بدانها اعتقاد داشته باشند .

نگرش دینی مثبت : اولاًدینداری همراه است با مجموعه ای از نگرش ها ، اعتقادات  و

محوری ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت

خداوند است. دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام

انجام فریضه نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است .

 نگرش دینی منفی : بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات

مذهبی و عصیان و بی بند و باری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این 

بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و

آداب و مسائل ریز و درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

 تفکر : فعالیتی است ذهنی ، شکلی است از پردازش اطلاعات شناختی ، بهره گیری از ادراکات، مفاهیم ، نمادها وتصاویر ذهنی .

انتقاد : عمل نشان دادن خوبی ها و بدی های چیزی ، عیب جویی ، خرده گیری ، سره کردن ، بهگزینی پالودن ، بررسی . 

 تفکر انتقادی : در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی به عنوان کاربرد عمدی مهارتهای

سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود .

بیان مسأله :

با توجه به این که میان دانشجویان نگرش های متفاوتی ( مثبت و منفی ) نسبت به دین وجود

دارد و هم چنین دارای درجات متفاوتی از تفکر انتقادی هستند ، بنابراین در رابطه با این که آیا با      

( مثبت و منفی ) بودن نگرش دانشجویان تفکر انتقادی آنها مثبت و منفی می شود ؟ می خواهم در این رابطه اطلاعاتی به دست آورم و بررسی کنم .

 

اهداف پژوهش :

    هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که نگرش دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .

هدف کلی :

          1)  تعیین رابطۀ بین نگرش دینی ( مثبت و منفی ) و تفکر انتقادی دانشجویان

هدف جزئی

2)تعیین رابطۀ بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

3)تعیین رابطۀ بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

 فرضیات تحقیق :

  به طور کلی با توجه به سوابق و پیشینه هیی که در دست است می توان فرضیاتی به این صورت ارائه داد .

1)بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

2)بین نگرش دین مثبت وتفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

3)بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد . 

 

متغیرهای پژوهش :

     متغیر مستقل : نگرش دینی ( مثبت و منفی )

متغیر وابسته : تفکر انتقادی

متغیر کنترل : خانواده - همسالان -  تحصیلات - پایگاه اجتماعی – تربیت معلم محیط اجتماعی و...

متغیر مزاحم : افزایش سطح آگاهی

متغیر تعدیل کننده : دانشجویان – رشتۀ علوم تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دماوند

متغیر مستقل از نظر آماری : نسبی

متغیر وابسته از نظر آماری : نسبی  

   تعاریف نظری متغیرها

 نگرش دینی :

      نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد . ( پترسون ، ترجمۀ نراقی  و

سلطانی ، 1377 ، به نقل از خدایاری فرد و همکاران  ص15 )

    به هر نوع ایمانی که هر کس نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند ، حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبار می بخشد ( جان هیک ، 1372 ، ص 167 )

   بعد اعتقادی و باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین بدانها اعتقاد

داشته باشند . ( فیض الله مرادیان ، 1384، ص 69 )

 نگرش دینی مثبت :

      اول دینداری همراه است با مجموعه ای از نگرش ها ، اعتقادات و محوری

ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت خداوند

است. بر اساس گفتگوهایی که فقهای ما مطرح می کنند نیز رکن دینداری ، اعتقاد به خداوند است. 

دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام انجام فریضه

نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است . ( حسین سراج زاده ، ص 1 )

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 12:23
انگیزه عاملی است که ما  اغلب با تعجب و ناباوری به آن می­نگریم، زیرا تاثیری جادویی بر افراد دارد و با ایجاد شور و شوق و اشتیاق آنها را به سوی کار بهتر و نتایج برتر هدایت می­کند. عامل انگیزه در واقع چندان پیچیده نیست بلکه می­توان آن را در ارتباط بین افراد و آرامش و رضایتمندی آنها از شغلشان، به وضوح مشاهده کرد. البته انگیزه­مند کردن افراد و باقی نگهداشتن عامل انگیزه در آنان طی مدت زمان طولانی، بدون اینکه در انگیزه و سطح کارشان خللی وارد شود کار چندان ساده­ای نیست. حال می­توان با استفاده از پیشنهادهای عملی و اجرایی به مفهوم انگیزه پی برد و همکاران را به عالی­ترین سطح انگیزه رساند و در مدت زمانی طولانی این روحیه را در آنان حفظ کرد.

انگیزه باعث می­شود شخص به وظیفه خود پایبند باشد و کارها را با جدیت و نشاط انجام دهد. بدین ترتیب او می­تواند به آسانی با اهداف و خواسته­های خود، اعم از هدف­های ساده و یا دشوار و پیچیده دست یابد. این هدف­ها، گاه از ساده­ترین مسایلی هستند که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم، هدف­هایی مانند دستیابی به درآمد بیشتر یا سر وقت به خانه آمدن.

دلیل بی انگیزگی افراد را به راحتی نمی­توان شناخت، افرادی که دچار بی انگیزگی هستند، اغلب از بروز نگرانی­های درونی و نشان دادن ناکامی­های خود، جلوگیری می­کنند. اما معمولا رفتارهایی از آنها سر می­زند که نشان دهنده درون آشفته و روحیه کسل آنهاست. برای مبارزه با بی انگیزگی افراد باید زمینه­هایی فراهم آوریم تا بتوانیم به ریشه­های درونی و پنهان رفتارهای ظاهری آنها پی ببریم. با مشاهده نشانه­های بی انگیزگی در کارمندان و افراد زیر دست، باید منتظر بروز حادثه­ای ناگوار در عرصه کار و فعالیت خود باشیم، مگر اینکه پیش از آن، نیروی انگیزه را در افراد تقویت کنیم.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 12:14

انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می شود. انگیزه های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است.

تعریف انگیزش:

انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد، روان شناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهند. 

تأثیر انگیزش بر یادگیری

انگیزش هم هدف است، هم وسیله. به عنوان هدف، از دانش آموزان می خواهیم نسبت به موضوع های گوناگون علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی، پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری، یکی از امور بدیهی است. یادگیری معلول انگیزه های متفاوت است. یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد، میل و رغبت شاگردان به آموختن است. رغبت، محرکی است که نیروی فعالیت را افزایش می دهد. برای این که شاگردان در هنگام یادگیری فعال باشند، باید به موضوعی که می خواهند فرا بگیرند، علاقه مند باشند. برای ایجاد رغبت، لازم است مطالب و مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان تنظیم شود و هدف ها برای دانش آموزان ارزشمند و قابل وصول باشد. هدف ارزشمند و قابل وصول، فرد را به خواستن و طلب کردن وا می دارد و نیروی لازم برای فعالیت را در او به وجود می آورد. از راه های متفاوتی می توان ایجاد انگیزه کرد و علاقه ی دانش آموزان را به یادگیری افزایش داد. در این نوشتار، بعضی از این روش ها و فنون معرفی می شوند.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 8:32

فهرست

 

عنوان

 

 

مقدمه   ..................................................................................................

 

1

علائم   .................................................................................................

1

عوارض   .............................................................................................

2

سِیر   ..................................................................................................

2

درمان   ........................................................................................

3

شیوع بیش فعالی   .....................................................................................

6

انواع بیش‌فعالی   .....................................................................................

6

چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟   ............................................................

8

راهنمایی‌هایی برای والدین   ..................................................................................

9

راهنمایی‌هایی برای آموزگاران   .....................................................................................

10

نتیجه ‌گیری‌   .................................................................................................

12

منابع   ....................................................................................................

15

 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 12:14

تعداد صحفات ۹۸

قیمت ۲۸۰۰۰ تومان

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.
فهرست مطالب
فصل اول : بیان مسئله
۱-۱-)مقدمه
۱-۲-) بیان مسئله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) سوالات پژوهش
۱-۵) اهداف پژوهش
۱-۶) فرضیه های پژوهش
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱) آقار منفی بر تندرستی
۲-۲) زیگموندفروید
۲-۳) آلبرت الیس
۲-۴) وندل والترز
۲-۵) متخصصان مراقبت های اولیه
۲-۶) پزشکان مراقبت های اولیه
۲-۷) آرای روان شناسان موافق با دین
۲-۸) ویلیام جیمز
۲-۹) کارل گستاویونگ
۲-۱۰) دین و سلامت روان
۲-۱۱) مقابله ی دینی با تنش
۲-۱۲) خشنودی خوش بینانه از زندگی
۲-۱۳) تفسیر خوش بینانه از مرگ
۲-۱۴) افسردگی و خودکشی
۲-۱۵) اضطراب
۲-۱۶) مصرف سوء الکل و دارو
۲-۱۷) مطالعات درمانی
۲-۱۸) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
۲-۱۹) دین و سلامت بدن
۲-۲۰) فشار خون بالا
۲-۲۱)سکته مغزی
۲-۲۲) بیماری قلبی
۲-۲۳) سرطان
۲-۲۴)مرگ ومیر ناشی از همه علل
۲-۲۵) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
انسان
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱) مقدمه
۳-۲) جامعه ی آماری پژوهش
۳-۳) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
۳-۴) طرح پژوهش
۳-۵) روش دست یابی به داده ها
۳-۶) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
۳-۷) پرسش نامه ی سلامت عمومی
۳-۸) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
۳-۹) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
۳-۱۰) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
۳-۱۱) مقیاس های سلامت عمومی
۳-۱۲) پرسش نامه ی خودکارآمدی
۳-۱۳) روش جمع آوری داده ها
۳-۱۴) روش اجرای اصلی پژوهش
۳-۱۵) روش آماری
فصل چهارم : یافته ها
۴-۱) مقدمه
۴-۲) داده های تحلیل شده
۴-۳) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه
۵-۲) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
۵-۳) محدودیت های پژوهش
۵-۴) پیشنهاد های  تحقیق
منابع و ماخذ
۱-۱) مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، ۱۳۷۲) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (۱۹۶۱-۱۸۷۵) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: ۱۵) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، ۱۳۷۵).
بیان زاده (۱۳۷۵) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (۱۹۹۰) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، ۱۳۷۴)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، ۱۳۷۸) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، ۱۳۷۴).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، ۱۳۶۸) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، ۱۳۶۸). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 12:6

تعداد صفحات ۷۰

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

نظریه اهانت
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
نظریه ناهماهنگی و تباین
واکنشهای مزاح
مزاح و سیستم ایمنی بدن
مزاح و عملکرد تحصیلی
نقش درمانی مزاح
تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملی استرس
مبانی نظری سلامت روانی
نظریه موری
نظریه آدلر
نظریه مزلو
نظریه اسکینر
نظریه یونگ
افراد سالم از نظر روانی
نظریه اسلام
اهمیت سلامت روان
عوامل زیستی
عوامل عاطفی و روانی
عوامل اجتماعی
رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی
پیامدهای استرس
اختلال هیجانی
اختلال شناختی
اختلال فیزیولوژیکی
کنار آمدن
روشهای کنار آمدن مستقیم
کنار آمدن مواجهه ای
مسئله گشایی برنامه ریزی شده
حمایت اجتماعی
روشهای کنار آمدن دفاعی
مکانیزمهای دفاعی
کاهش دهندگان شیمیایی استرس
پسخوراند زیستی
ورزش
یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی ( SCL25-R))
نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
روش اجرا تحقیق
روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی
یافته های مربوط به فرضیه تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
تبیین یافته های تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
فهرست منابع

پرسشنامه ها

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 9:40

تعداد صفحات ۱۲۰

قیمت ۲۴۰۰۰ تومان

 پایان نامه روانشناسی تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی،جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

چکیده پژوهش

در این پژوهش که از نوع پژوهش شبه آزمایشی است به منظور دستیابی به داده های علمی در جنبه کاربردی، اثر بخشی روش زوج درمانگری اسلامی به عنوان متغیر مستقل در افزایش جهت گیری مذهبی، خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار به عنوان متغیرهای وابسته مورد آزمایش قرار گرفت. بدین منظور از میان زوجهایی که از طریق اطلاعیه ای داوطلب شرکت در این پژوهش برای حل اختلاف های زناشویی خود شدند، ۱۴ زوج (۲۸ زن و شوهر) پس از ردیف شدن نمراتشان همتا شده و به طور تصادفی به دو گروه- آزمایشی و گواه- اختصاص یافتند.

ابزارهای پژوهش شامل: ۱) مقیاس ۲۱ سوالی جهت گیری مذهبی آلپورت، برای اندازه گیری سطح کلی مذهب، جهت گیری مذهب بیرونی و درونی آزمودنیها، ۲) مقیاس ۳۲ سوالی سازگاری دو عضوی (زناشویی) اسپانیر و ۳) پرسشنامه ۲۹ سوالی خودشناسی برای تعیین سطح حالت های خودآزمودنی ها (نابالغانه/   والدینی /   کودکانه   ) بود. کلیه آزمونها در مرحله قبل و بعد از درمانگری اسلامی به طور انفرادی در شرایط کنترل شده در مورد هر دو گروه اجرا شدند.

نتایج حاصل با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس تکرار سنجش، آزمون T وابسته و مستقل، آزمون توکی(HSD) و رسم نمودار مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در پرتو پژوهش های گذشته و پنج فرضیه پژوهش حاضر نکات زیر را برجسته ساخت:

با استفاده از روش زوج درمانگری اسلامی در گروه آزمایشی خودشناسی منفی نسبت به قبل از درمانگری (۶۹/۲۴۸= F) و نسبت به گروه گواه (۲۸/۳۹= F) کاهش، و همچنین سازگاری زناشویی آنها نسبت به قبل از درمانگری (۰۷/۱۱۶= F) و نسبت به گروه گواه (۲۸/۱۴= F) در سطح ۹۹ درصد اطمینان افزایش یافت.

زوج درمانگری اسلامی بر «خودبالغانه/ » گروه آزمایشی (۶۲/۱۰= t) بیشتر از حالت های دیگر خود یعنی «خودوالدینی/  » (۴۵/۶=t) و «خودکودکانه /  » ۲۱/۸=t) در سطح ۹۹ درصد اطمینان تأثیر گذاشت.

۳)          سازگاری زناشویی گروه آزمایشی با کاهش «خودبالغانه منفی/ (   ‍(۷۶/۰-= r)، بیشتر از کاهش حالت های دیگر خود یعنی «والدینی/  »(۴۷/۰-= r) و «کودکانه / » (۵۷/۰-=t) رابطه داشت .

در سطح ۹۹ درصد اطمینان با روش زوج درمانگری اسلامی در گروه آزمایشی جهت گیری کل مذهبی نسبت به قبل از درمان (۱۷/۱۰۳= F) و نسبت به گروه گواه (۲۶/۱۲= F) وهمچنین جهت گیری مذهبی درونی آنها نسبت به قبل از درمان (۵۲/۱۳= t) و به گروه گواه (۹۳/۸= t) افزایش یافت.

فصل اول

گستره علمی موضوع مورد پژوهش

۴-اهداف پژوهش

هدف هایی را که پژوهش حاضر به دنبال می کند عبارتند از:

بررسی درجه تأثیر روش زوج درمانگری اسلامی در رفع اختلافهای زناشویی از طریق افزایش سطح خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی.

بررسی رابطه بین خود شناسی و جهت گیری مذهبی، و رضایت زناشویی زوج های ناسازگار.

دستیابی به فنون مؤثر و منطبق با فرهنگ اسلامی مردم ایران.

ایجاد و انشاء برنامه های درمانی جدید برای حل اختلاف های زناشویی زوج های ناسازگار که آن ها را با مهارت های جدیدی در زمینه بهتر  کردن روابط زناشویی خویش آشنا و مجهز سازد.

آموزش این شیوه به رواندرمانگران و مشاوران علاقمند برای تجهیز آن ها به ابزار درمانی دیگری که بر حسب موقعیت بتوانند جهت پیشگیری از اختلافهای زناشویی، مشاوره قبل از ازدواج و رفع اختلاف های زناشویی از آن سود جویند و مانع از هم گسیختگی خانواده ها شوند و با ایجاد محیطی سالم و سازنده موجبات شکوفایی و پیشرفت افراد خانواده را فراهم آورند.

۵-سوال های پژوهش

سوال هایی که در این پژوهش مطرح شده اند و پژوهش حاضر برای پاسخگویی به آنها اجرا شده است عبارتنداز:

آیا با استفاده از روش های زوج درمانگری اسلامی سطح خود شناسی زوج های ناسازگار نسبت به قبل از زوج درمانگری و در مقایسه با گروه گواه افزایش می یابد؟

آیا خودشناسی با سازگاری زناشویی رابطه دارد؟ آیا با افزایش سطح خودشناسی میزان سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد؟

آیا با افزایش سطح خودشناسی میزان جهت گیری مذهبی افزایش می یابد؟

زوج درمانگری اسلامی بر کدام یک از حالت های سه گانه خود (کودکانه، والدینی، بالغانه) مقیاس خودشناسی بیشتر تأثیر می گذارد؟

کدامیک از حالت های «خود» با سازگاری زناشویی رابطه بیشتری دارد؟

زوج درمانگری اسلامی سطح  جهت گیری مذهبی درونی را بیشتر افزایش می دهد یا سطح جهت گیری مذهبی بیرونی را؟

کدامیک از جهت گیری های مذهبی (درونی یا بیرونی) با سازگاری زناشویی بیشتر رابطه دارد؟

۵-سوال های پژوهش

۶-فرضیه ها

با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع بررسی و با توجه به سوال هایی که طرح شدند فرضیه های زیر تدوین گردیده اند:

روش زوج درمانگری اسلامی خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار را نسبت به قبل از زوج درمانگری  و در مقایسه با گروه گوا، افزایش می دهد.

خودشناسی با سازگاری زناشویی و جهت گیری مذهبی زوج های ناسازگار رابطه دارد.

زوج درمانگری اسلامی بر «خود بالغانه /  » بیش از حالت های دیگر خود (کودکانه /  ) والدینی /  ) مقیاس خود شناسی در گروه آزمایشی نسبت به قبل از زوج درمانگری اسلامی و نسبت  به گروه گواه تأثیر می گذارد.

خودبالغانه مقیاس مذکور بیش از حالتهای دیگر خود با جهت گیری مذهبی و  سازگاری زناشویی رابطه دارد.

زوج درمانگری اسلامی سطح کلی جهت گیری مذهبی و زوج های ناسازگار را نسبت به قبل از درمان نسبت به گروه گواه و جهت گیری مذهبی درونی را بیش از بیرونی افزایش میدهد.

جهت گیری مذهبی درونی با سازگاری زناشویی بیش از جهت گیری مذهبی بیرونی  رابطه دارد.

۱۷)متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها

فصل دوم

مرور و تحلیل یافته های پیشین در این قلمرو

۱ اهمیت دین و مذهب در خود شناسی

۱-۲ گستره مذهب

۱-۳  مذهب و فطرت

۲-مبانی نظری مربوط به مذهب

۲-۱ روی آورد روان تحلیل گری

۲-۳ روی آورد صفات

گوردون آلپورت

۲-۴ روی آورد انسان نگری

آبراهام مازلو

۲-۵ روی آورد هستی نگر

ویکتور فرانکل

۲-۶ روی آورد کنش نگر

ویلیام جیمز

۲-۷ روی آور شناختی نگر

آلبرت الیس

همسر گزینی و تشکیل خانواده

۳-۱ تعریف خانواده

۳-۲ مرور کوتاهی بر تاریخچه خانواده درمانگری

۳-۳ نحوه شکل گیری زوج درمانگری

الگوی کارکردی و درمان خانوادگی مک ماستر

الگوی منحنی اولسون

الگوی سیستمی بیورز

خانواده هایی با کارکرد بد

خانواده های مرزی

خانواده های متوسط

خانواده های با کفایت

خانواده های مطلوب

۳-۴ الگوهای بالینی القاطی در خانواده درمانی

خانواده درمانی چند سطحی التقاطی فلدمن

روی آورد خانواده درمانی التقاطی والش

روی آورد زناشویی درمانگری التقاطی نیکلز

خانواده‌درمانگری‌التقاطی:خانواده‌درمانگری‌روان‌پویایی‌متمرکزبر مشکل

یافته های پژوهشی در قلمرو خانواده / زوج درمانگری

۵-روش زوج درمانگری اسلامی

۶-خلاصه

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربی موضوع

انتخاب نمونه

جامعه مورد بررسی

روش نمونه گیری

اندازه نمونه

ابزار و روش اجرای پژوهش

۲-۱ پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

۲-۲ پرسشنامه  دو عضوی اسپانیر

۲-۳ پرسشنامه سازگاری خودشناسی

۲-۴ روش زوج درمانگری اسلامی

۳-طرح پژوهش و روش های آماری

۳-۱ معرفی طرح های پژوهش

۳-۲ روش های آماری  تحلیل داده ها

۴-خلاصه

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کلی

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه ها

خلاصه

فصل پنجم: بحث و نتایج  نهایی

بحث و بررسی درباره یافته ها

۲-تفسیر نهایی و پیامدها

۳-محدودیت ها

۴-پیشنهادها

منابع و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 16:58
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

چکیده:
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.
 مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375).
بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.

فهرست مطالب
فصل اول : بیان مسئله
1-1-)مقدمه
1-2-) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) سوالات پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضیه های پژوهش
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1) آقار منفی بر تندرستی
2-2) زیگموندفروید
2-3) آلبرت الیس
2-4) وندل والترز
2-5) متخصصان مراقبت های اولیه
2-6) پزشکان مراقبت های اولیه
2-7) آرای روان شناسان موافق با دین
2-8) ویلیام جیمز
2-9) کارل گستاویونگ
2-10) دین و سلامت روان
2-11) مقابله ی دینی با تنش
2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی
2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ
2-14) افسردگی و خودکشی
2-15) اضطراب
2-16) مصرف سوء الکل و دارو
2-17) مطالعات درمانی
2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
2-19) دین و سلامت بدن
2-20) فشار خون بالا
2-21)سکته مغزی
2-22) بیماری قلبی
2-23) سرطان
2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل
2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
 انسان
فصل سوم : روش پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه ی آماری پژوهش
3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
3-4) طرح پژوهش
3-5) روش دست یابی به داده ها
3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
3-11) مقیاس های سلامت عمومی
3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی
3-13) روش جمع آوری داده ها
3-14) روش اجرای اصلی پژوهش
3-15) روش آماری
فصل چهارم : یافته ها
4-1) مقدمه
4-2) داده های تحلیل شده
4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
5-3) محدودیت های پژوهش
5-4) پیشنهاد های  تحقیق
منابع و ماخذ


نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ ساعت: 17:1
تعداد صفحات ۱۳۰

قیمت ۲۶۰۰۰ تومان

چكيده

فصل اول  كليات پژوهش

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضيه‌هاي پژوهش

متغیر‌هاي پژوهش

تعاريف نظري و عملياتي

فصل دوم  گستره نظري مسأله مورد بررسي و پژوهش‌هاي مربوط به آن

كمال‌گرايي

نظريه‌هاي كمال‌گرايي

كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام

انواع كمال‌گرايي

ابعاد كمال‌گرايي

ويژگي افراد كمال‌گرا

كمال‌گرايي والدين

عزت‌نفس

اهميت عزت‌نفس

علل پيدايش عزت‌نفس

جرأت‌ورزي

ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه

خودكارآمدي

مؤلفه‌هاي خودكارآمدي

منابع خودكارآمدي

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده

فصل سوم  روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه‌گيري

ابزارهاي اندازه‌گيري

  مقياس كمال‌گرايي اهواز

پايايي مقياس كمال‌گرايي اهواز

اعتبار مقياس كمال‌گرايي اهواز

شيوه نمره‌گذاري مقياس كمال‌گرايي اهواز

آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پايايي آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

شيوه نمره‌گذاري آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

پايايي پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

مقياس خودكارآمدي عمومي

پايايي مقياس خودكارآمدي عمومي

اعتبار مقياس خودكارآمدي عمومي

شيوه نمره‌گذاري مقياس خودكارآمدي عمومي

روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات

روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها

فصل چهارم  تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري

فصل پنجم  بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه و نتيجه‌گيري

بحث و جمع‌بندي

محدوديت‌هاي تحقيق

پيشنهادها

فهرست منابع فارسي


 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ ساعت: 16:52
 تعداد صفحات ۱۰۰

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

فصل اول (طرح تحقيق)  

 • مقدمه.....................................................................................................   2
 • بيان مساله..............................................................................................   5
 • اهداف تحقيق ............................................................................................ 7
 • فرضيه هاي تحقيق....................................................................................   7
 • تعريف اصطلاحات ......................................................................................  8
 • شيوه هاي فرزندپروري................................................................................   8
 • مكان كنترل  ............................................................................................... 9
 •  
 • فصل دوم (پيشينه تحقيق)
 • گفتار اول: خانواده .....................................................................................  11
 • مقدمه ........................................................................................................
 • ابعاد شيوه هاي فرزندپروري .........................................................................  13
 • بعد «گرم» بودن والدين................................................................................   13
 • بعد «كنترل» والدين .....................................................................................  14
 • جنبه هاي مثبت كنترل والدين......................................................................   15
 • جنبه هاي منفي كنترل والدين ......................................................................  17
 • بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين....................................................................   18
 • الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري..............................................   19
 • والدين داراي اقتدار منطقي  .............................................................................. 20
 • والدين استبدادي   .............................................................................................21
 • والدين آزاد گذار ..............................................................................................  22
 • والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار) .........................  23
 • الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند.....................................................................   25
 • تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر  ...................................................................... 26
 • نگرش هاي فرزندپروري – عمل فرزندپروري .............................................................  28
 • گفتار دوم: مكان كنترل
 • مقدمه  ......................................................................................................... 30
 • مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتماعي راتر ......................................................  30
 • درك سازه مكان كنترل  ........................................................................................ 33
 • تحول شخصيت از ديدگاه راتر..............................................................................   35
 • جنبه هاي منفي احاطه و كنترل........................................................................   37
 • پيامدهاي شخصي منفي  ................................................................................. 38
 • پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي  ................................................................ 39
 • بررسي مقياس هاي مكان كنترل........................................................................   39
 • گفتار سوم: سوابق پژوهشي
 • الف – تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور   42
 • ب – تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور   45
 • ج – بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات   49
 •  
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • مقدمه  ...................................................................................................... 57
 • جامعه آماري ................................................................................................  57
 • نمونه آماري  ................................................................................................ 57
 • روش نمونه گيري ...........................................................................................  57
 • ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي.........................................   57
 • پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون ...........................................................  57
 • روايي  ...................................................................................................... 58 .
 • پايايي.....................................................................................................   58
 • نمره گذاري.................................................................................................   58
 • مقياس مكان كنترل نوويكي – استريكلند
 • روايي ......................................................................................................  59
 • پايايي.....................................................................................................   60
 • نمره گذاري.................................................................................................   61
 • روش تحقيق..............................................................................................   62
 • شيوه اجراي تحقيق....................................................................................   62
 • روشهاي آماري تحليل داده ها .........................................................................  63
 •  
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 • الف – تحليل توصيفي ..................................................................................  65
 • ب – تحليل استنباطي  ................................................................................. 71
 •  
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
 • خلاصه تحقيق ............................................................................................  75
 • بحث و نتيجه گيري  ........................................................................................ 75
 • محدوديت هاي تحقيق
 • الف – محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر .........................................................  77
 • ب – محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر..................................................................   78
 • ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)  .......................................................................... 79
 • كاربردها.....................................................................................................    79
 • منابع ........................................................................................................   81
 • پرسشنامه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 7:18
تعداد صفحات ۸۰

قیمت ۱۶۰۰۰ تومان

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق بی انظباطی دانش آموزان

مقدمه

ضرورت و اهمیت مساله

هدف های کلی تحقیق

فرضیه ها

محدودیت ها و حدود مطالعه

تعاریف اصطلاحات و مفاهیم خاص

بررسی تجربیات و مطالعات قبلی

متغییر ها و تعاریف علمی آن ها

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار و وسایل جمع آوری شده

جمعیت آماری و نمونه

توصیه ها و پیشنهادات

فصل دوم : سابقه بی انظباطی دانش آموزان در دوره راهنمایی

تاریخچه

برخی از ملاحضات تاریخی

فصل سوم : بی انظباطی دانش آموزان و مسائل مربوط به آنان

اصول آموزش و پرورش در دوره راهنمایی

فصل چهارم : ارتباط بین بی انظباطی دانش آموزان و اختلالات رفتاری

نظم و انظباط نوین

علل و عوامل بی انظباطی دانش آموزان در کلاس

روش های کم کردن رفتار های نامطلوب

فصل پنجم : بی انظباطی دانش آموزان و راه های پیشگیری و درمان آن ها

علل بی انظباطی دانش آموزان و راه های پیشگیری و درمان آن

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 18:5

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

-          مقدمه                                                                                                             2

فصل اول :

-         تاريخچه تشكيل مدارس در ايران                                                                       4

-         تاريخچه كلاس بندي در ايران                                                                           9

-         مساله تحقيق                                                                                                   10

-           اهميت و ضرورت تحقيق                                                                               12

-          فرضيه (هاي ) تحقيق                                                                                     13

-          تعريف عملياتي اصطلاحات تحقيق                                                      13

-         طرح تحقيق                                                                                                    14

فصل دوم : 

 پيشينه تحقيق                                                                                                      15

فصل سوم :

-          روش تحقيق                                                                                                  16

-          جامعه آماري                                                                                                 16

-          نمونه آماري                                                                                                 16

-          حجم نمونه و روش نمونه گيري                                                                     16

-          ابزارهاي تحقيق                                                                                             16

-          روش تجزيه و تحليل                                                                                     17


نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 9:52

مقدمه

خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه ی انسان است. غنا، پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به خلاقیت مردمان آن بستگی دارد و این واقعیت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است. اکنون در آغاز هزاره ی سوم به جرأت می توان گفت خلاقیت همان چیزی است که زندگی مدرن بشر متمدن را از زندگی ابتدایی انسان نخستین جدا می کند. اگر اکنون در شروع قرن بیست ویکم مشاهده می کنیم که در قسمتی از دنیا انسان هایی رؤیایی دست یابی به کرات دور دست و سکونت در فضا را به واقعیتی عینی بدل کرده اند ، برای لحظه ای بیندیشیم که در همین لحظه در گوشه های دیگری از دنیا ، انسان های دیگری نیز زندگی می کنند که شیوه ی زیستن آنها همانند بشر هزاران سال پیش است ، به راز خلاقیت ، این موهبت منحصر به فرد انسان ، پی خواهیم برد.

 ما با انفجار دانش رو به رو هستیم و باید همسفران خود را نو‌آور، خلاق و دارای استقلال فکری بار آوریم و آنها را در محیطی قرار دهیم که آنها را خلاق بار آورد‌. این سرمایه‌ها هستند که منجر به ‌نوآوری، رشد و توسعه جامعه خواهند شد. بدین‌منظور پنجره دانش را باید باز کرد و به تربیت نسلی خلاق پرداخت.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 9:46

مقدمه

 

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ی این کشور ها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آیند، نهادها و نظام های آموزش و پرورش نقش بس عظیم و پراهمیّتّی را به دست آورده اند. عنایت و توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه های مختلف فعالیت های اقتصادی، اجتماعی جوامع می باشد.

ترقی و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در دنیای امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و روش های علمی و تکنولوژی بسیار سریع و حیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به آموزشهای لازم و مناسب و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی و نیروی انسانی با سطح رشد علمی و فنی از هر جامعه ای نهایتاً تنگناها و مشکلات عدیده ای را فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود.

 

آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه

حال که روز به روز به سوی جهانی تر شدن پیش می رویم، انسان در آستانه ی قرن بیست و یکم با شتاب تکنولوژی آن چنان می رود که از خود نیز می ماند. بیسوادی و فقر آگاهی، انزوای جهانی در پی می آوردو انزوا یعنی پیمودن مسیر نابودی و نیستی که اگر ندانیم و بر آن نتازیم، آنان که می دانند می آیند و بر ما می تازند و باقی داستان را رقم می زنند.

برای رسیدن به آگاهی و سواد، امروزه دیگر بینش و ضرورت آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آنها در جهت بهبود این رکن اساسی و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسیدن به این باور است که امروز دانایی، و توانایی است (آموزش و پرورش در جهان، 1376)

" آگوست کنت " پدر علم جامعه شناسی می گو ید: ((پیشرفت و ترقی بشر به آموزش و پرورش صحیح بستگی تمام و کمال دارد زیرا تعلیم و تربیتی صحیح است که حس تفاهم را بین افراد پرورش می دهد)).

 

* کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 9:42
خانواده، یك سازمان اجتماعی كوچك است كه روابط اعضای آن ، بخصوص روابط والدین با فرزندان ، مهم ترین عنصر شكل دهنده این سازمان است. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب والدین با فرزندان می باشد. تحلیل های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قایل شده اند.
از سوی دیگر ، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هر یك از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر كل خانواده به عنوان یك رابطه دوجانبه و تأثیر متقابل توجه داشته اند ، اما بررسی مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقّی می شود. آگاهی و شناخت كافی و عمیق از این مبانی می تواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری رساند و روش های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان به دست دهد.
این نوشتار، با تكیه بر برخی یافته های نظری و نیز به پشتوانه برخی پژوهش های انجام گرفته، در پی یافتن و بیان مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان می باشد.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 9:37
نقش و تاثیرات آموزش بر ثبات امنیت، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استقلال و... و همچنین تکوین فرهنگ جامعه ی مدنی و احیاء اندیشه ها و بینش های مکتبی در جهت تقویت انساندوستی و اعتدال فرهنگی جامعه مدنی از لحاظ فردی و اجتماعی و نهادینه کردن استقلال ملی و مکتبی بر همگان آشکار است. لذا برنامه ریزی اهداف آموزش برای پاسخگویی به نیاز جامعه اولا متناسب با زمان و ثانیا ساختارهای آموزشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی جامعه اعم از مادی و معنوی، علمی و فرهنگی با شرایط جغرافیایی خود مانوس شده و با آن همسو گردد. چرا که به نسبت گذشت زمان از قرابت رفتاری ساختارها کاسته گردیده و در صورت عدم درک و درایت مدیریت ایجاد بحران می نماید. چون بحث موضوعی ما جایگاه و تاثیرات آموزش و پرورش در جامعه پویاست تلاش می شود تا نقش آموزش و پرورش را جزو جدایی ناپذیر از جامعه و از سویی در خدمت به جامعه به عنوان پیشرو معرفی کرده تا بر توانمندی های اجرایی آن در جامعه افزوده گردد و از تئوری زدگی نیز خارج گشته و در جهت کاربردی سوق داده شود. و چگونگی رشد را در بتن و متن جامعه جستجو و با جذب در جامعه آن را در خود هضم نموده تا بر توانمندی های فرهنگی و اقتصادی خویش بیافزاید. و در پیکار با جامعه از ایجاد بسیج علمی و یا شورای علمی کار به ارتقاء علمی و عملی نیز دست یابد.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ساعت: 9:3

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری

گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید۱ و لورنز۲ معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می‌شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می‌کند. به نظر لورنز اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلاً در طرق ورزش‌ها و بازیها تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت. در غیر اینصورت به گونه‌ای تخلیه می‌شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن را در برداشته باشد. از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه زندگی مارا در جهت ارضای نیازها و حفظ هدایت می‌کند غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می‌کوشد به نابود کردن و تخریب کردن بپردازد این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می‌کند و از بین می‌برد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خودکشی جلوه گر می‌شود، بنابراین از نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد.(اکبری سال ۱۳۸۱-ص ۱۹۱).

دوستان
ابزارک هاي وبلاگ