مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ...

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 9:20

يادآورى

اصطلاح آسيب شناسى 1 در همه رشته هاى علوم، اعم از كاربردى 2 و انتزاعى 3 ، پايه 4 و غير پايه، تجربى 5 و طبيعى، 6 انسانى 7 و غير انسانى، و به ويژه در روان شناسى و تعليم و تربيت كاربرد خاص خود را دارد. آسيب شناسى در زمينه مسائل روان شناختى، تربيتى و يا فرهنگى اصولاً به مطالعه و بررسى دقيق عوامل زمينه ساز، پديدآورنده، و يا ثبات بخش بالينى، روانى، روان تنى، فيزيولوژيكى، بيولوژيكى، تربيتى و فرهنگى آفات و آسيب هاى موجود در آن زمينه ها مى پردازد. چنين مطالعاتى با هدف تكميل و تأمين فرايندهاى سه گانه شناسائى، تشخيص، پيشگيرى و يا درمان صورت مى پذيرد، و برآيند آن پيشنهاد راه حل هاى مناسب براى دفع و يا رفع آفات و آسيب ها مى باشد. موارد زير تا اندازه اى مى تواند ذهن ما را در درك بهتر و برداشت مناسب تر از آسيب شناسى شفاف تر سازد.

در آسيب شناسى رياضى، به عنوان مثال، يك كارشناس و يا متخصص مسائل رياضى عوامل آسيب رسان و آفت زائى را كه موجب افت دانش آموزان در يادگيرى مسائل رياضى مى شوند مورد مطالعه قرار مى دهد، و به بررسى ميزان آسيب رسانى عوامل مزبور و يا آسيب پذيرى دانش آموزان و دانشجويان مى پردازد، و رهيافت هاى عملى مناسبى را جهت تقويت يادگيرى و يا اصلاح و ترميم شيوه هاى تبيين مسائل رياضى ارائه و پيشنهاد مى دهد. در مثال ديگر، يك كارشناس امور كشاورزى، در آسيب شناسى كشاورزى، پيرامون آفات و بيمارى هايى كه موجب آسيب آب و خاك و محصولات كشاورزى مى گردد و ميزان اثر گذارى آن بيمارى ها مطالعه و تحقيق مى كند، و در صدد كشف و تدارك داروها و سموم مؤثر و كارآمد براى دفع آسيب ها و آفات برمى آيد. نمونه سوّم، آسيب شناسى بيولوژيك است كه به تحقيق و بررسى پيرامون آسيب هاى زيست شناختى عوامل ميكروب زا و آفت ساز اختصاص دارد، و در آن شيوه هاى گوناگون مبارزه با آفات و آسيب هاى بهداشت زيستى مورد بررسى قرار مى گيرد.

موضوع: تحقیقات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:11
مقدمه:

«پیشرفتها  و تحولات عظیم علمی و تکنولوژی در دههای اخیر وظایف سیستم آموزشی هر کشور را مشکل و حساس نموده است. وزارت آموزش و پرورش که یکی از ارکان سیستم آموزشی کشور و به تعبیر دیگر یکی از اساسی ترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد، وظیفه خطیری در تأمین و تربین نیرو یانسانی متعهد متخصص و ماهر موردنیاز کشور را برعهده دارد که شرط موفقیت آن در انجام این مهم استفاده از یک برنامه ریزی آموزش یکارآمد می باشد، مفهوم برنامه ریزی آموزشی کارآمد عبارتست از کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی و ریاضی در عوامل و متغیرهای آموزشی به منظور تخصیص بهینۀ منابع مالی و انسانی بطور کارآمد عمل نماید».[1]

موفقیت هر بنرامه ریزی نیز در گرو استفاده از نتایج تحقیقاتی است که انجام می پذیرد به عبارت دیگر تحقیقات پایه و اساس پیشرفت جامعه در همه امور منجمله امر آموزش و پرورش می باشد و به همین علت است که در کشورهای پیشرفته بودجه کلانی به امر تحقیقات اختصاصی داده می شود. اگر در جامعه اطلاعات کامل و جامعی در زمینه های مختلف وجود نداشته باشد انجام هر تحقیق نیز با محدودیتها و مشکلاتی مواجه خواهد شد و حتی ممکن است نتایج حاصل از تحقیقات از واقعیتهای جامعه بسیار دور باشد که این خود عواقب نامطلوبی دنبال خواهد داشت. متأسفانه کشورهای در حال توسعه از نظر وجود اطلاعات و آمار جامع و دقیق در وضع نامطلوبی قـرار دارد. بدین لحـاظ نتایج تحقیقات در این کشور نمی تواند به برنامه ریزان جامعه اطلاعات صحیحی بدهد.

  امید است که در کشور ما نیز اطلاعات و آمار و تحقیقات بتواند جایگاه خود را بدست آورد. تحقیق حاضر به نوع و میزان تأثیر مدرک و رشته تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه را مورد بررسی قرار میدهد با محدودیتهایی از قبیل موارد فوق مواجه است که انشاء ا... سعی می شود تا جائی که مقدور است از اطلاعات موجود حداکثر استفاده بعمل آید.

 

موضوع تحقیق:

بررسی رابطه بین نوع رشته تحصیلی دبیران مقطع متوسطه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

سؤال تحقیق:

1ـ آیا بین رشته تحصیلی دبیران مقطع متوسطه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها رابطه وجود دارد؟

  اهمیت تحقیق:

از آنجایی که آموزش متوسطه بین آموزش ابتدائی و آموز شعالی از یک طرف و بین آموزش ابتدائی و دنیای کار و زندگی از طرف دیگر قرار گرفته است و در حالت اول آموزش متوسطه در واقع مقدمات و زمینه های پرورشی و آموزشی ـ عقلانی، عاطفی ـ روانی و اجتماعی جوانان و نوجوانان را برای ورود به دورۀ آموزش عالی فراهم می کند و در حالت دوم فرد آموزش دیده را برای ورود به دنیای کار آماده می کند پس لازم است که در طول مدت تحصیل در دبیرستان حداکثر استفاده را از مدیران و کتابهای درسی نموده تا بتواند جوابگوی نیاز بازار کار و تحصیل در مراحل عالی تر باشند و این تحقق نمی یابد مگر اینکه دبیرانی در مقطع متوسطه تدریس نمایند که در رشته تحصیلی خود حداکثر معلومات را داشته باشند و این معلومات را به نحو احسن به دانش آموزان ارائه دهند و اهمیت این تحقیق اینست که مشخص می کند دبیران باید دارای تخصص و معلومات کافی در دروسی که تدریس می نمایند باشند.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 15:42

بیان مسئله

قدم اول درموفقیت این است که پیروز شدن را بخواهیم، تنها به این صورت است که اصول موفقیت را به آسانی خواهیم آموخت. موفقیت درتحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد واین عوامل در مجموعه ای فردی، آموزشگاهی، خانوادگی واجتماعی طبقه بندی می شود. بی تردید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل مختلفی نظیر درآمد، سطح تحصیلات والدین، رفتاروالدین، محیط خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، رفتار معلم و... بستگی دارد.

دراین تحقیق من عامل دوم یعنی سطح تحصیلات والدین را مورد بررسی قرار می دهم.

سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل موثربر پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف در پیشرفت تحصیلی ویا افت تحصیلی تأثیر می گذارد.

 

موضوع: تحقیقات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 15:39

نگاه اجمالی

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت (Personality) فرد پایه‌ریزی شده و شکل می‌گیرد. امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین (طفولیت) فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی ، عاطفی ، شخصیتی و هوشی را دربر گیرد. این ابعاد عوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که از دوران کودکی پایه‌گذاری و شکل می‌گیرند.

اهمیت روان شناسی کودک

روان شناسی کودک اهمیت خود را از کودک می‌گیرد، چرا که دوران کودکی انسان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. شاید نگاهی به دوران کودکی انسان و توانائیهای نوزاد انسان در مقایسه با سایر موجودات اهمیت این دوران را آشکارتر ‌سازد. نوزاد انسان در میان سایر موجودات عالم طولانی‌ترین زمان را نیاز دارد که قابلیت‌ها و توانائیهای خود را پرورش و آشکار سازد. در واقع انسان حدود 18 سال اول زندگی خود را در حال رشد و تکامل در ابعاد مختلف است و این زمان طولانی و با‌ اهمیتی در زندگی انسان است.از طرف دیگر ، نوزاد انسان با کمترین توانایی‌ها و امکانات (نظیر بازتابها) به دنیا می‌آید و به مراقبت زیاد و شدیدی نسبت به سایر موجودات نیاز دارد (برای مثال در نظر بگیرید که چگونه گوساله گاو پس از به دنیا آمدن روی پای خود می‌ایستد، ولی نوزاد انسان حتی نمی‌تواند سر خود را راست نگه دارد). ابن مراقبت توسط پدر و مادر در وهله اول و توسط اطرافیان و جامعه در وهله دوم اعمال می‌شود، ولی این مراقبت بدون آگاهی ، دانش و آموزش شیوه‌های فرزند‌پروری صحیح امکان ندارد و اهمیت روان شناسی کودک نیز از این دو موضوع (زمان طولانی رشد کودکی و شیوه‌های صحیح فرزند‌پروری) ناشی می‌شود.

 

موضوع: تحقیقات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 15:20

مقدمــــــــه

بارش مغزی "BRAIN STORMING" يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي منحصر به فرد است. در واقع بسياري از تکنيک هاي ديگر منشعب از اين روش است. در اينجا ضمن معرفي کوتاهي از تاريخچه و تعريف بارش مغزي به بررسي قواعد اين روش مي پردازيم. آنگاه ترکيب اعضا و گروه مشخص مي شود و پس آن روند برگزاري يک جلسه بارش مغزي ارايه مي گردد. در نهايت مزايا و معايب اين روش معرفي مي شود تا دبيران و روساي جلسات بتوانند دامنه ي کاربرد آن را ارزيابي کرده و در جاي خود از آن استفاده کنند.


اين روش توسط الکس اسبورن در سال 1988 معرفي گرديد. در آن زمان بنياد فرهنگي اسبورن اين روش را در چندين شرکت تحقيقاتي، بازرگاني، علمي و فني براي حل مشکلات و مسايل مديريت به کار گرفت. موفقيت اين روش در کمک به حل مسايل آن چنان بود که ظرف مدت کوتاهي به عنوان روشي کارآمد شناخته شد.

موضوع: تحقیقات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 15:18
کــودکان استثنایی

 

همواره يكي از دلايلي كه ما نمي توانيم اطلاعات كاملاً‌ مربوط و جامعي در مورد كودكان و دانش آموزان استثنايي بدست بياوريم اينست كه معمولاً وقتي با كودك استثنايي مواجه مي شويم ذهن ما بخاطر انباشته شدن ، از غير عادي بودن ذهني يا جسمي كودك پيشداوري مي كند و غالباً ويژگيهاي خاصي كه كودكان استثنايي دارند ( نابينايي، ناشنوايي، عقب ماندگي و … ) مشخصه اصلي آنها مي شود. متاسفانه اكثر والدين از داشتن چنين فرزنداني احساس شرمندگي مي كنند ودر قالب موارد سعي در مخفي كردن كودكشان در انظار عمومي دارند.

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:47

بررسي فرايند و ضرورت تحول در اصطلاح شناسي عقب ماندگي ذهني/كم تواني ذهني و همچنين ملاحظه هاي مربوط به آن است.
روش: روش اين تحقيق بررسي مقاله هاي مرتبط و ترجمه بيانيه انجمن كم تواني ذهني و رشدي امريکا (AAIDD) در رابطه با دلايل تغيير اصطلاح شناسي عقب ماندگي ذهني به كم تواني ذهني است.
يافته ها و نتيجه گيري: مفهوم و اصطلاح شناسي «عقب ماندگي ذهني» تغيير و تحولات فراواني داشته است. امروزه، اصطلاح «كم تواني ذهني» به جاي «عقب ماندگي ذهني» ترجيح داده مي شود ولي تعريف و فرضهاي کلي پيشين به قوت خود باقي مي ماند. اصطلاح كم تواني ذهني همان جمعيتي راتحت پوشش قرار مي دهد که اصطلاح عقب ماندگي ذهني قبلا از نظر تعداد، نوع، گروه، دوره ناتواني، و نياز به خدمات و حمايتهاي انفرادي، پوشش مي داد. افزون براين، هر فردي که در گذشته واجد شرايط عقب ماندگي ذهني بود، با اصطلاح كم تواني ذهني نيز همچنان واجد شرايط است.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:46

بررسي فرايند و ضرورت تحول در اصطلاح شناسي عقب ماندگي ذهني/كم تواني ذهني و همچنين ملاحظه هاي مربوط به آن است.
روش: روش اين تحقيق بررسي مقاله هاي مرتبط و ترجمه بيانيه انجمن كم تواني ذهني و رشدي امريکا (AAIDD) در رابطه با دلايل تغيير اصطلاح شناسي عقب ماندگي ذهني به كم تواني ذهني است.
يافته ها و نتيجه گيري: مفهوم و اصطلاح شناسي «عقب ماندگي ذهني» تغيير و تحولات فراواني داشته است. امروزه، اصطلاح «كم تواني ذهني» به جاي «عقب ماندگي ذهني» ترجيح داده مي شود ولي تعريف و فرضهاي کلي پيشين به قوت خود باقي مي ماند. اصطلاح كم تواني ذهني همان جمعيتي راتحت پوشش قرار مي دهد که اصطلاح عقب ماندگي ذهني قبلا از نظر تعداد، نوع، گروه، دوره ناتواني، و نياز به خدمات و حمايتهاي انفرادي، پوشش مي داد. افزون براين، هر فردي که در گذشته واجد شرايط عقب ماندگي ذهني بود، با اصطلاح كم تواني ذهني نيز همچنان واجد شرايط است.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:44
ررسي رابطه هوش هيجاني با خودپنداره دانش آموزان عادي و تيزهوش است. همچنين مقايسه اين دو متغير در ميان دانشآموزان تيزهوش و عادي دومين هدف مطالعه حاضر بوده است.
روش: به همين منظور 400 نفر دانش
آموز مقطع متوسطه (200 دانشآموز دختر و پسر عادي و 200 دانشآموز دختر و پسر تيزهوش) شهر اردبيل به صورت خوشه¬اي چندمرحله اي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خودپنداره راجرز، پرسشنامه هوش هيجاني شوت و همکاران و آزمون هوش کتل فرم A استفاده شده است.
يافته ها : نتايج نشان داد که هوشبهر، خودپنداره و هوش هيجاني دانشآموزان دختر تيزهوش از دانشآموزان دختر عادي به طور معناداري بيشتر است. همچنين ميانگين هوشبهر و خودپنداره دانش آموزان پسر تيزهوش از دانش آموزان پسر عادي به طور معناداري بالاتر است. اما بين هوش هيجاني دانش آموزان پسر تيزهوش و دانشآموزان پسر عادي تفاوت معناداري يافت نشد. در بين دانش آموزان تيزهوش، ميانگين خودپنداره و هوش هيجاني دانشآموزان دختر به طور معناداري از دانشآموزان پسر بيشتر است. بين هوشبهر اين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين در بين دانشآموزان عادي، ميانگين هوشبهر دانشآموزان پسر به طور معناداري از دانشآموزان دختر بيشتر است. اما ميانگين خودپنداره دانشآموزان دختر به طور معناداري از دانشآموزان پسر بيشتر است. بين هوش هيجاني اين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي به دست آمده ميتوان چنين نتيجه گيري کرد که در مراکز آموزشي دانشآموزان تيز هوش و عادي علاوه بر رشد شناختي به عاملهاي هيجاني آنان نيز توجه شود
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:25

هارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي و بينايي در مدارس تلفيقي و استثنايي استان قزوين است.
روش: در پژوهش پس رويدادي حاضر، از بين دانش آموزان استثنايي، کليه دانش آموزان طرح تلفيق (85 نفر) انتخاب و از دانش آموزان استثنايي مشغول به تحصيل در مدارس استثنايي (1376 نفر) نيز تعداد 115 نفر از آنهايي که بيشترين شباهت را باتوجه به متغيرهاي کنترل مثل سن، جنس، پايه تحصيل و نوع معلوليت داشتند به عنوان گروه همتا شده با دانش آموزان تلفيقي انتخاب شدند. براي ارزيابي مهارتهاي اجتمايي دانش آموزان از مقياس درجه بندي مهارتهاي اجتماعي گرشام و اليوت (1990) فرم ويژه ارزيابي توسط معلم استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ميانگين نمره مهارتهاي اجتمايي و همچنين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشغول به تحصيل درمدارس استثنايي و مدارس عادي (تلفيقي) تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين مقايسه دو گروه نشان داد که تفاوت معناداري بين دانش آموزان دختر و پسر ناشنوا در موقعيت تلفيقي و استتثنايي وجود دارد. و اين تفاوت نشان مي دهد که دختران از نظر مهارت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي نمرات بالاتري کسب کرده اند.
نتيجه گيري: از يافته هاي پژوهش نتيجه گيري مي شود که تلفيق دانش آموزان استثنايي در مدارس عادي اين استان تاثيري در جهت افزايش مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ندارد و بايد همراه با اين اقدام به عوامل موثر در تلفيق دانش آموزان نيز توجه شود.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:24

ژوهش مقايسه مهارتهاي مقابله اي و تحمل ابهام دانش آموزان دختر گوشه گير و عادي بوده است.
روش: اين پژوهش، علي - مقايسه اي است و با روش پرسشنامه اي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه يک شهر اردبيل بودند که از ميان آنها، 725 نفر انتخاب شدند و به مولفه گوشه گيري پرسشنامه وودورث پاسخ دادند که 50 نفر از آنها گوشه گير تشخيص داده شدند. از ميان اين50 نفر،20 دانش آموز گوشه گير به صورت تصادفي انتخاب شدند. همچنين 20 دانش آموز ديگر که گوشه گير نبودند، از ميان دانش آموزان همان کلاسها انتخاب و همتاسازي شدند. اين همتاسازي از نظر سن،جنس و تحصيلات صورت گرفت. از هر دو گروه خواسته شد «مقياس تحمل ابهام» و «پرسشنامه شيوه هاي مقابله اي» را تکميل کنند. داده هاي جمع آوري شده از اين پرسشنامه ها با استفاده از آزمون t مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين دانش آموزان عادي و گوشه گير در مهارتهاي مقابله اي و تحمل ابهام تفاوت وجود دارد و نيز يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن است که راهبردهاي مقابله اي استفاده شده از سوي دانش آموزان عادي، بيشتر مساله مدار، شناختي و رفتاري است. در حالي که اين راهبردها در دانش آموزان گوشه گير بيشتر هيجان مدار و اجتنابي است.
نتيجه گيري: نتيجه کلي اين تحقيق نشان مي دهد که دانش آموزان گوشه گير در مقياس تحمل ابهام نمره پايين و در راهبردهاي مقابله اي اجتنابي و هيجان مدار نمرات بالايي دارند، با بررسي اين راهبردها مي توان دانش آموزان گوشه گير را تشخيص داد و اقدامات لازم را براي پيشگيري از گوشه گيري و کمک به درمان آنها انجام داد.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:23
سن بينايي - حركتي در كودكان با نارساييهاي ويژه يادگيري است و اينكه آيا اين كودكان به لحاظ عملكردهاي بينايي - حركتي متناسب با سن تقويمي خود عمل مي كنند.
روش: پژوهش از نوع كاربردي و روش آن زمينه يابي است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان مقطع ابتدايي هستند كه در ارديبهشت ماه سال 1385 به مركز نارساييهاي ويژه يادگيري - تهران مراجعه كردند. نمونه آماري برابر جامعه آماري و 58 كودك با نارساييهاي ويژه يادگيري هستند. براي جمع آوري داده ها از آزمون مهارتهاي بينايي - حركتي
(TVMS-R) استفاده شده است. مقايسه سن بينايي - حركتي نمونه هاي آماري با سن تقويمي آنها با آزمون t يك جامعه اي صورت گرفته است.
يافته ها: در تمام پايه هاي تحصيلي (از اول تا پنجم) اختلاف معنادار آماري بين ميانگين سن بينايي - حركتي و سن تقويمي اين كودكان ديده شد.
نتيجه گيري: سن بينايي - حركتي كودكان با اختلال ويژه يادگيري در مقطع ابتدايي پايين تر از سن تقويمي آنها و در پايه هاي بالاتر، اين فاصله بيشتر بوده است.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:21
بررسي اثر درمان شناختي - رفتاري در كاهش اضطراب دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير انجام شده است.
روش: آزمودنيهاي پژوهش دخترساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بودند كه از طريق پرسشنامه نگراني پن استيت و مصاحبه تشخيصي به وسيله روان پزشك انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جاي داده شدند. براي بررسي اثر درمان شناختي - رفتاري در كاهش اضطراب قبل و بعد از درمان شناختي - رفتاري از آزمون اضطراب كتل استفاده شد. داده هاي گردآوري شده با بهره گيري از آزمون آماري
t و آمار توصيفي تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه بين ميانگين نمرات اضطراب آزمودنيها در گروه آزمايش و گواه قبل از درمان شناختي - رفتاري هيچ تفاوت معناداري وجود ندارد. در حالي که بعد از درمان شناختي - رفتاري نمرات اضطراب آزمودنيهاي گروه آزمايش کمتر از گروه گواه بود. همچنين، بين ميانگين نمرات اضطراب آزمودنيها در گروه آزمايشي در تست اضطراب كتل قبل و بعد از درمان شناختي - رفتاري تفاوت معناداري مشاهده شد.
نتيجه گيري: درمان شناختي - رفتاري سبب كاهش اضطراب در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير مي شود.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:20
ر اين تحقيق، هدف طبقه بندي و بررسي انواع غلطها، سرعت و دقت خواندن بريل و تعيين تاثير نقش پايه تحصيلي، وضعيت بينايي، جنسيت در عملكرد خواندن بود.
روش: 41 دانش آموز مبتلا به آسيبهاي بينايي كه وسيله اصلي نوشتاري آنها بريل بود از مركز ويژه آموزش نابينايان به صورت قضاوتي انتخاب شدند، 5 متن خواندن محقق ساخته را خوانده و فيلم آنها ضبط شد. داده هاي استخراج شده بر اساس فيلمها از طريق آزمون كروسكال واليس، يومان
- ويتني و تحليل مانوا تحليل شد.
يافته ها: غلطها به 6 طبقه از جمله غلطهاي اعرابي، حذف حرف، حذف نقطه، حذف كلمه، معكوس سازي نقطه ها و حدسي تقسيم شد. نتايج نشان داد كه حذف كلمه، شايع ترين غلطها در هر 5 پايه بوده است. ميزان شيوع انواع غلط با پايه تحصيلي و عملكرد خواندن رابطه دارد و با بالا رفتن پايه تحصيلي، عملكرد خواندن بهبود مي يابد. افراد كم بينا نسبت به افراد نابينا، دختران نسبت به پسران دقت خواندن بالاتري را نشان دادند.
نتيجه گيري: حذف كلمه شايع ترين غلط در خواندن بريل است و پايه تحصيلي، وضعيت بينايي و جنسيت با عملكرد خواندن رابطه دارد.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 12:19

هدف: در پژوهش حاضر به بررسي تاثير آموزش کارکردهاي اجرايي در چهار عامل سازمان دهي، برنامه ريزي، حافظه فعال و بازداري پاسخ بر بهبود عملکرد خواندن و رياضيات دانش آموزان با اختلال يادگيري ويژه پرداخته شده است.
روش: با توجه به ماهيت موضوع از روش نيمه تجربي و طرحهاي بلوکي تصادفي ساده با پيش آزمون - پس آزمون و مرحله پيگيري استفاده شد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم دبستان با اختلال خواندن و اختلال رياضيات شهر اصفهان به تعداد 209 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 90 دانش آموز به شکل تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل به شکل تصادفي قرار گرفتند. در مرحله پيش آزمون از آزمونهاي حافظه فعال کورنولدي و آزمون عصب شناختي کوليج براي اندازه گيري کارکردهاي اجرايي و از آزمونهاي رياضيات کي - مت و آزمون تشخيص سطح خواندن به ترتيب براي اندازه گيري عملکرد رياضيات و خواندن استفاده شد. آموزش کارکردهاي اجرايي به شکل گروهي و براي هر کارکرد در هر بلوک ده ساعت آموزش اعمال شد. تمرکز اصلي آموزش بر فعاليتهايي بود که موجب تحريک و تقويت پيوندهاي عصب شناختي کودک مي شد. پس از آموزش، پس آزمون و بيست و پنج روز بعد مرحله پيگيري به اجرا درآمد. از روش تحليل واريانس چندمتغيره آميخته همراه با اندازه گيري مکرر براي آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد که بين کارکردهاي اجرايي در دو گروه دانش آموزان با اختلال خواندن و اختلال رياضيات به تفکيک جنسيت تفاوت معنادار آماري وجود دارد . همچنين تاثير آموزش کارکردهاي اجرايي بر بهبود عملکرد خواندن و عملکرد رياضيات به لحاظ آماري معنادار است (p<0.01).
نتيجه گيري: آموزش و توجه به تقويت کارکردهاي اجرايي به مثابه کارکردهايي با زيربناي عصب شناختي مي تواند به صورت رويکردي نوين در درمان اختلالهاي يادگيري ويژه، مطرح شود.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:40

ياريگري ها در شبکه روابط اجتماعي قنات مورد توجه قرار گرفته است. در حقيقت، فرض اصلي اين مقاله بر شبکه روابط اجتماعي پيچيده اي استوار است که  ارتباط بين مالکان و استفاده کنندگان از قنات در روستاهاي داراي قنات پديد آورده است. اين شبکه روابط، منشا پيدايش سرمايه اجتماعي در روستاهاست که امروزه نتايج حاصل از آن بر برنامه ريزان امور روستايي آشکار است.
در اين مقاله، به دنبال بررسي شبکه روابط اجتماعي قنات ضمن بيان اهميت و نقش قنات در تمدن ايراني، نمونه اي از انواع ياريگري ها در سازماندهي امور قنات در روستاي داوران از شهرستان رفسنجان به صورت کامل تشريح شده است.
مطالعه ميداني اين مقاله در دو روستاي داوران (داراي قنات) و فردوسيه (فاقد قنات) در شهرستان رفسنجان انجام شده است. در اين تحقيق، 300 نفر از اهالي روستاي داوران (150 نفر مالک قنات و 150 نفر غيرمالک) و همچنين 150 نفر از اهالي روستاي فردوسيه مورد پرسشگري قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي داده هاي تحقيق نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين ميزان سرمايه اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه وجود دارد و ميزان سرمايه اجتماعي در روستاي داراي قنات يعني روستاي داوران بيشتر است. همچنين ميزان سرمايه اجتماعي در روستاي داراي قنات بين مالکان و غيرمالکان از تفاوت معني داري برخوردار است و ميزان سرمايه اجتماعي مالکان قنات بيشتر از غيرمالکان است؛ بنابراين، در دو سطح بين دو روستا، روستاييان در داخل روستاي داراي قنات و همچنين روستاييان مالک قنات در روستاي داوران، مي توان اهميت و نقش حضور در شبکه روابط اجتماعي قنات را در افزايش سرمايه اجتماعي افراد به خوبي مشاهده کرد.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:37

ر اين نوشتار، سعي بر آن بوده است که در بستر محدودي از زمان، تحول تاريخي انديشه رفتار سازماني به تصوير کشيده شود. اين برهه تاريخي، زماني از دهه 1920 تا اواخر دهه 1960 را شامل مي شود؛ يعني از زمان مطالعه «التون مي» که از آن بايد به عنوان تلاشي آغازين در اين زمينه از مطالعه ياد کرد تا روزگاري که کار «فدريک هرزبرگ» مطرح شده است؛ کاري که در مقايسه با کارهاي ديگر شايد يکي از کارهاي نسبتا پيشرفته در اين زمينه محسوب شود. در هر حال، مساله اساسي در اين گلگشت تاريخي آن بود که نشان داده شود، متفکران سازمان در يک فرايند محدود تاريخي چه تحولي را در تبيين رفتار سازماني به وجود آورده اند، و به چه نوع نارسايي هايي پاسخ داده اند و اين تغييرات چه تاثيري بر رابطه رفتار سازماني با چرخه توليد، رضايت شغلي و تعادل سازمان در سطح واقع داشته و تا چه اندازه به کاهش تضادي در سازمان کمک کرده که ذاتي سازمان است.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:36
هدف اصلي اين مقاله، بررسي روند تحولات ميانگين سن ازدواج زنان و عوامل اجتماعي ـ جمعيتي موثر بر آن طي سال هاي 85-55 در سطح استان ها به تفكيك مناطق شهري و روستايي است. بدين منظور، ابتدا با مطالعه تئوري ها و تحقيقات انجام شده در اين زمينه، چارچوب نظري تحقيق، تدوين و سپس از طريق داده هاي سرشماري مركز آمار ايران طي سال هاي مذكور و نرم افزار spss شاخص هاي مورد نياز ساخته و وارد معادله رگرسيون چندمتغيره شد.
نتايج حاصل از بررسي، حاكي از آن است كه ميانگين سن ازدواج زنان در مناطق شهري و روستايي طي چهار سرشماري بيش از يك سال افزايش يافته است؛ همچنين تفاوت قابل توجهي بين ميانگين سن ازدواج زنان روستايي و شهري ديده نشد. از مهم ترين عوامل موثر بر اين افزايش طي چهار دوره، مي توان به ميزان بيكاري، نرخ مشاركت اقتصادي زنان، ميزان تحصيلات عالي و ميزان باسوادي اشاره كرد
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:28
 مقاله حاضر در پي فهم و سنجش ابعاد طرد اجتماعي در بين «زنان فقير روستايي» بوده و به وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير بر حسب متغيرها و شاخص هاي طرد اجتماعي مي پردازد. سوالات اصلي تحقيق اين است که چگونه زنان در چرخه ي زندگي به گونه اي نظام مند از جريان اصلي اجتماع طرد و به حاشيه رانده مي شوند؟ چه عللي به طرد زنان از عرصه هاي اجتماعي انجاميده است؟ الگوي توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان زنان چگونه است؟ در اين تحقيق که از دو روش کمي (پيمايش) و کيفي (مصاحبه) استفاده شده، چهار بعد اصلي طرد اجتماعي يعني: طرد از شبکه هاي حمايتي، روابط اجتماعي، مشارکت اجتماعي و همچنين شرمساري يا بدنامي اجتماعي، مورد سنجش قرار گرفته و توزيع آن در 169 نفر نمونه ي تحقيق به دست آمده است. همچنين با استفاده از روش کيفي کوشش شده درک عميق تري از تجربه ي زيسته زنان در مورد طرد، فرايندها و علل آن به دست آيد. بدين منظور، نمونه اي متشکل از 51 نفر از زنان به گونه اي هدفمند و بر اساس ويژگي هاي مختلف آنها تعيين و مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
نتايج تحقيق گوياي آن است که طرد و محروميت انباشتي زنان به موقعيت کنوني آنها بر نمي گردد بلکه به گونه‌اي فرايندي، با پيشينه و گذشته آنها، با ويژگي هاي فردي، ساختار خويشاوندي، فقر مزمن و بين نسلي و با برخي وقايع خاص در ارتباط است. علاوه بر آن، عوامل اجتماعي و فرهنگي (غيردرآمدي) متعددي در به حاشيه راندن زنان از جريان اصلي اجتماع نقش دارند که به نوبه خود مي تواند فرصت خروج از فقر و محروميت را براي آنها دشوار سازد
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:26
مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنيته در سرزمين لک ها، به بررسي و تبيين خودكشي زنان و دختران مي پردازد. پس از مروري بر ادبيات نظري، روش تفسيري براي اين بررسي انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زيسته گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مدرنيزاسيون سريع و شتابان با تمام مظاهر خود در طي دو دهه وارد يك سرزمين كاملا منزوي، با آداب و رسوم كهن شده و نسل مقارن با اين تغييرات، بر اساس آموزه هاي مدرن پرورش يافته اند. بنابراين، پس از بلوغ، هنگام تصميم گيري براي زندگي آينده، سعي كردند كه بر اساس آموزه هايشان عمل كنند. اما با مخالفت شديد نسل هاي گذشته كه حامل سنت هاي كهن بودند، روبرو گشتند. كنترل ناشي از سنت هاي قدرتمند و احساس بي قدرتي در تعيين سرنوشت سبب شد كه تعدادي از زنان و دختران به افراطي ترين پناهگاه [خودكشي] در مقابل مصيبت هاي زندگي روي آورند.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:26
مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنيته در سرزمين لک ها، به بررسي و تبيين خودكشي زنان و دختران مي پردازد. پس از مروري بر ادبيات نظري، روش تفسيري براي اين بررسي انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زيسته گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مدرنيزاسيون سريع و شتابان با تمام مظاهر خود در طي دو دهه وارد يك سرزمين كاملا منزوي، با آداب و رسوم كهن شده و نسل مقارن با اين تغييرات، بر اساس آموزه هاي مدرن پرورش يافته اند. بنابراين، پس از بلوغ، هنگام تصميم گيري براي زندگي آينده، سعي كردند كه بر اساس آموزه هايشان عمل كنند. اما با مخالفت شديد نسل هاي گذشته كه حامل سنت هاي كهن بودند، روبرو گشتند. كنترل ناشي از سنت هاي قدرتمند و احساس بي قدرتي در تعيين سرنوشت سبب شد كه تعدادي از زنان و دختران به افراطي ترين پناهگاه [خودكشي] در مقابل مصيبت هاي زندگي روي آورند.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:26
مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنيته در سرزمين لک ها، به بررسي و تبيين خودكشي زنان و دختران مي پردازد. پس از مروري بر ادبيات نظري، روش تفسيري براي اين بررسي انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زيسته گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مدرنيزاسيون سريع و شتابان با تمام مظاهر خود در طي دو دهه وارد يك سرزمين كاملا منزوي، با آداب و رسوم كهن شده و نسل مقارن با اين تغييرات، بر اساس آموزه هاي مدرن پرورش يافته اند. بنابراين، پس از بلوغ، هنگام تصميم گيري براي زندگي آينده، سعي كردند كه بر اساس آموزه هايشان عمل كنند. اما با مخالفت شديد نسل هاي گذشته كه حامل سنت هاي كهن بودند، روبرو گشتند. كنترل ناشي از سنت هاي قدرتمند و احساس بي قدرتي در تعيين سرنوشت سبب شد كه تعدادي از زنان و دختران به افراطي ترين پناهگاه [خودكشي] در مقابل مصيبت هاي زندگي روي آورند.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:23
به ضعف گراييدن فضاهاي شهري مدرن در ايران طرد تقريبي اين ساحت از زندگي جمعي را، از حيطه نظريه پردازي معمارانه به دنبال داشته است. در مقاله حاضر، نويسندگان با شناسايي گرايش هاي اصلي در نظريه پردازي هاي مزبور، به شناسايي مولفه هاي اجتماعي و جامعه شناختي آن ها پرداخته و سپس، با مرور تحولات اخير در حوزه جامعه شناسي تاريخي، امکان به کارگيري آن را در تشخيص دلايل و زمينه هاي تضعيف فضاهاي شهري مدرن در ايران بررسي کرده اند. به زعم نويسندگان، جامعه شناسي تاريخي، اگرچه در دوره اخير، مورد تهاجم وسيع گرايش هاي پسامدرن بوده است، همچنان از توانمندي هاي لازم، به منظور نظريه پردازي در ارتباط با ضعف فضاهاي شهري در دوره معاصر برخوردار است.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:22
تحقيق حاضر به منظور دستيابي به راهکارهاي غيرقيمتي به منظور کاهش مصرف انرژي در جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است. اين مقاله برآمده از پژوهشي كاربردي و مبتني بر استفاده از روش پژوهش پيمايشي و ميداني است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان از آن دارند که در کشور ايران، به سبب اينکه تقريبا همه زنجيره تامين و عرضه انرژي در اختيار دولت است، دولت ميتواند با عطف توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي به موفقيت فراواني، در کاهش ميزان مصرف انرژي نايل شود. مديريت تقاضاي انرژي از جمله مواردي است که آموزش، ارتقا فرهنگي، بهبود هنجاري و سبک زندگي نقش فراواني در سياستگذاري هاي آن دارند.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:20

اين مقاله به اندازه گيري پيوند با مدرسه و بررسي عوامل موثر بر آن در ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي بر اساس تئوري هاي کنترل اجتماعي، مي پردازد. بدين منظور، نمونه اي به حجم 412 نفر (149 پسر و 263 دختر) از دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرستان کرج به شيوه تصادفي انتخاب شدند. يافته ها پيوند با مدرسه را نتيجه چهار عامل دلبستگي به معلمان، دلبستگي به مدرسه، تعهد به مدرسه و مشارکت نشان مي دهند. نتيجه آزمون کروسکال-واليس نشان داد که پيوند با مدرسه در بين مدارس تفاوت معني داري از هم ندارد، اما در بين کلاس ها تفاوت معني دار بود؛ که علت اين امر را مي توان در وابسته بودن پيوند با مدرسه به دلبستگي به معلم، متفاوت بودن جو کلاس ها نسبت به هم و عوامل ديگر در اين سن دانست. متغير معدل با پيوند با مدرسه رابطه داشت، از سوي ديگر متغير جنسيت رابطه معناداري با پيوند با مدرسه دانش آموزان در اين سن نداشت.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:19
طرح ملي نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر، به عنوان اولين طرح جامع ملي در 30 سال گذشته در 24 استان كشور در سال 4-1383 در مركز تحقيقات آموزش و فناوري اطلاعات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شده است. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه نمونه آماري 14000 نفراز مردم در 24 استان کشور بوده اند. نتايج نشان مي دهد: باورهاي مذهبي و خانواده و انسجام آن مهمترين عوامل در نگرش منفي به مصرف مواد مخدراند. جوانان نگرشي مدارا جويانه تري نسبت به مصرف مواد مخدر دارند. داده ها نشان مي دهند مردم هيچ اميدي به اينكه دولت اين معضل را حل کند ندارند. به همين علت حس مسوليت پذيري بر خلاف اخلاق عمومي ايرانيان در اين حوزه زياد است، مهم ترين نقشي كه مردم براي اقدامات دولتي قايل اند ايجاد فضاهاي فراغتي، ايجاد اشتغال، اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و ايجاد مراكز درمان و كاهش آسيب است
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:18
تاکنون تحقيقات متعددي درباره خشونت عليه زنان و دختران انجام شده است که وجه مشترک اکثريت قريب به اتفاق آنها تبيين رفتار فاعلان خشونت است. در مقاله حاضر، از ديدگاه عقلانيت رفتاري ادعا شده است که فاعلان خشونت با آگاهي از نابهنجار بودن رفتار خشونت آميز سعي مي کنند قربانيان خود را از بين کساني انتخاب کند که از کمترين حمايت اجتماعي برخوردارند. اين مقاله بخشي از نتايج تحقيقي است که با جامعه آماري دختران و زنان 18 تا 30 ساله ساکن در شهر مشهد به روش پيمايشي صورت گرفته است. ابزار اصلي گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه و مشاهده و روش هاي اصلي آماري به کار گرفته شده تحليل عاملي، تحليل خوشه اي و رگرسيون چندگانه بوده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مزاحمت از طريق وسايل نقليه، زل زدن و خيره شدن و متلک پراني از اشکال رايج رفتارهاي خشونت آميزي است که بيش از دوسوم زنان و دختران در طول دوره بررسي لااقل يکبار آن را تجربه کرده اند. ضعف پايگاه اجتماعي-اقتصادي و رفتار غيراجتماعي قربانيان متغيرهاي مستقلي اند که احتمال قرباني شدن زنان و دختران را در زمينه خشونت افزايش مي دهند و برعکس، پايبندي مذهبي زنان و دختران مهم ترين عاملي است که احتمال رفتار خشونت آميز عليه آنان را کاهش مي دهد
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:16
مقاله حاضر در صدد است از دريچه روابط حاکم درخانواده به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي خانوادگي و مولفه هاي آن بر خشونت خانگي عليه زنان در شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعه آماري در اين تحقيق زنان شوهردار تحت پوشش مراكز بهداشتي-درماني شهري شهر خرم آباد بوده اند كه با استفاده از فرمول كوكران، 383 نفر انتخاب بررسي شدند. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که 1. کمترين تجربه خشونت خانگي در حوزه خشونت فيزيکي مستقيم و بيشترين موارد در حوزه خشونت فيزيکي غير مستقيم و رواني-عاطفي است، 2. در حدود نيمي از افراد بررسي شده داراي سرمايه اجتماعي خانوادگي در حد زياد و خيلي زياد و ما بقي داراي سرمايه اجتماعي متوسط و کم بودند، 3. سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن نقش تعيين کننده اي در خشونت خانگي عليه زنان داشتند، به نحوي که سرمايه اجتماعي به تنهايي 58 درصد واريانس خشونت خانگي را تبيين مي کند، 4. در تحليل چند متغيره، پس از سرمايه اجتماعي، متغير تحصيلات زن مهمترين تبيين کننده خشونت خانگي عليه زنان و موثرترين منبع با ارزش اجتماعي در فرايند توانمندسازي زنان شناخته شد.
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:14

چند دهه اي است كه در مناطق غرب كشور، خودكشي، اغلب خودسوزي زنان، يگانه راه دايم فرار از واقعيت هاي تلخ زندگي پنداشته شده است. براي اين مساله علل متعددي ذكر شده است. پژوهش حاضر به روش كيفي و با مصاحبه هاي متواتر در خصوص 53 مورد اقدام به خودکشي طي سال هاي 1363 تا 1385 در روستاهاي دهستان افرينه از شهرستان پلدختر لرستان اجرا شده است. هدف مقاله بررسي رابطه فقر، خشونت هاي خانوادگي و خودکشي در منطقه مذکور است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در ميان افراد مطالعه شده، فقر از راه «خشونت خانوادگي» بيشترين تاثير را بر خودکشي گذاشته است. زنان و جوانان برخوردار از زندگي توام با محروميت و خشونت خانوادگي بيش ترين اقدام به خودكشي را داشته اند. استدلال محوري مقاله اين است كه خودكشي تابعي از نحوه جدال فرد با نقش هاي اجتماعي محول است. فرد به سبب احساس حقارت در ستيز با نقش هاي اجتماعي ترجيح مي دهد نه نقش، بلكه خود را از سر راه بردارد.

 
نويسنده :بهزاد
تاريخ: جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 20:12
جهت بررسي اثر تنش رطوبتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان در تراکم هاي مختلف کاشت، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در کرج اجرا شد. عامل تنش رطوبتي شامل آبياري پس از 50، 100، 150 و 200 ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A در کرت هاي اصلي و عامل تراکم شامل چهار سطح 6، 8، 10 و 12 بوته در مترمربع در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. تنش رطوبتي باعث کاهش معني دار وزن خشک تک گياه، وزن خشک در واحد سطح، تعداد دانه در تک گياه، تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد روغن دانه گرديد. تراکم هاي اعمال شده نيز کليه صفات به جز وزن هزار دانه و درصد روغن را تحت تاثير قرار دادند. وقوع تنش سبب کاهش قابل توجه عملکرد دانه گرديد که ناشي از کاهش تعداد دانه در گياه (60%) و وزن هزار دانه (39%) بود. مقايسه سطوح تراکم گياه نشان داد که بيش ترين عملکرد دانه از تراکم 12 بوته در مترمربع با ميانگين 124 کيلوگرم در هکتار به دست آمد. کاهش تراکم، ميزان عملکرد را کاهش داد، به طوري که کم ترين عملکرد دانه از تراکم 6 بوته در مترمربع با 1235 کيلوگرم در هکتار حاصل شد. اگر چه تعداد دانه در تک گياه در تراکم 12 بوته در متر مربع کاهش يافت اما به دليل افزايش تعداد دانه در واحد سطح با وجود کاهش وزن هزار دانه، حداکثر عملکرد حاصل شد. هم چنين بيش ترين عملکرد دانه از آبياري بعد از 50 ميلي متر تبخير و تراکم 12 بوته در مترمربع به ميزان 3192 کيلوگرم در هکتار به دست آمد.

 
دوستان
ابزارک هاي وبلاگ