مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ...

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:35
 • نرم افزار مشاهده فایل های PDF
 • نرم افزار مشاهده فایلهای PDF
 • نرم افزار مشاهده جزوات آموزشی power point
 •  
 • نرم افزار فشرده ساز و بازگشایی فایلهای فشرده (winrar)

 • نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:9
  مقالات تخصصي دام

  درادامه ببینید

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:3
  طرحهاي توجيهي نمونه

   

  موضوع: طرحهای توجهی ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:43
  مقدمه
  انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرکهای محیطی،تفاوت دارند.منظور ازسطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی،چقدربرانگیخته است.واکنش پذیری،به واکنش انگیختگی فردهنگام قرارگرفتندرمعرض تحریک بیرونی،اشاره دارد.هیجان خواهی نوعی صفت شخصیت است که باانگیختگی و واکنش پذیری ارتباط دارد.فرد زیاد هیجان خواه،تحریک بیرونی مداوم مغز راترجیح می دهد،ازکارهای تکراری کسل می شود،وهمواره درجستجوی راههایی برای افزایش دادن انگیختگی ازطریق تجربیات هیجان انگیز است.فرد کم هیجان خواه،تحریک مغزی کمتری راترجیح می دهد وکارهای تکراری را نسبتاخوب تحمل می کند.به طورکلی،سازه هیجان خواهی،مربوط می شود به اینکه سیستم عصبی مرکزی فرد(مغزونخاع شوکی)تاچه اندازه ای به تغییر و تنوع نیاز دارد،به طوری که افراد هیجان خواه ترجیح می دهندفعالیتهای خود را تغییر دهند،داروها و شریکان جنسی را عوض کنند والی آخر(زاکرمن1،1994).
  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:39
   مقدمه

  يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس منظور اصلي آموزش رياضي عبارت است از توسعه‌ي قدرت درك و فهم استدلال، پرورش تفكر عقلي و به‌وجود آوردن روش استدلال و تفكر منطقي و ايجاد آفرينش‌هاي فكري و خلاقيت‌پروري از ديگر اهداف آموزش رياضي در فراگيران به حساب مي‌آيد. به طور كلي دو نوع تفكر وجود دارد: تفكر نقاد و تفكر خلاق كه اين دو گروه از تفكر رابطه وي‍ژه‌اي با هم دارند. اين درس يكي از پايه‌هاي بنيادين در سطح تحصيلي و از اركان تدريس به شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت رياضيات يك شيوه‌ي تفكر است كه ما را به داشتن راه‌بردي در سازمان‌دهي و تجزيه و تركيب داده‌ها مجهز مي‌كند. هنري است كه با نظم و سازگاري دروني توصيف مي‌شود.

  نتايج تحقيقات اخير نشانگر افت شديد در درس رياضي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان است و به اين دليل است که دانش‌آموز رياضي را درک نمي‌کند و با آن نمي‌تواند ارتباط برقرار کنند. بنابراين به رياضيات و آموزش آن علاقه ندارد آنان در آموزش مشکل دارند و بالطبع در رابطه با آموزش درس رياضي با معلم رياضي نمي‌توانند ارتباط صميمانه و مناسبي داشته‌باشند. رياضي با شيريني خاص خود هنوز بر شمار زيادي از دانش‌آموزان سنگين و خشک به نظر مي‌آيد. با توجه به اين‌که روند آموزش و فراگيري رياضي ملازمه زيادي با يک نظريه براي آموزش رياضي دارد و آموزش صحيح و مؤثر در رياضيات نياز به آشنايي و شناخت عميق از ماهيت رياضيات و اصول حاکم بر فعاليت دارند. رابطه‌ي درس رياضي و انتخاب رشته در دوره‌ي متوسطه موفقيت تحصيلي و شغلي و امکان برخورداري از مزيت‌هاي اجتماعي در آينده با ميزان برخورداري افراد از دانش کاربردي و متناسب با نياز جامعه رابطه‌اي مستقيم دارد و در اين بين رياضيات نقشي بي‌بديل و تأثيرگذار در يادگيري و آموزش ديگر علوم ايفا مي‌کند. از جهتي همواره اوليا و دانش‌آموزان با بي توجهي و غفلت، ضمن از دست دادن فرصت‌ها خواستار کسب نتيجه و موفقيت در اين درس در آخرين فرصت يادگيري و آموزشي مي‌باشند و اين نکته ضمن ايجاد شکست تحصيلي، ذهنيتي منفي را در درس رياضي ايجاد کرده‌است. ( فرهادی ، 1388 )

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:36

  چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 درصد آن را دختران و 8/50 در صد آن را پسران تشكيل مي دهند روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي واز نوع همبستگي مي باشد ابزاراصلي پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است . براي جمع آور ي داده ها به مدارس مراجعه كرده وپرسشنامه با همكاري اولياء مدارس ودانش آموزان تكميل گرديدند . براي آزمون فرضيه ها از پيرسون و براي توصيف داده ها از آزمون t ، آناليز واريانس تك راهه ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار استفاده شده است .

  در اين پژوهش رابطه باورهاي ديني دانش آموزان با اميدواري ، رضايت خاطر ، اعتماد به نفس ، انعطاف پذيري ، عدالت خواهي ، خير خواهي ، دور انديشي ، جمع گرايي ، بهداست رواني و رابطه بهداشت رواني با پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است .

  مقدمه :

  بي ترديد يكي از جنبه هاي اساسي در جوامع مختلف در طول تاريخ باورهاي ديني بوده است . شايد نتوان جامعه اي را يافت كه در آن به نوعي دین حضور نداشته باشد. دين يكي از نيازهاي فطري بشر مي باشد. هر چند كه دين در جوامع مختلف و در زمان هاي متفاوت ، اشكال متفاوتي را به خود ديده است ، از پرستش جمادات و حيوانات گرفته تا خورشيد و ماه در طول تاريخ وجود داشته است. تا دين مسير واقعي خود را پيدا كرده و يگانه پرستي جايگزين ديگر اديان شده است . يكي از نكات اساسي در اين مورد رابطه باورهاي ديني با ديگر باورها و ارزشها مي باشد. معمولا ً در بيشتر جوامع باورهاي ديني به عنوان يك ارزش مسلط محسوب مي شود و ديگر ارزشهاي انساني تحت تاثير باورهاي ديني قرار دارد

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:28
  چکيده
  پژوهش حاضر تحت عنوان : بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در منطقه ي 5 تهران انجام گرديد .
  در اين پژوهش 240 دانش آموز دختر وپسر( 120 نفر پسر و120نفر دختر)در پايه پنجم ابتدايي به همراه پدر ومادرشان شرکت داشتند .
  براي جمع آوري داده ها از 2 پرسشنامه استفاده گرديد که يکي از پرسشنامه ها مربوط به سنجش خلاقيت شيفر بود که دانش آموزان در کلاس به آن پاسخ مي دادند وديگري پرسشنامه ي شيوه هاي فرزند پروري رابينسون بود که اولياي دانش آموزان در منزل به آن پاسخ مي دادند وبراي سنجش پيشرفت تحصيلي از معدل کل دانش آموز استفاده شد .
   براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از روش تحليل واريانس وهمبستگي وt مستقل استفاده شد که نتايج کلي زير بدست آمد :                                                  
  -1   بين خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد ودر حد 99درصد اطمينان معني دار است.                                                                                                   -2 بين شيوه هاي فرزند پروري سهل گير و استبدادي هم در پدر وهم در مادر با عوامل خلاقيت و  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،ضرايب هبستگي منفي وبه ترتيب در حد 95 و 99 درصد اطمينان معني دار است.
  -3 بين شيوه ي فرزند پروري مقتدرانه پدر ، با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه ي مثبت و معني دار وجود دارد .  
  -4 بين شيوه ي فرزند پروري مقتدرانه مادر با هيچکدام از عوامل خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  رابطه ي معني داري وجود نداشته است .
  -5 با توجه به نتايج آزمون t مستقل بين ميانگينهاي خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد ، بدين معني که دختران از نظر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي به مراتب بالاتر از پسران بوده اند . 
    مقدمه
  خانواده يکي از مهمترين واساسي ترين سازمانهايي است که به رشد کودک ياري مي دهد ، در خانواده است که کودک نخستين چشم انداز را از جهان پيرامون خود به دست مي آورد واحساس وجود مي کند همچنين در خانواده است که به آداب ورسوم ملي ، مراسم ديني ، وظايف فردي وحدود اختيارات ومسئوليتها پي مي برد ، در واقع روابط صميمانه ي اعضاي خانواده است که در تکوين رشد شخصيت کودک ونوجوان تاثير مي کند (پارسا، 1380).
  بين کشورها وگروههاي اجتماعي مختلف به تفاوتهاي چشمگيري درزمينه روابط والدين يا به عبارت ديگر شيوه هاي فرزند پروري برمي خوريم .درسه دهه نخست قرن ميلادي حاضر ، روشهاي فرزند پروري تا حدود زيادي خشن وخشک بودند . درآن زمان به والدين توصيه مي شد با بغل کردن کودک به هنگام گريه کردن اورا لوس نکنند ،طبق برنامه ثابتي به اوغذا بدهند ( اعم از اينکه گرسنه باشد يا نباشد ) اين روش کاملا خشک تا حدودي زير نفوذ مکتب رفتارگرايي بود .جاي ترديد است که پدران ومادران زيادي اين شيوه خشک را بکار بسته باشند ، اما به هر حال ديگاه متخصصان آن زمان چنين بوده است                            ( اتکينسون2، 1983  ).
  در دهه 1940 ، روند شيوه هاي فرزندپروري درجهت آسان گيري وانعطاف پذيري بيشتر دگرگون شد دراين دهه ،نظريه هاي فرزند پروري زير نفوذ مکتب روانکاوي قرار گرفت ،مکتبي که درآن اهميت عاطفي کودک وزيانهاي ناشي از کنترل شديد تکانه هاي طبيعي اوتاکيد مي شد ، تحت راهنماييهاي دکتر بنيامين اسپاک به والدين سفارش گرديد که از شم طبيعي خود پيروي کنند واز برنامه هاي انعطاف پذيري که هم با نيازهاي خود آنان وهم با نيازهاي کودکشان سازگاري داشت ، استفاده کنند (اتکينسون 1983).
  به نظر مي رسد که امروزه والدين احساس مي کنند که ساده گيري پاسخگوي مشکل آنها نيست .
  امروزه جامعه ما بيش از هر زمان ديگر به افراد خلاق نياز دارد ، ميزان پيشرفت يک جامعه در گروه چگونگي تربيت وپرورش نسل جوان است مسئله خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روانشناسي آموزشگاهي است . در مورد خلاقيت وشناخت کودکان خلاق بايد خاطر نشان سازيم قبل از اينکه کودکي بتواند خلاق شود به شرايط ويا محيط مناسب نياز دارد .خصوصيات افراد خلاق وغير خلاق مباحثي چند درباره ي ارتباط محيط خانوادگي با خلاقيت به بار آورده ، به طوريکه هم اکنون عقيده براين است که محيط خانوادگي انسان خلاق چيزي سواي محيط خانوادگي آدم غير خلاق مي باشد ( کفايت ، 1373) .بنابراين  خلاقيت ، موضوع بسيار پيچيده اي است که شناخت وشکوفا سازي آن به عنوان يک استعداد نيازمند فراهم آوردن روشهاي تربيتي نوين است و اهميت اين موضوع در جامعه صنعتي امروز به ويژه در دنياي رايانه ها مملوستر مي شود .
   در اين پژوهش برآنيم تا مشخص کنيم که شيوه هاي فرزند پروري يا روشهايي که والدين درتربيت فرزندانشان به کار مي برند چه تاثيري بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آنان دارد ؟
  بيان مسئله
  يکي از مهمترين و اساسي ترين ويژگيهاي انسان که موجب تمايز و برتري وي از ديگر موجودات گرديده خلاقيت است. انديشه خلاق، قابليتي است که مي توان آنرا در تمامي ابعاد زندگي انسان مشاهده کرد. انسان بوسيله همين تفکر خلاق مي تواند توانمنديهاي خود را افزايش داده، مسائل و مشکلاتش را حل نمايد و به سوي کمال و ترقي پيش رود.                                            
  داشتن افراد خلاق يکي از خواستها وآرزوهاي هر خانواده وهر جامعه اي است ووجود افراد خلاق امري حياتي به نظر مي رسد. امروزه متخصصان امر تعليم وتربيت ودانشمندان به اين نکته پي برده اند که خلاقيت خصيصه اي نيست که تنها دراختيار معدود افرادي قرار گرفته باشدبلکه همه انسانها از خلاقيت بهره مند هستندولي امکان بروز و ميزان رشد آن در افراد مختلف متفاوت است .طبق دستاوردهاي علمي بشر گرچه انسان استعداد خلاقيت را با خود به همراه دارد اما پرورش اين استعداد وفراهم آوردن زمينه اي براي بروز آن مستلزم تربيت است، تعليم وتربيت اعم از رسمي وغير رسمي نقش بسيار مهمي دراين زمينه ايفا مي کند وازاين ميان، نقش والدين تعيين کننده است .سازه ي مهم ديگري که سالهاست مرکز توجه روانشناسان تربيتي وديگر متخصصين آموزش وپرورش بوده است پيشرفت تحصيلي مي باشد که از نظر علمي وکاربردي داراي اهميت است ويکي از عوامل مهم مقبوليت وپذيرش درکلاس درس است .لذا هرسال حجم وسيعي از مطالعات را به خود اختصاص مي دهد و خانواده نخستين مسئول جامعه از نظر تکوين شخصيت ورشد وپرورش استعداد ها وخلاقيتهاي فرزندان وپيشرفت تحصيلي وهمچنين از نظر سازگاري  فرد با جامعه، داراي آثار وسيعي مي باشد ، زيرا پي ريزي رفتار کودک در خانواده شکل مي گيرد.
  ما در کشوري زندگي مي کنيم که براي رسيدن به استقلال وپيشرفت همه جانبه در زمينه هاي فردي واجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي ، علمي وفرهنگي به شخصيتهاي رشد يافته وبه دلهاي بيدار ومغزهاي انديشمند ودستهاي ماهر وتوانا نيازمند است .چنين شخصيتها ومغزها ودلها ودستهايي بايد تربيت شوند ونقش خانواده داراي اهميت فوق العاده است .( گالاگر ، 1367 ) .
  بدون شک خانه وخانواده به عنوان نخستين ومهمترين محيط اجتماعي که کودک درآن چشم به دنيا باز مي کند ، موثرترين نقش را در کنترل و هدايت تخيل وظهور خلاقيتها دارد.پس با توجه به مطالب فوق ، اين تحقيق درپي يافتن پاسخ به سوال زير است :
  آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
  اين تحقيق به دنبال آن است که تا ارتباط بين متغير ها را مورد بررسي قرار دهد .
  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:36
  سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.

  مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند.

  سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله سعی شده است مفهوم سلامت سازمانی، ویژگیهای سازمان سالم، مولفه های سلامت سازمانی، کارکردهای سیستم برای حفظ سلامت خود، و تحقیقات انجام شده در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شود و نتایج و پیشنهادات عملی در این زمینه بیان گردد.

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:28

  1- بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

  2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض  مدیران  مدارس

  3- مهارت هاي زندگي والگو هاي رفتاري

  4-  بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در  مدارس ابتدایی

  5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

  6- بررسي و شناخت ويژگي هاي مديران و كارآفرينان در صنعت كشور

  7- بررسي نقش ثبات مديريت بر پويايي مدارس استان سمنان

  8- آموزش فلسفه به کودکان

  9- تأثیرگذاری روشهای خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش­آموزان

  10- بررسی عملکرد حافظه کوتاه مدت کلامی در بازشناسی و یادآوری

  11- بررسی میزان تأثیر برقراری روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل از دیدگاه معلمین

  12- شکل گیری مفهوم خداوند در ذهن کودکان  (12- 7) سال

  13- بررسی رابطه سطح تحصیلی و رشته تحصیلی والدین با انتخاب رشته تحصیلی فرزندان

  14- بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي با روش هاي صحيح مطالعه و  تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

  15- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی

  16- تربیت کودک از دیدگاه اسلام

  17- بررسی و مقایسه روش عادی و ویژه آموزش در شکوفایی خلاقیت

  18- بررسي تاثير موسيقي بر آرامش روحي و رواني كودكان پيش دبستاني از نظر مربيان كودكستانها

  19- رابطه شيوه فرزند پروري با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

   20-بررسی میزان اطلاع و بکارگیری اصول مدیریت فراگیر (مکف) توسط مدیران و  رابطه آن با اثربخشی  مدارس ازدیدگاه معلمان مدارس عقب مانده ذهنی شهر تهران

  21- رابطه عزت نفس با انتخاب رشته تحصيلي در بين دانش آموزان دختر رشته هاي رياضي تجربي

  22-  نقش اقتدار معلم در يادگيري دانش آموزان

  23- بررسي رابطه بازي با رشد اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي منطقه پاكدشت از نظرآموزگاران

  24- مقايسه نگرش هاي معلمين مقطع ابتدائي درباره نقش سابقه كار و تجربه معلم در بازده آموزش

  25-بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

  26-بررسی قدرت بالقوه خلاقیت درکودکان واثرات آن درآموزش مهارت­های زندگی درپرورش

  27-بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ( روش آموزشي دوجانبه) بر درك مطلب و  حل مسأله دانش آموزان

   28- تحولی و مقایسه تئوری ذهن درکودکان عقب مانده ذهنی خفیف وکودکان عادی سنین 7 تا 9

  29- بررسي الگوهاي آموزش مجازي به منظور تهيه و تدوين الگوي مناسب.

  30-ارزيابی طرح ارزشيابی معلمان از دیدگاه دبیران هنرستانهای فنی وحرفه ای وکارودانش

  31-تجزیه و تحلیل وضعیت بهره وری سازمان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان بر اساس مدل EFQM

  32-تاثیر رنگها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان

  33- میزان انطباق فضاهای آموزشی آموزشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های موجود

  34-بررسی نیازهای مادی و معنوی(عزت نفس)معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  35- اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو د

  36- ميزان رضايتمندي والدين کودکان عقب مانده ذهني خفيف از برنامه هاي مراکز ويژه پيش دبستاني

  37- شناخت میزان تأثیر و ویژگیهای رفتاری مدیران مدارس ابتدائی در تأمین نیازهای عاطفی،روانی و اجتماعی دانش آموزان از نظر معلمین

  38- مقايسه نشانه هاي اضطراب نقاشي كودكان  پيش دبستاني با مادران شاغل و غير شاغل

  39- بررسی رابطه برگزاریی جشنواره روش تدریس در افزایش مهارت تدریس معلمان ابتدایی

  40- نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان

  41- بررسي ويژگي هاي خانوادگي – اقتصادي – اجتماعي – روان شناختي  و شيوه هاي مقابله با استرس والدين كودك ازار

  42- بررسی نقش خود کارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  43-  نيازهاي اطلاعاتي مديران وكارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش وزارت آ.پ

  44- ميزان  آشنايي معلمان دوره ابتدايي بانظريه هاي يادگيري و به كارگيري آنها در فرايند تدريس

  45- تاثير رفتار والدين بر مسئوليت پذيري فرزندان

  45- شناخت نگرش مدیران و مربيان پروشی نسبت به تاثيرفعاليتهاي فوق برنامه بردانش آموزان دختر

  46- تاثير آموزش ضمن خدمت بر کارآيي معلمان

  47- بررسی اثر آموزشی تدریس به شیوه تصویری و سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  48- نقش بازيهاي زباني به عنوان يك وسيله تدريس روي دانش گرامري فراگيرانزبان انگليسي دختر در مؤسسه آكسفورد

  49- بررسي سبك رفتار معلم در كلاس درس از ديدگاه دانش‌آموزان.

  50- بررسی نقش مشاوران درزمینۀامور آموزش دانش آموزان دختر

  51- نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر و پسر رشته مديريت 

  52- نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان

  53- آموزش زبان انگليسي به ناشنوايان پسر مقطع راهنمايي

  54- بررسی هم گرایی یا واگرایی فرهنگ مدرسه و جامعه

  55- تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

  56- تأثير برنامه هاي آموزشي تلويزيون و ميزان پيشرفت تحصيلي

  57- بررسی رابطه استفاده از اینترنت و رشد انزوای اجتماعی در کاربران دانشجویان علوم انسانی

  58- بررسی تأثیر ورزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

  59- بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تعلیم معلمان بومی و دانش آموزان تحت تعلیم معلمان غیر بومی

  60- ارتباط رشته هاي تحصيلي کارکنان با کارآئي آنان در صندوق بيمه محصولات کشاورزي

  61- رابطه بین هوش هیجانی و منبع کنترل

  62- بررسي نقش عوامل موثر بر  افزايش کارآيي کارکنان بانک کشاورزي

   63- رابطهٴ خلاقيت با اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی

   64-  بررسی و شناسایی الگوها و هویت­یابی و درجه اهمیت آن در بین قشر دانش­آموز دبیرستانی

   65- بررسی مشکلات پژوهشی دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان سال آخر همین دانشگاه

  66-بررسی ميزان مشاركت  سياسی  دانشجويان  دانشگاه تهران و عوامل  موثر بر آن

  67- بررسي عوامل موثر در ارتقاي كيفي مربيان تربيتي مقطع متوسطه

   68- تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مولفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی

   69- رابطه بین سلامت روان مادر و سازگاری کودک

   7۰- بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر بهداشت رواني دانش آموزان  ابتدايي شهر تهران

   71- بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه

   72- بررسی میزان خلاقیت دانشجویان مهندسی و علوم انسانی شهرستان 

   ۷۳-رابطه بين احساس كهتري و افكار خودكار وكيفيت زندگي با متغيرهاي سن تحصيلات، جنس در بين دانشجويان

   74- بررسی و مقایسه روشهای فرزندپروری در خانواده­هاییکه دارای نوجوانان معتاد و خانواده­هایی که دارای نوجوانان عادی هستند

  75-نظردبیران درخصوص میزان مهارتهای اثربخشی مدیران ورابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانش

  76- بررسی رابطه توانایی حل مسئله و هوش عملی

  77-بررسی رابطه دو زبانه بودن بر شخصیت تحصیلی و هوش دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

  78- احتمال وجود رابطه معنی داری ناسايی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی در کودکان و وجوانان

  79-  چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزشهای فنی وحرفه ای هنرستانهای فنی وحرفه ای

  80- رابطه خودكار آمدي عمومي و موفقيت تحصيلي

  81- ميزان مهارتهاي علمي دختران در مقايسه با پسران

  82- تاثیر مشق شب بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

  83- تاثیر بومی بودن یا نبودن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  84- رابطه بين سبك رهبري با رضايت شغلي كاركنان اداري

  85- بررسي ارتباط پيشرفت تحصيلي با باورهاي منطقي و غير منطقي

   8۶-  نياز سنجي آموزشي مديران مقطع متوسطه شهرستان ساوجبلاغ

  87- بررسی عوامل درونی کردن ارزشهای اسلامی در دانش آموزان از دیدگاه مربیان تربیتی

  88-بررسي تأثير روشهاي تدريس آموزش نمايش – سخنراني ، يادگيري اكتشافي ، يادگيري اكتشافي هدايت شده به پيشرفت تحصيلي درس رياضي

   89- ميزان استقبال مديران آموزشي شهرستان کنگاور از مديريت تغيير درسه دوره ي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و عوامل موثر برآن.

  90-بررسي موانع و مشكلات موجود د ر پذيرش مسئوليتهاي مديريتي زنان از ديدگاه مديران متوسطه و پيش دانشگاهي مدارس دخترانه

   91-بررسي و مقايسه تاثير روش تدريس حل مساله با روش تدريس سنتي در دروس علوم تجربي و رياضي بر پيشرفت تحصيلي

   92- رابطه شخصیت با کار و شغل

  93- بررسي شيوع مشكلات رواني دوران بلوغ و عوامل موثر بر آن در دختران كلاس سوم راهنمايي

   94- رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نوجوانان

   95- بررسی کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی با مدیران فارغ التحصیل در سایر رشته ها

   96- بررسی و آسیب شناسی عوامل رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شعبه ساوه و ارائه راهکارهای مناسب

   97- عوامل موجود در محيط خانواده و ميزان رابطه پيشرفت تحصيلي كودكان

   98- بررسي رابطه ي هوش هيجاني و بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه

  99-بررسي عوامل ايجاد كنند ه انگيزه معلمان در كاربرد تكنولوژي آموزش در فرايند ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

  100-رابطه بین استرس شغلی و غیبت از کار در بین کارمندان  آ.پ

  1۰۱-بررسي نقش خانواده در اجتماعي شدن فرزندان

  1۰۲- بررسي رابطه بين هوش و عزت نفس در دختران سال سوم

  ۱۰۳- مقايسه رشد اجتماعي كودكان وابسته به بهزيستي و كودكان عادي پيش دبستاني

   104-بررسي رابطه بين ميزان ناشنوايي بر هوش

   105- بررسی رابطه بین استقلال طلبی و رتبه تولد (فرزندان اول و آخر) دانشجویان دختر مقطع تحصیلی لیسانس

  106 - بررسی کاربرد اينترنت و نقش آن در آموزش و پرورش از نظر دبيران و دانش آموزان

   107 - بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان وورزشكاروغيرورزشكار دانشكده علوم انساني (رشته ي علوم تربيتي) شهرستان ساوه

   108- بررسی تأثیر ازدواج بر روند ادامه تحصیل دانشگاهی زنان

   109- بررسی عوامل اعتیاد درشهرستان زنجان

  110-بررسی علل افسردکی بین دانش جویان هنر و پزشکی

   111- بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان منطقه 14

  112  - برسی ارتباط خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  113 - عنوان بررسي تأثير بازيهاي كامپيوتري بر هوش كودكان 7 الي 11

  114 - بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رتبه دبیرستانی

  115-بررسی ویژگیهای مدیران آموزشی موفق از دیدگاه دبیران

  116- تعيين ميزان آشنايي معلمين مرد و زن با شيوه هاي رايج پرورش خلاقيت .

  117- شناخت و بررسی عوامل موثر در بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی و مواد آموزشی مقطع متوسطه شهرستان سمنان

  118- عوامل موثردوره‌هاي پيش‌دبستاني درموفقيت دانش‌آموزان دختر پايه اول شهرستان تنكابن

  119- بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیران آموزش از نظرمعلمان و مدیران مقطع ابتدایی

  120- بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

  121- تاثیر کلاس های جبرانی در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان

  122- تاثير آموزش ضمن خدمت بر كارايي معلمان زن

  123- بررسی مسائل و مشکلات مراکز ضمن خدمت فرهنگیان استان قم

  124- رابطه بين اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

  125- بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

  126- مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمین دیپلمه 

  127-بررسی عوامل موثر بر افزایش رغبت کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان در ارتقای دانش و مهارت خود

  128- بررسي علل و عوامل مؤثر در گرايش معلمين دوره ي ابتدايي به ساير دوره هاي آموزشي در استان سمنان و ارائه ي راهكارهاي مناسب

  129- بررسی میزان مطالعات غیر درسی واثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه

  130- بررسی وشناسایی عوامل مؤثی بر کارایی کارکنان

  131- بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط باآن در دانش آموزان

  132- نقش انگیزه  بر پیشرفت تحصیلی

  133- بررسی میزان آشنایی معلمان مرد و زن با شیوه های پرورش خلاقیت

  134- بررسی عدم ارضاي نيازهاي اساسي در بروز اختلالات رفتاري

  135- مقايسه سطح عملكردپسران درطرحهاي ديداري و حركتي بندر- گشتالت با دختران

  136- بررسي نوع رابطه مديريت مديران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

  137-بررسی رابطه خودتنظیمی وعزت نفس باپیشرفت تحصیلی

  138- بررسي رابطه نگرش مدیران به تغييروتحول و نوآوري با يادگيري سازماني

  139- بررسی تفاوتهای دینداری مادران و دختران تهرانی سال سوم راهنمائی و الگوی آموزش دینی مناسب برای دختران نوجوان

  140- بررسی سطح طبقات اجتماعی بر انتخاب رشته تحصیلی

  141- رابطه خلاقیت با مدیریت

  142- مقایسه میزان سازگاری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

  در خانواده های مرفه و نامرفه منطقه 4 تهران

  143- شناسايي نيازهاي شناختي دانش آموزان دوره متوسطه

  144- برسی رابطه فشار روانی کارکنان اداری و صنعتی با ویژگیهای شخصی آن

  145-  موانع مشاركت زنان دركلاسهاي فرهنگي هنري كميسيون امور بانوان در شهرستان ساوه

  146- بررسی علل و عوامل بزهكاری جوانان و نوجوانان

  147- بررسی  عوامل موثربر فشار روانی مدیران مدارس

  148- بررسي ميزان مطالعات غير درسي و اثر آن بر پيشرفت تحصيلي

   149- مقايسه و بررسي ميزان پرخاشگري در دختران ناشنوا و كم شنواي

  150- بررسي ديدگاه  دانش آموزان درمورد انجام تكاليف در مدرسه وخانه

  151- بررسي تأثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برون گرا) بر روي بهره وري در كاركنان مركز خدمات مديريت

  152- مقايسه‌ پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر شبانه روزي و روزانه (عادي) مدرسه  نوبران

  153- بررسي رابطه هوش با حرمت خود و سازگاري دانش‌آموزان

  154- بررسي مهارت هاي مديران مدارس ابتدايي

  155-  رابطه اضطراب وجودی با جنسیت بین دانشجویان دختر وپسر

   156- بررسي اولويت‌هاي مديريت آموزشي براي مديران زن و مرد

  157- بررسی رابطه بین گروه خون و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  158- بررسی علل و عوامل ارتباط بين ويژگيهای  شخصيتی و گروه خون

  159- بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي

  رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتدايي

  160- بررسي عوامل مؤثر بر ضعف يادگيري درس رياضي پنجم ابتدايي

  161- بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری ، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر (تکرار)

  162- بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان معلم مدرس دولتی و غیرانتفاعی

  163- مشاوره گروهی در کاهش میزان تمایل به اختلالات رفتاری

  164- بررسی تاثير ميزان تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلی

  165-اصلاح دختران فراری در شهر تهران

  166- ارزیابی میزان اثر بخشی مدیریت کیفیت جامع

  167- بررسي رابطه بين استرس و افسردگي دانشجويان رشته مديريت

  168- بررسی بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين آنها در كلاسهاي آموزش خانواده شركت  کرده اند و نکرده اند

  169- بررسی تاثیر دبیران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

  170- بررسي ويژگيهاي معلم خوب از ديدگاه دانش‌آموزان پايه چهارم

  171- بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل مؤثر

  172- بررسی تاثیرومقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بامادران دارای میزان تحصیلات بالا ودانش آموزان با مادران میزان تحصیلات پایین

  173- بررسي نگرش مربيان پيش دبستاني نسبت به تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان استان تهران

  174- بررسی و شناخت عوامل موثر بر نگرش مثبت معلمان نسبت به شغلشان در شهرستان اسفراین

  175- تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران

  176- بررسی میزان تأثیر گذاری وسایل تکنولوژی در بهبود فرآیند آموزش و روز آمد نمودن روشهای درسی

  177- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخوردار و نا برخوردار از وسایل کمک آموزشی

  178- رابطه جوسازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مدارس متوسطه دولتی و غیرا نتفاعی

  179- مطالعه تطبیقی مدرسه محوری و برسی وضع موجود بر اساس آن از  

    دیدگاه مدیران و دبیران راهنمایی آموزش وپرورش منطقه 2

  180-بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت  از ديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايي منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران

  181- بررسي عوامل ايجاد كنند ه انگيزه معلمان در كاربرد تكنولوژي آموزش در فرايند ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

  182- تاثير مدارس شبانه روزی در اعتماد به نفس دانش آموزان

  183- تعیین تاثیر برنامه های تلویزیون بر افزایش یا کاهش پرخاشگری کودکان از دیدگاه مقالات ، پژوهشها و نظریه های موجود .

  184- بررسي رفتار پرخاشگرانه دختران كه والدين آنها متاركه كرده اند

  185- بررسي تاثير در آمد خانواده بر پيشرفت تحصيلي فرزندان ، دانش آموزان دوره راهنمايي منطقه 2 آموزش و پرورش تهران 

   1۸۶- تأثير آموزش ضمن خدمت ،كوتاه مدت در ارتقاء سطوح علمي وكارايي دبيران دورة متوسطه از ديدگاه مديران ومعلمان

  187- کارایی مدیران دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی نسبت به مدیران  دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در سایر رشته ها

  188- بررسي رابطه جنبه هاي مختلف سازگاري (سازگاري تندرستي. خانوادگي، اجتماعي، هيجاني، تحصيلي) و عملكرد تحصيلي

  189- بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد مربیان مرکز تربت مربی سازمان آموزش فنی حرفه ای کرج 1385

  190-بررسی رایطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه

  191-بررسی تاثیرات طرحهای ملی پیشگیری از اعتیاد در تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر و پسر

  192- بررسی ومقایسه جو سازمانی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

  193-شناخت عوامل موثر بر گرایش معلمان به فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه معلمان

  194-مقایسه نیازهای دبیران زن و مرد لیسانس مدارس تهران براساس سطوح مازلو

  19۵- تدوين الگوی مديريت کلاس درس مرتبط با يادگيری دانش آموزان و بررسی کارايي آن از ديدگاه معلمان

  19۶- روش های فرزند پروری و توانایی ابراز وجود تأثیر برنامه های آموزش ابراز وجود دختران پایه اول دبیرستان

  19۷- بررسي رابطه فعاليتهاي بدني و آمادگي جسماني

  19۸-بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه

  ۱۹۹-بررسي انشاء ومشكلات آن درابتدايي

   

  200-بررسی سبکهای مدیریتی و رابطه آنها با اثر بخشی دبیرستان های شهرستان کبودرآهنگ

  201-مقایسه خلاقیت دانشجویان رشته مهندسی با علوم انسانی و بررسی رابطه خلاقیت آنها ، با جنسیت که در سال تحصیلی 85-84 در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ساوه

  202-بررسي تاثير مديريت آموزشي كلاسهاي چندپايه بر يادگيري و انضباط دانش آموزان پاييز 86

  203-ارزيابي حراست آموزش و پرورش استان مركزي در سال  1385

  204- رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل (دروني- بيرونی) در بين دانشجويان دانشگاه آزاد  ساوه

  205-بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس مدیران مدارس استان سمنان

  206-بررسي رابطه بين سبک تفکر و ميزان کارآيي مديران در شرکت آلومينيوم پارس

  207-مقایسه بهداشت روان دانش آموزان مدارس متوسطه استعدادهای درخشان وعادی اراک

  208- میزان نابرابری فرصتهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی استان هرمزگان

  209-بررسي كيفيت زندگي كاري و تاثير ان بر بهره وري ان ها در شركت مهر كام پارس

  210-بررسي ميزان فشار رواني در بين بيماران قلبي- عروقي در سنين 36 الي 50 ساله

  211-بررسي و مقايسه فشار رواني در بين دختران معتاد و غير معتاد 25-17 سال استان تهران

  212-بررسی امکان بهره گیری از مدیریت کیفیت جامع در مدارس ابتدایی شهر تهران

  213-ارزشيابى عملكرد مدارس غيرانتفاعى استان مركزى دردوره راهنمايى،ابتدايى ومتوسطه

  214- راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهرستان اسلام شهر از ديدگاه دبيران /مديران

  215-بررسی رابطه بین جهتگیری هدف با خود تنظیمی یادگیری پیشرفت تحصیلی ورضایت از تحصیلی در دانش آموزان دختروپسر رشته های مختلف تحصیلی پیش دانشگاهی شیراز(تکراری)

          216- تأثیر کاربرد اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه (تکراری)

  217-رابطه ناخشنودی شغلی با رفتارهای ضد تولید

  218-تاثیر آموزش به کمک شبکه های اطلاع رسانی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

  219-رابطه بین هيجان خواهي و صفات شخصیت

  220-رابطه  افسردگي كودكان با اشتغال مادران

  221-تاثیر سبک مدیریت مدیران رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایت شغلی استادان منطقه 8 دانشگاه

  222-بررسي عوامل موثر بر نهادينه ساختن مديريت مشاركتها در مدارس راهنمايي منطقه ۸

  223-آمار دروغ گويي در دانش آموزان استان  كرمانشاه

  224-بررسی رابطه ی میان ویژگیهای شخصیتی وحافظه

  225-نحوه مديريت شرايط كاردستمزد بر رضايت شغلي كازگران شهرستان زرنديه (شهرك مامونيه)

  226- تاثیردبیران درموفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ساوه (تکرار)

  227- رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سوم مقطع متوسطه تهران(تکرار)

   


  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:26
  خلاقیت و روشهای آموزش آن به دانش آ موزان

  مقدمه

  در دنيای پيچيدة كنونی، كه شاهد رقابت های بسيار فشرده در جوامع گوناگون برای دست يابی به جديدترين فن آوری و منابع قدرت هستيم، افراد تيزهوش، خلاق و صاحبان انديشه ی نو و تفكر واگرا، به مثابة گرانبهاترين سرمايه ها، از جايگاه بسيار بالا و ارزشمند برخوردار هستند.

  در چنين عصری، بايد برای اداره سازی سازمانهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و آموزشی، به نوآوری و بهره گيری از دست آوردهای اخلاقی، علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در اين سازمان ها هموار كرد.

  امروزه، جامعة ما بيش از هر زمان ديگر به افراد هوشمند و خلاق نياز دارد. هرقدر جهانی كه در آن زندگی می كنيم، پيچيده تر می شود، نياز به شناسايی و پرورش ذهن های خلاق و آفريننده نيز بيشتر و شديدتر می گردد. به همين دليل، در شرايط كنونی، مسئلة خلاقيت از مهم ترين مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی است.

  با توجه به اين امر، بايد مديرانی مبتكر و خلاق را برای رده های متفاوت مديريت برگزيد با مديران توانمندی كه قادر باشند با اتخاذ تدابير و شيوه های بايسته، زمينه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقيت های معلمان و دانش آموزان قراهم آورند.

  اينك در آموزش و پرورش ما هدف هايی ترسيم شده است كه يكی از مهمترين آنها آموزرش مهارتهای فكری پايه و گسترش افق فكری كودكان و نوجوانان است. برای تحقق اين هدف بايد به رشد تفكر خلاق در كودكان و نوجوانان توجه كرد. ترديدی نيست كه مهمترين نقشی كه آموزش و پرورش می تواند در تعليم و تربيت دانش آموزام ايفا كند پرورش توانايی خلاقيت در آنان است.

  اصولاٌ يكی از شاخصه های رشد و ارتقای علمی در هر كشوری شكوفايی و تجلی خلاقيت و ابتكار عمل به عنوان زير ساخت آن جامعه است.

  جوامعی كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احيا و شكوفا سازند، از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايی علمی برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت با پرورش و تعالی نيابد ركود صنعتی و فرهنگی و علمی را بايد برای آن جامعه انتظار داشت.

  تعريف و توصيف خلاقيت : واژة خلاقيت در واقع از سال 1950، كه مفهوم آن درآمريكا موضوع تحقيقات مهمی قرار گرفت معمول شد. صاحب نظران، تهريف های متعددی از خلاقيت[2] و نوآوری [3] به عمل آورده اند. در اينجا برخی از تعاريف مهم را بررسی می كنيم. استيفن رابينز (1991) : خلاقيت را به معنای توانايي تركيب انديشه ها و نظرات در يك روش منحصر به فرد با ايجاد پيوستگی بين آنان بيان می كند.

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:17
  پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى
  طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور
  الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی
  بررسی مدیریتی همت مضاعف و کار مضاعف
  نقش مهارت مدیران آموزش در مدیریت تغییر
  ظرفیت سازی آموزشی، ضرورت یا تشریفات
  مدیریت آموزش مبتنی براستراتژی سازمان
  مدل مماس،برای نیازسنجی آموزشی
  مقدمه‌ای بر نظام آموزشی کشورهای جهان‌
  تأملی بر الگوی مناسب برنامه‌ریزی درسی برای ایجاد اشتغال
  مقایسه آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای خاورمیانه
  مستند سازی فرایندها در مدیریت آموزش
  برون سپاری آموزش های سازمانی
  خلاقیت،فرایندی بایسته در آموزش های سازمانی
  مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی
  نقش آموزش در مدیریت سازمانهای بهداشتی -درمانی
  آموزش مدیران با الگوی شایستگی
  تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی
  بازگشت سرمایه الگویی؛ برای ارزیابی اثربخشی آموزش
  الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان
  نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای
  یادگیری ترکیبی
  اثربخشی آموزشی
  سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
  روش شناسی پویایی سیستم در نظام آموزش عالی
  اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش
  آموزش Online ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت
  سطوح برنامه ریزی استراتژیک
  مهاجرت نخبگان[فرار ژن‌ها]!
  کلاههای شش گانه تفکر
  استعاره های سازمانی
  تعالی سازمان
  کارآفرینی
  انضباط سازمانی
  دانشگاه سازمانی
  رفتار سازمانی
  مهندسی مجدد سازمان ها
  مدیریت دانش و سازمانهای آموزشی
  پس نیمه خالی لیوان چی؟
  رقابت یعنی ...
  جایزه نوبل
  پارک های تحقیقاتی
  مکاتب فلسفی مهم و تعاریف آنها
  موفقیت در تست زنی
  در زندگیتان کوسه ای بیندازید؟
  نحوه کلاس داری
  همانند یک مدیر عامل سطح بالا فکر کنید
  واقعاً چرا....؟
  مدیریت مهرورز
  «مدیریت آموزشی، اولویتی پنهان»

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:14
  اشاره: مقاله حاضر از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای نقل شده است. به نظر می رسد در مقایسه با برخی کشورها آموزش های فنی و حرفه ای در ایران پیشرفت خوبی داشته است اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی در پیش است( در ضمن عنوان مقاله ظاهرا به اشتباه مقایسه آموزش فنی و حرفه ای در کشورهای خاورمیانه ذکر شده است زیرا برخی از کشورهایی که اطلاعات آنها آمده است  خاورمیانه ای نیستند. بهتر است عنوان را به مقایسه آموزش فنی و حرفه ای در برخی کشورهای آسیایی تغییر دهیم).

  سوریه
  آموزش غیر رسمی درکشور سوریه متولی خاصی ندارد این آموزش ها تنها به 7رشته خدماتی و تعدادی رشته آموزشی مهارت برای معلولان خلاصه می شود. تعداد آموزشگاه های آزاد بسیار معدود بوده وکلا 5 رشته خدماتی را ارائه می دهد واز استانداردهای آموزشی و تجهیزاتی بسیار ضعیفی برخوردارند، هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه ها برحسب نیاز خود به نیروی کار ماهر و ارتقا توانمندی علمی کارکنان خوداقدام به آموزش می نمایند بنابراین علیرغم اینکه دولت عهده دارهزینه های اموزش درکشور می باشد نظارت چندانی برامور مربوط به آموزش ندارد با این وجود سوریه 10محور اساسی را درحوزه آموزش مورد تاکید قرار می دهد:
  1. تطبیق برنامه های آموزش رسمی با روند تکنولوژی
  2. دوره های تحصیلی با انعطاف بیشتر وپاسخگویی نیاز های جهانی
  3. توسعه تکنولوژی آموزشی
  4. ارائه برنامه 10ساله درحوزه آموزش
  5. اطلاع رسانی آموزش در آماده سازی مربیان و معلمان واجد شرایط تاسیس مراکز آموزشی
  6. تاسیس دانشکده های آموزشی جهت آموزش معلمان /مربیان
  7. توجه بیشتر به فنون آموزش
  8. افزایش مدت زمان دوره آموزش
  9. کنفرانس های آموزشی
  10. طراحی دوره ها وکتب آموزشی مطابق با آخرین پیشرفت ها
  آموزش مربیان:
  آموزش معلمان و مربیان در کالجهای خاص تربیت مربی درقالب طرح آموزش تکمیلی، آموزش درمرکز انفورماتیک، دوره های آموزشی کمک مربی و معلم، دور های آموزش ارتقا معلم و مربی و آموزش کادر اداری برگزار می گردد.

  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:12
  چكیده : در جامعه فراصنعتی امروز،  سازمانها برای بقا و پویایی خود لاجرم نیازمند به انجام كوشش هایی هستند كه تغییروتحول معرف مناسبی برای مجموعه آنهاست . دراین میان ، سازمان های آموزشی عملاً  سازمانهای تغییر  ومدیریت آنها مدیریت تغییر محسوب می گردد . هدف این مقاله ارائه نقش  دانش ومهارت مدیران در آموزش وپرورش . در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای  تحقق هدف فوق  پیشنهاد می كندو همچنین نمونه مواردی كه در هر مرحله از مدیریت تغییر( درك تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر وتثبیت تغییر ) با ید مورداستفاده یك سازمان درجهت مدیریت تغییر  مورد استفاده قرار گیرد  موردبحث و بررسی قرار خواهدگرفت.
  مقدمه  :  در دنیای رقابتی و پر تغییر امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. با این وجود سرعت این تغییرات، به دلیل مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر کافی نیست و بسیاری از سازمان ها در چنین مواقعی دچار مشکلات بسیاری شده اند. یافته های  پژوهش اخیر  چگونگی ایجاد یک تغییر سازمانی موفق را نشان می دهد. هدف این مقاله   بررسی  مهارت های مدیریت تغییر در   آموزش وپرورش می باشد . كرت لوین  برای ایجاد تغییر سه مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.‍
  موضوع: مقالات ,
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:1

  فهرست

   

  حسابداری حقوق و دستمزد

  1

  مقدمه

  1

  اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند

  1

  وظیفه دایره کارگزینی چیست

  2

  وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست

  2

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

  2

  قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است

  3

  منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

  4

  مدت کار

  4

  اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

  4

  حقوق:

  5

  اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

  5

  کسورات، عبارتند از:

  5

  اضافه کار:

  5

  محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:

  5

  حسابداری حقوق و دستمزد:

  6

  اهمیت سیستم:

  6

  حقوق و مزایای کارکنان

  7

  محاسبه حقوق و مزایا

  8

  کسورات حقوق و مزایا

  8

  حق بیمه

  8

  مالیات

  9

  سایر کسورات

  9

  مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

  9

  لیست حقوق و دستمزد

  10

  کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد

  13

  مراحل پرداخت حقوق

  14

   

   

  مقدمه

  کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهایحقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

  می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند.

  اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند

  اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.

  1- دایره کارگزینی

  2- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

  3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد

  که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر به شکل کلی آنها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباط با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
  وظیفه دایره کارگزینی چیست

  واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط یا پرسنل همجون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف،نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

  وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست

  وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موییات و واحدها می باشد که به طرق و روش های خاصی این کار صورت می پذیرد.

  وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست

  این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را به عهده دارد در واقع استاد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینه حقوق و دستمزد در این دایره مطرح می شود.

  به نمودار زیر که به شکل ساده سیستم حسابداری را نشان می دهد توجه کنید.

   با توجه به شکل فوق متوجه می شوید افرادی که برای استخدام وارد موسسه میشوند در بخش کارگزینی موسسه اقدام به انعقاد قرارداد کارنموده و با توافقهایی در ارتباط بانحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل آن موسسه شروع به کار مینماید.سپس اطلاعات توافقهای کار شامل زمان و مدت کار،میزان حقوق و دستمزد و نرخ دستمزد و سایر موارد در اختیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد مذکور پس از کار در موسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار ثبت می نماید که به طور معمول پس از یک ماه کارکرد زمان ورود و خروج در اختیار واحد حسابداری قرار می گیرد. واحد حسابداری پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر بالحاظ قرارداد کار و شرایط قانون کار حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور را و کسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حسابها می نماید.

  حال که با سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی آشنا شدیم بهتر است با هر یک از اجزاء سیستم آشنا شده و مطالب بیشتری در این زمینه بدانیم. اشاره شد در واحد کارگزینی توافق های کاری و شرایط کار،مدت کار،حقوق پایه،اضافه کاری،نوبت کاری و سایر موارد مشخص می شود موارد قانونی کار به کارمند یا کارگر تفهیم میشود و قرارداد کار منعقد میگردد.ما سعی میکنیم موارد قانونی لازم را در ادامه توضیح دهیم.

  قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است

  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاریرا برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

  در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود.

  الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

  ب) حقوق یا مزد مبنا(پایه)

  ج) ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها

  د) محل انجام کار

  ه) تاریخ انعقاد قرارداد

  و) مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معیین باشد.

  ز) مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

  طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قراردادکار مشخص شود.

  منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست

  به طور یقین میدانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را (نقدی یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد علاوه بر مزد اصلی(مبنا) مزایای شغلی است. نمونه بارز این مزایا حق مسکن،خواربار،حق جذب و سایر موارد مشابه می باشد.این مزایا می توانند مستمر یا غیر مستمر باشند.مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت میکند؛ و مزاییایی که دائمی نمی باشند و با توجه به شرایط،کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر می نامند،نمونه بارز مزایای غیرمستمر حق مأمریت،پاداش و ... می باشد.

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:14
  بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دانش جديدي است كه نخستين دستاوردهاي آن در هاله اي از بيم و اميد ارزيابي مي شود. در طول تاريخ بسياري از پديده هاي علمي در مرحله آغازين با ترديد و مقاومت شديد روبه رو بوده اند صدها نمونه از وقايع تلخ و شيريني كه بر اين اساس رقم خورده، قابل شمارش است، اما كمتر دانشي به اندازه مهندسي ژنتيك با ساختار اصلي و قانونمند سامانه هستي درگير شده است. در اين مرحله بشر بر آن است كه با بهره گيري از دانش خود همچنان بر كاستي ها غلبه كند اما بسياري از اين كاستي ها در قوانين پيچيده و شگفت انگيز جهان هستي طبق قانون انتخاب طبيعي پذيرفته شده اند. بنابراين ورود به حوزه حساس و قوانين بسيار ظريف و اثرگذار طبيعت، با واكنش هاي آميخته به بيم و اميد همراه است. مقاله حاضر در دفاع از دستاوردهاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك نگاشته شده است.
  اختصاص قريب به ۶۰ ميليون هكتار از اراضي زراعي جهان به كشت گياهان تراريخته (حاصل از مهندسي ژنتيك) در سال ۲۰۰۲ كه توليد، مصرف و رهاسازي ميلياردها تن موجودات زنده دست ورزي شده را به دنبال داشته است براي آگاهان و تحليلگران ترديدي را بر جاي نمي گذارد كه اين فناوري همچنان راه خود را براي سيطره بر جهان كشاورزي ادامه خواهد داد. اگرچه پيشرفت هاي ناشي از مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي تحسين برانگيز و غيرقابل انكار است، اما صداي منتقدين و احتياط پيشگان را نيز بايد شنيد. اين مقاله در تلاش است تا ضمن معرفي اجمالي دستاوردهاي مهندسي ژنتيك در كشاورزي و فوايد آن، ديدگاه هاي مخالفين اين فناوري را نيز بيان كرده و ضمن تجزيه و تحليل آنها به معرفي گروه هاي مخالف و انگيزه هاي مخالفت آنها، نگراني ها و ملاحظات اظهار شده توسط معتقدين و منتقدين مهندسي ژنتيك بپردازد. به طور كلي مهندسي ژنتيك داراي دو دسته مخالف است، «مخالفين مطلع و منطقي» و «مخالفين ناآگاه و...». نگراني هاي ابراز شده نيز از اين دو دسته خارج نيستند. نگراني هاي ابراز شده توسط گروه هاي مخالف منطقي را مي توان در ملاحظات زيست محيطي، ملاحظات مربوط به سلامتي انسان، دام و كشاورزي و ملاحظات اقتصادي و عمومي خلاصه نمود.
  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:7
  وكالت در طلاق , شيوه اي براي تعديل حق انحلال يك جانبه عقد نكاح

  نویسنده :دکترعبدالرسول دیانی

                         

  همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنيز از اين نظريه تبعيت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است يعني با اينكه نكاح يك عقد است اما براي گسيختن اين نهاد يك اراده كفايت مي كند و آ، اراده مرد مي باشد. اين مطلب در ماده ۱۱۳۳ قانون مدني آمده است كه مستند آن حديث نبوي معروف الطلاق بيد من اخذ بالساق مي باشد و تقريباً همه مذاهب اسلامي بر آن اتفاق نظر دارند.

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:4

  مقدمه:

  جامعه انساني از اوايل پيدايش زندگي اجتماعي با مسئله بحث برانگيزي چون ازدواج و طلاق روبرو بوده است. اين كه انسان چگونه ازدواج كند و از چه طرقي به ازدواج خود پايان دهد. در شكل گيري اين ماهيت اجتماعي عوامل متعددي چون غريزه جنسي، فطرت انساني، هنجارهاي اجتماعي موجود در جامعه و ... تأثير گذار بوده است

  و همين عوامل متعدد باعث شده است تا اين پديده اجتماعي در هر جامعه نسبت به جامعه ديگر متفاوت باشد. اين تفاوت‌ها بيشتر در امر طلاق به چشم مي‌خورد تا ازدواج؛ چراكه ازدواج عموماً نتيجه پيروي از غرايز جنسي به روش مقبول جامعه است و به دليل اشتراك انساني در اين زمينه، شباهت‌هاي زيادي در اين امر نسبت به طلاق در بين جوامع ديده مي‌شود.

  همانطور كه اشاره شد جوامع مختلف ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به طلاق دارند و هر كدام فرضيات خاص خود را ارائه كرده‌اند. فرضياتي چون: تساوي اختيارات زن و مرد در طلاق، تحريم طلاق به عنوان يك امر شيطاني و تقدس ازدواج، بي‌اهميت بودن طلاق و برداشتن همه قيد و بندها، اختصاص طلاق به مرد و بسته بودن دست زن در اين زمينه و... . جامعه اسلامي نيز مانند ديگر جوامع رويكرد ويژه‌اي در مورد طلاق دارد "اينكه ازدواج، مقدس و كانون خانوادگي محترم و طلاق امري منفور مبغوصي است. اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براي ازدواج‌هاي ناموفق ببندد. راه خوروج از قيد و بند ازدواج هم براي مرد بايد باز باشد هم براي زن، اما راهي كه براي خروج مرد از اين بن بست تعيين مي‌شود با راهي كه براي خروج زن تعيين مي‌شود دو تاست."[1] راهي كه براي مرد تعيين شده بر مبناي حديث نبوي "الطلاق بيده من اخذ بالساق" است كه حق اعمال طلاق را به مرد اعطا كرده است؛ و يكي از راه‌هايي كه براي خروج زن از اين بن‌بست تعيين شده است، طلاق با استناد به قاعده نفي عسروحرج است.

  در اين نوشته قصد داريم به برسي اين قاعده و كاربرد آن در بحث طلاق بپردازيم. ابتدائاً به تعريف و تبيين اين قاعده و سپس به كاربرد آن در طلاق و بررسي برخي از مصاديق آن خواهيم پرداخت.

   

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:0

  وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

  واژگان كليدي:

  مجرم، جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، دلايل علمي.

  اشـاره:

  «جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد. در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.

  كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.

  جرائم منافي عفت

  تعريف

  مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است[1] و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست.[2] قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.[3]

  روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.

  تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»،[4] «مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف»،[5] «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»،[6] «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.

  با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.

  بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد مي‎گذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد[7] و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.

  در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات‌‌ ذكر شده است:

  1)- حدود؛ 2)- قصاص؛ 3)- ديات؛ 4)- تعزيرات؛ 5)- مجازات‌هاي بازدارنده[8].

  مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‎توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:

  1)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛

  2)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.

  هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد

  .

  1)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد

  در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:

  زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.

  هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‎گيرد.

  الف)ـ زنا

  زنا يكي از شنيع‌ترين اعمالي است كه انسان مرتكب آن مي‎شود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند.

  زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد».[9] زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

  مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.

  - زنا با محارم نسبي؛

  - زنا با زن پدر؛

  - زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛

  - زنا به عنف و اكراه.[10]

  حد زنا در موارد ذيل رجم است:

  - زناي مرد محصن؛

  - زناي زن محصنه با مرد بالغ.

  در بقيه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق مي‌باشد.

  ب)- لواط

  از نظر فقه اسلامي، لواط[11] شنيع‌ترين و زشت‌ترين عمل انساني است. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين عمل را سزاوار مجازات مي‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن است و در صورت عدم دخول (تفخيذ) 100 ضربه شلاق مي‌باشد.

  ج)- مساحقه

  مساحقه[12] هم مثل لواط يكي از زشت‎ترين اعمال انساني است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين 100 ضربه تازيانه مي‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

  د)- قوادي

  قوادي عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط».

  هـ)- قذف

  قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  2)ـ جرائم مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده

  كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده[13] مقررات ويژه‌اي درباره جرائم منافي عفت انشا نموده است. فصل هيجدهم اين بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است.

  به موجب ماده 637 ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود». و در ماده 638 ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد:

  الف)- رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛

  ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.

  ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش؛

  د)- بوسيدن از روي شهوت؛

  ه)‍- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش؛.

  و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛

  ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛

  ح)- داير كردن اماكن فساد؛

  ط‌)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛

  ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم‌هاي مبتذل و تجارت آنها.

  اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت درقوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپي‌گري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فحشاء زنان» و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد.

  29 عنوان جرائم منافي عفت به طور كلي اعم از اينكه جزو جرائم منافي عفت مستلزم حد، تعزير و مجازات بازدارندة باشد، در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است، بدون اينكه اين فهرست حصري باشد. اين عناوين عبارت است از:

  فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 11:20

  اتم چيست ؟

  همه چيز در جهان ، از باكتريهاي ذره بيني و ويروس هايي كه از ميكرون (Micron ، يك هزارم ميليمتر ) كوچكترند ، تا ستارگان و كهكشان هايي كه ميليون ها كيلومتر از ما دورند ، از اتم ساخته شده اند . اتم ها آن قدر ريزند كه با نيرومند ترين ميكروسكوپ ها نيز ديده نمي شوند . در سر يك سنجاق 000/000/000/000/000/000 /55 اتم وجود دارد ، اگر بتوانيم سرسنجاق را به اندازه ي يكي از عظيم ترين بناها بزرگ كنيم ، هر اتم آن مثل مگسي خواهد بود ، كه روي يكي از ستون ها بخزد .

  اتم ها هم از تركيب سه ذره ي اصلي به نام هاي الكترون (Electron  )، پروتون (Proton ) و نوترون (Noutron ) ساخته شده است . الكترون واحد الكتريسته ي منفي ، پروتون واحد الكتريسته مثبت ، و نوترون از لحاظ الكتريكي خنثي است. تركيب هاي مختلف ذرات اصلي ، اتم هاي متفاوتي را به وجود          مي آورند . هر جسمي كه از تعداد اتم هاي  همجنس جدا شود ، عنصر يا جسم ساده ناميده مي شود .

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 11:15

  مقدمه

  کوره آفتابی وسیله‌ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت آن نقطه برای تولید آب گرم و بخار آب گرم. کوره آفتابی به شکل بشقاب کاو (مقعر) و آینه‌ای و صیقلی (که نورهای تابیده شده به طرف خود را بازتاب می‌کند) است. نورهای تابیده شده از بی نهایت دور موازی هستند، بنابراین همه آنها بعد از بازتابش نقطه خاصی به نام کانون می‌گذرند. برای ورود به بحث با چند اصطلاح آشنا می‌شویم.

  1.     مرکز آینه (C): نقطه‌ای است که فاصله تمام نقاط سطح از آن نقطه ثابت است.

  2.     کانون (F): نصف فاصله سطح تا مرکز را کانون می‌نامند و فاصله و سطح بشقاب (رأس آینه) تا کانون فاصله کانونی (f) نامیده می‌شود.

  3.     محور اصلی: خطی فرضی که وسط (رأس) بشقاب را به مرکز وصل کرده و کانون روی آن نیز کانون اصلی نامیده می‌شود.

   

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 11:7

  موضوع آزمایش :

                  آشنایی با دستگاه های اندازه گیری:

                      الف) آشنایی با A.V.O.meter (مولتی متر )

   

  مقدمه :

  در این دستگاه یک صفحه مدرج به همراه یک selector مشاهده می شود. هما نطور که از اسم آن مشهود است این دستگاه برای اندازگیری کمیت هایی مانند( اختلاف پتانیسل- مقاومت- جریان ) طراحی گردیده و برای استفاده از selector دستگاه به ترتیب بر روی واژه های volt- ohm – ampere کمک گرفته می شود.

  لازم به تذکر است روی دسته سلکتور نشانگری موجود است که تعیین کننده دامنه کاری در اندازگیری ها می باشد. این دستگاه نیز مانند هر سیستم دیگری دارای دو ترمینال آند و کاتد می باشد. برای استفاده صحیح از دستگاه بایستی سیم مشکی را به ترمینال منفی و سیم قرمز را به ترمینال مثبت متصل کنیم. حال دکمه power دستگاه را زده و هر نوع اندازگیری را می توانیم بگیریم.

   

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:14

   

  فهرست مطالب

   

         عنوان                                                                                                                                                    صفحه

   

  مقدمه...................................................................................................................................................1  

  عملكردهاي يك سيستم حسابداري.......................................................................................................2

  گزارشگري مالي...................................................................................................................................2

  اهداف گزارشگري مالي......................................................................................................................3

  استانداردهاي گزارشگري...........................................................................................................................4

  ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي......................................................................6

  مكانيزمهاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي.........................................................................7

  ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي........................................................................................................8

  عوامل مؤثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي.....................................................................................10

  استفاده كنندگان گزارشات مالي و نيازهاي  اطلاعاتي آنان.............................................................12

  هزينه هاي گزارشگري.......................................................................................................................13

  روشهاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام.............................................14

  پيشنهادات...........................................................................................................................................16

  نتيجه گيري..........................................................................................................................................17

  منابع.....................................................................................................................................................18

  نقش گزارشات مالي و اطلاع رساني شرکتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:24
  امید است با فراهم کردن زمینه دسترسی به مباحث و یافته های آموزشی وآشنایی علاقمندان ، دانشجویان به خصوص تعاونگران خستگی ناپذیر چشم اندازجدیدی را بر افق فرداهای سازنده بگشایم.

  ? از منظر آسیب‌شناسانه در حال حاضر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای همچون عدم مشارکت اعضاء، پایین‌بودن سطح کارایی مدیران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پایین‌بودن سطح بهره‌وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عدم همدلی بین مدیران ، بازرسان ، اعضاو .....دست به گریبان هستند .
  مدیران تعاونیها عموماً فاقد دانش و مهارت‌های مدیریتی نو می‌باشند، بازرسان به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل
  نمی‌نمایند، اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی لازم را ندارند، مجامع عمومی به صورتی بسیار بی رونق برگزار می گردد . قیمت تمام شده محصولات تعاونی بالاتر از بخش خصوصی است، کارکنان فاقد مهارتهای لازم برای بهرمندی از روشهای نوین تولید
  می باشند ، تعاونی ها در فروش محصولات تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و ..... اینها واقعیتهایی است که در درون تعاونی ها قابل مشاهده است و آمار تعاونی های راکد و غیر فعال نیزگویای این مطلب می‌باشد.
  رفع مشکلات تعاونی ها نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ و سنجیده‌ای است که آموزش نیروی انسانی از مهمترین این اقدامات است. آموزش ارزانترین و کاراترین ابزاری است که پاسخگوی بسیاری از نارسائیها می‌باشد. اصولاً نهضت تعاون بدون آموزش تحقق نمی‌یابد، یا اینکه به تدریج ویژگی تعاونی‌بودن خود را از دست خواهد داد. اندیشمندان تعاون معتقدند تعاونی‌ها با آموزش متولد می‌شوند، با آموزش شکل می‌گیرند و با آموزش موفق می‌شوند. قانون و مقررات عامل موفقیت تعاونی‌ها نیست بلکه معجزه آموزش می‌تواند هر تحول سازنده‌ای را به ارمغان بیاورد.

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:22
  در عصر حاضر اطلاعات یعنی مجموعه داده های پردازش شده ای که بن پایه علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . تحت چنین شرایطی افراد سازمانها و جوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده بهینه از فن آوری و روش های نو اطلاعات و دانش های موجود، در موقعیت های سازمانی و زندگی فردی برخوردار گردند . از آنجاییکه آموزش یا یادگیری ، ساز و کاری علمی و دقیقی است که اطلاعات موجود در محیط ، سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطبع بکار گرفتن اطلاعات ، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید .

  فرآیند یادگیری

  قبل از پرداختن به بحث یادگیری و تئوری های آن اشاره  به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند یادگیری خود به دو طریق به شرح زیر انجام می گیرد  :

  الف – ساز و کارهای غیر برنامه ریزی شده که فرد  در جریان زندگی اجتماعی  خود از طریق جهان بینی کلی  ، ارزش ها ، و فرهنگ پیرامون آنرا درونی نموده و بسته به شرایط آنرا به خدمت می گیرد . افراد  بخش اعظم دانش ، نگرش و مهارتهای فردی را  به این شیوه فرا می گیرند که ناقص و پاسخگوی نیازهای متغییر امروز نمی با شد .

  ب – سازو کارهای برنامه ریزی شده که فرد در جریان برنامه ها و روش های علمی و منظم خاصی آنرا فرا می گیرد ، به عبارتی با « فرآیند آموزش » فراگیرنده را در تسهیل  پیچیدگی های  یادگیری ، گسترش حافظه فردی و تفکر نظام مند یاری می رسانیم .

  در این راستا جستجوی راه کارهای آموزشی برای تاثیر در دانش، نگرش و مهارت افراد همواره دقدقه دست اندکاران آموزشی است . چرا که عدم توجه به شیوه های آموزشی موجب صرف وقت و هزینه ، عدم تحقق برنامه های آموزشی وبی شک عدم تغییر رفتار در فراگیران را در پی خواهد داشت . بدین منظور قبل ازپرداختن به شیوه های آموزش ، موانع راهکارها و... ابتدا به تعاریف ،  ابعاد و .... یادگیری می پردازیم  ، تا پس از گذر از  تئوری ،  مباحث  عملی را کاربردی تر معرفی نماییم .

  شایان ذکر است در تمامی این مباحث منظور ما بزرگسالان و بررسی فرآیند یادگیری و شیو های آموزش برای بزرگسالان است .

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:18

    مقدمه

              نظر به اینکه اخیراً عده‌ای با ایجاد شبهه و القاء نظرات خویش سعی دارند تنظیم کنندگان معظم قانون اساسی را متهم نمایند که از بخش تعاون اطلاعات وسیعی نداشته و علت تأکید بر این بخش را مشکلات و معضلات اوائل انقلاب بیان می‌نمایند و با تمسک به این دلایل واهی به انحاء مختلف تمامی همت خویش را در جهت ایجاد زمینه نابودی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصروف می‌نمایند لذا بر آن شدیم تا با چاپ نظارت گرانبهای مدافعین بخش در زمان تصویب قانون اساسی و بعد از آن، مسئولیت خطیر وارثان انقلاب اسلامی را در رابطه با حفظ ارزشها و دست‌آوردهای آن یادآوری نماییم.

              در اولین گام متن یکی از سخنرانیهای شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر محمد حسینی بهشتی که به بحق محور تنظیم همه اصول مترقی و متعالی قانون اساسی و علی‌الخصوص بخش اقتصادی آن بوده‌اند با حفظ عامل امانت‌داری به چاپ رسانده‌ایم و یقین داریم هر خواننده منصفی پس از مطالعه آن با ما هم عقیده خواهد بود که: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید برای نیل به آرمانهای شهید والامقام حمایت جدی خویش را از بخش تعاون در همه زمینه‌ها اعمال نموده و همه ارگانهای نظام را در راستای گسترش این بخش که یکی از راههای حصول عدالت اجتماعی است بسیج نماید.

  روابط عمومی وزارت تعاون


   

  سخنرانی شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر محمدحسین بهشتی

  در سمینار:

  بسم‌الله الرحمن الرحیم

              با درود و سلام به همه خواهرها و برادرها.

              مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‌های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.

              همانطور که آقایان مسبوقید، امروز در جامعه‌های مختلف نمونه‌هایی از شرکتهای تعاونی بوجود آورده‌اند: در انگلستان اقتصاد تعاون مصرف و شرکتهای تعاونی مصرف بیشتر مطرح بود و جالب این است در مقایسه با آماری که از 15 سال قبل در یادداشتهایم پیدا کردم، هنوز هم انگلستان دارای بالاترین آمار برای شرکتهای تعاونی مصرف است.

   

  شیوه تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند.

  در اقتصاد فرانسه، بیشتر تعاونیهای تولید مطرح است. البته طبق آماری که خوانده‌ام معلوم می‌شود فرانسه در این زمینه جلو نرفته ولی از انگلستان جلوتر است.

              در آلمان تعاونیهای تولید در بخش کشاورزی خیلی رشد کرده است، بطوری که بخش عظیمی از اقتصاد کشاورزی آلمان غربی متکی بر شرکتهای تعاونی تولید است.

              تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن برای حل مشکل مسکن در کشورهایی که هجوم به شهرنشینی مشکل مسکن را بوجود می‌آورد مطرح شده و در آمارها دیدم که بالاترین تعداد شرکت تعاونی مسکن در اروپای غربی، در ایتالیا تشکیل شده است.

              بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی پیشه‌وران که در حقیقت نوعی تعاونی اعتباری است(Credit) در آمریکا وجود دارد. البته در کشورهای دیگر هم هست، اما اوج آن در آمریکا است. در آمریکا اوج تعاونی، در شرکتهای تعاونی اعتبار(Credit) است.  مثل اینکه آنجا هجوم مردم به به سوی بانکداری است، و می‌خواهند از شر بانکدارها خلاص شوند.

              بهرحال در این که اقتصاد تعاونی یعنی شیوه اقتصاد تعاونی و روابط اقتصادی تعاونی، به عنوان یک راه حل عملی قابل ملاحظه در کشورهای گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته و تردیدی نیست. در کشورهای سوسیالیستی هم این اقتصاد تعاونی مطرح گردید. پس از آنکه معلوم شد اقتصاد سوسیالیستی کامل (که من اشاره کردم به وجه تمایز میان اینها) هنوز قابل اجرا نیست، بنابراین باز استفاده از تعاونیها بخصوص در بخش کشاورزی مطرح شد. در حقیقت می‌توان گفت تشکیل کالخوزها یک جور مطرح کردن کار تعاونی است، البته عیناً تعاونی نیستند بلکه یک جور مطرح کردن کار تعاونی هستند.

              در این چند روز اخیر که حوادث لهستان به عنوان خبرهای مهم دنیا مطرح بود، برای من نقل کردند این اتحادیه‌های کشاورزی که علیه وضع موجود قیام کرده بودند، نزدیک به 86% (این چنین در ذهنم مانده است)، محصولات کشاورزی لهستان را تولید می‌کنند. این خیلی معنی دارد، یعنی در این کشوری که دهها سال است زیر یوغ مارکسیسم قرار دارد می‌بینیم که هنوز تعاونیها در بخش کشاورزی این مقدار نقش دارند.

  هدف تعاونیها کاستن از واسطه‌های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است.

                مشخصات شیوة‌تعاونی

  در نظام تعاونی یا بگویید بخش تعاونی یا شیوه تعاونی (من هم فکر نمی‌کنم، بشود بگوییم نظام تعاونی شاید صحیح‌تر این باشد که بگوییم شیوه تعاونی) در شیوه تعاونی می‌بینیم این نکاتی که عرض می‌کنم بعنوان نکات اصلی مورد توجه هستند:

                شیوة تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند

              1ـ مسئله اول، در اقتصاد آزاد ولیبرال اساس بر رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه داری هر مزرعه‌داری، هر دامداری، می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند، انواع رقابت، بهرحال اساس بر رقابت است.

              شیوه تعاونی، پیشه‌وران کشاورزان، تولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند، یعنی همانهایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند. امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکتهای تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند در آنجا همکاری در شرکتهای کوچک تا اتحادیه‌های بزرگ تعاونی به وجود آمده است.

  2ـ مسئله دوم، اینکه امکانات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در جامعه‌های دارای اقتصاد دولتی، دولت باید بدهد و در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری مراکز سرمایه‌دارای در اختیار دارند و بهرحال در آنجایی که دولت می‌دهد خیلی دولت با تقوایی باید باشد که بدهد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد و در آنجا که مراکز سرمایه‌داری می‌دهند چنین تقوایی وجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگی نگیرند. تعاونیها می‌کوشند، به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است. یعنی خط آزاد سازی تولید کنندگان یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:17

  ارزشها در تعاونی :

  ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی بنا شده است . اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند

  اصول تعـــاون :

  اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( 1995 ) بقرار ذیل می باشند .

  اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد

  تعاونیها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است .

  اصل دوم : کنترل دموکراتیک توسط اعضاء

  تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب ( 1 ) خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند در تعاونیهای سطح اولیه ( شرکتهای تعاونی ) 2 اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند ( یک عضو ، یک رأی ) و همچنین تعاونیها در سطرح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند .

  اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء

  اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند : توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد برخورداری اعضاء ( 3 ) به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است

  اصل چهارم : خودگردانی و عدم وابستگی

  تعاونیها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد .

  اصل پنجم : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی

  تعاونی ها برای اعضاء نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی

  اصل ششم : همکاری بین تعاونیها

  تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی ، ملی ، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند .

  اصل هفتم : توجه به جامعــه

  تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند .

   

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:16
  تعاونیهای سنتی در ایران

  در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد.
  (کلباسی ، 1371:35)

  طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است.

  این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه ، واره ... را می توان نام برد.

  در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.

  تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

  در اقتصادی کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرک&1578;های تعاونی آورده بود. (همان مأخذ: 42)

  از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت 1050 کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.

  برای گسترش تعاونیها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در اینمورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه عاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.

  از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنبی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنک اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی موسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی فعالیتهایی در ایران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:38

  با وجود آن‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است.

  کلیات

  در حال حاضر آب شیرین به‌عنوان یک کاای اقتصادی، نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان ایفاء می‌کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، سرمایه‌گذاری‌های متنابهی به‌کار گرفته شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه تولید وارد شود و لذا در این راستا مدیریت مؤثر عرضه و تقاضا و مصرف آب برای افزایش بهره‌وری از این منابع قابل دسترس نقش کلیدی خواهد داشت.

  بخش کشاورزی به لحاظ راندمان نازل آبیاری به تنهائی حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف می‌کند و با توجه به نیاز شدید بخش صنعت به آب و راهکارهای انتخاب شده توسعه صنعتی و در جهت اشتغال‌زائی ضروری است به هر وسیله ممکن راندمان آبیاری افزایش یابد.

  با وجود آن‌که آبیاری سطحی به‌عنوان روش غالب در جهان محسوب می‌گردد، ولی به لحاظ نیاز به ارتقاء کالائی مصرف آب و افزایش روزافزون هزینه تأمین آب و نیز محدودیت منابع در دسترس، تمایل دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای کاربرد آبیاری تحت‌فشار را افزایش داده است. به این منظور اجراء سیستم‌های آبیاری کم‌فشار با لوله زیرزمینی و سیستم آبیاری کم‌فشار با لوله زیزمینی و سیستم آبیاری تحت‌فشار (قطره‌ای و بارانی) امکان حصول راندمان توزیع آب در سطح مزرعه تا حدود ۹۵ درصد را در شرایط اجراء خوب فراهم می‌آورد؛ ولی به دلیل ناخالصی‌های موجود در آب نظیر املاح کربناته، بی‌کربناته و نیز کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و ذرات معلق و بیولوژیک، لوله‌ها، نازل‌ها و طره چکان‌ها دچار رسوب و گرتگی شده و عمر مفیدشان به شدت کاهش می‌یابد.

  در اینجا بی‌مناسبت ندیدیم به جهت پالایش آب آبیاری در کشاورزی پیرامون روش جدید پالایش الکترونیکی آب که جزء روش‌های فیزیکی تصفیه آب به‌شمار می‌رود توضیحاتی را متذکر شویم.

  با مصرف آب پالایش شده محصول تا یک ماه زودرس شده و مصرف آب ۳۰٪ کاهش می‌یابد. با آبیاری مغناطیسی بدون اضافه کردن اسید، مواد شیمیائی و سمی به آب، حتی رسوبات بلی زایل شده و از تشکیل رسوب جدید پیشگیری می‌شود. همچنین به مرور خاک پوک و نرم شده و از ایجاد کلوخه ممانعت می‌شود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نیز نصف خواهد شد.

  نويسنده :بهزاد
  تاريخ: پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:33

  جايگاه گلکاري در ايران
  اهميت تاريخي: قدمت کشت و كار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران بنظر مي‌آيد که همواره ايرانيان در زمينه موضوعات مرتبط با گل‌ها جايگاه خوب و ارزنده‌اي داشته‌اند. اهميت اقتصادي: شايد قديمي‌ترين گلخانه‌هاي موجود در ايران كه در حال حاضر هم فعال هستند قدمتي در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقيقت اهميت اقتصادي اين رشته، سابقه طولاني در ايران دارد. زماني كه بسياري از کشورها نامي در زمينه پرورش گل و گياه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌هاي خوب و قابل قبول در زمان خود وضعيتي مناسب داشته است. کشت و كار پرورش گل‌هاي زينتي در ايران بعنوان يک رشته اقتصادي سابقه‌اي به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌هاي گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثير و پرورش گياهان را براي سرگرمي، و گذران اوقات فراغت انجام مي‌دادند. در سال‌هاي اخير بدليل نياز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدليل محدود شدن فضاي زندگي مردم اين وضعيت کاملاً تغيير كرده است. بطوري که در سال‌هاي اخير احداث گلخانه‌هاي نسبتاً مجهز و كارآمد بمنظور کشت و پرورش و تكثير گياهان زينتي و نيز توسعه اقتصادي پيشرفت زيادي داشته است. ايران يکي از خواستگاه‌ها و زادگاه‌هاي طبيعي گياهان زينتي از جمله لاله، سنبل، زنبق، سيکلمه و برخي از درختچه‌ها و تعداد زيادي از درختان ميوه بشمار مي‌آيد، و در منابع علمي دنيا اسناد و مدارک مربوط به اين موضوع موجود است. ولي از نظر اقتصادي و صادرات گل و گياه هنوز موقعيت مناسبي در سطح دنيا ندارد.

  دوستان
  ابزارک هاي وبلاگ